Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Liderii misiunii Precept Ministries Eurasia la studiul cărții JUDECĂTORII, de Adrian Blajinschi

Liderii misiunii Precept Ministries Eurasia, au predat în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv la Centrul de Studii Biblice Surduc din România, cartea istorică JUDECĂTORII, o carte a generațiilor care nu Îl cunoșteau pe Dum­nezeu – atât de asemănătoare cu vremurile de azi.

Această carte din Biblie ne prezintă o parte din istoria poporului Israel și aici găsim multe principii pentru liderii „care strălucesc ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii”, în vremuri atât de grele:

• liderului i se cere ascultare totală de Dumnezeu și astfel poate depăși imposibilul

• ca să-i poți conduce pe alții la biruință trebuie să ai o relație corectă cu Dumnezeu

• liderul trebuie să-i ajute pe oameni să iasă din ciclul păcatului

• liderul trebuie să fie credincios lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu este înțeles de cei din jur sau când aceștia sunt necredincioși.

 

Acestea sunt câteva principii pentru lideri, care ne-au fost prezentate de către profesorii noștri în timpul studiului cărții Judecătorii. Sesiunea a fost predată de Mia și Costel Oglice, directorii Institutului Precept Ministries Eurasia.

Mia Oglice   

În cartea Judecătorii ni se spune: „Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea”. Deci, nu făceau ce Îi plă­cea Domnului. De aceea este important să înțe­legem că vremurile de acum sunt asemănătoare cu vremurile de atunci – și astăzi fiecare face ce vrea. Dar ce se întâmplă când oamenii trăiesc astfel? Sunt apatici față de Cuvântul lui Dumnezeu, se leapădă de credință, în societate există anarhie, care duce la lupte interne (război civil). Studiind cartea Judecătorii vedem cum a suferit tot poporul din cauza neascultării lor de Dumnezeu. În această carte observăm șapte cicluri de idolatrie, apăsare din partea dușmanilor, pocăință și eliberare în viața poporului Israel. Israeliții nu au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, s-au închinat idolilor, s-au îndepărtat de Dumnezeu – L-au părăsit pe Domnul. Acest mod de viață a adus pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. Când nu mai puteau, strigau la Dumnezeu și Dumnezeu în dragostea Lui le răspundea și îi scăpa de sub asuprirea vrăjmașilor. După o vreme acest ciclu era reluat. Soluția este să rupem acest ciclu al păcatului, să strigăm către Dumnezeu să se îndure de noi și apoi, eliberați fiind, să rămânem alipiți de Dumnezeu.

Costel Oglice

Cartea Judecătorii poate fi considerată un manual pentru lideri. În această perioadă a istoriei lor, poporul lui Dumnezeu nu a fost de partea lui Dumnezeu. Totuși, în acest popor au fost lideri care L-au căutat pe Dumnezeu. Când liderii L-au căutat, Dumnezeu a fost cu acești lideri și i-a ajutat să izbăvească poporul de sub apăsarea vrăjmașilor. Chiar dacă ești singur și spui: „Ce pot face eu când tot poporul are o altă direcție?”, privește la Dumnezeu! Caută Fața Sa! Dumnezeu vrea să te folosească, chiar atunci când ceilalți nu vor să fie folosiți ca să aducă o schimbare în poporul tău și să îndrepte lucrurile”.

Alexandru Zanin (Moscova)

Ceea ce găsim scris în cartea Judecătorii despre popo­rul Israel este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în so­ci­etatea noastră. Și nu numai în societate, ci și în biserică. Cartea Jude­că­torii este relevantă nu doar pentru acele timpuri, ci și pentru timpurile noastre, pentru viața noastră. Studiind această carte am înțeles încă o dată că lucrul cel mai important pentru un lider este ascultarea de Dumnezeu. Să auzi ce spune Dumnezeu, să înțelegi ce vrea de la tine și să faci! Dar la această stare poți ajunge doar printr-un studiu biblic sistematic! Ziua de sesiune începe cu rugăciune pentru lucrările specifice care se fac în mai multe țări ale lumii de către liderii misiunii Precept Ministries Eurasia. După o mărturie despre lucrarea care se desfășoară, echipa petrece timp în rugăciune pentru toate nevoile împăr­tășite. Schimbarea pe care o aduce studiul biblic inductiv este o încur­ajare și motivare pentru fiecare lucrător.

Petru Kalberer (implicat în lucrarea din penitenciare)

Lucrăm de mulți ani cu deținuții din peni­ten­ciarele României. Unii dintre ei au deja ucenici și în unele locuri am ajuns la a treia generație de ucenici! Studenții și-au exprimat recunoștința pentru efortul mare al învățătorilor, Mia și Costel Oglice, care i-a pregătit, i-a încurajat și i-a învățat cum să facă ucenici.

Gigel Olariu

Sunt bucuros să pot studia cartea Judecătorii care vorbește despre poporul Israel dintr-o perioadă a istorie lor în care se îndepărtau de Dumnezeu. Când era apăsat tare de vrăjmași, poporul își aducea aminte de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea un izbăvitor. Dumnezeu a rămas credincios făgăduințelor făcute lui Avraam, Isaac și Iacov. Când poporul striga către Dumnezeu, El intervenea și îi elibera. Este foarte important ca păstorii să vină să studieze la Institutul de Studiu Biblic. Eu, ca păstor de 30 de ani, am avut o deosebită bucurie să cresc spiritual prin institutele noastre tineri din multe biserici, care apoi s-au dedicat slujirii și slujesc lui Dumnezeu în bisericile din România.

Vasile Filat

Noi trăim în vremuri foarte asemănătoare cu cele de atunci. În vremea judecătorilor, timp de 400 de ani au fost mulți lideri care au făcut greșeli grave. Noi, cei care suntem chemați de Dumnezeu în slujba Evangheliei, putem învăța de la acei lideri lucruri care să nu le facem și putem învăța lucruri pe care trebuie să le facem. Cartea aceasta conține comori adânci, foarte multă înțelepciune, necesară unui lider, unui slujitor al Evangheliei. De aceea este important ca toți slujitorii Evangheliei să-și pună timp deoparte, în mod regulat, să studieze profund Scripturile și, cu siguranță, vor beneficia foarte mult dacă vor studia această carte.”

    Participanții la această sesiune au fost împărțiți în două grupuri: unii au studiat cartea Judecătorii predată de Mia și Costel, iar ceilalți au format grupul de predare a limbii engleze și studiu biblic; ei au avut ca învățători pe Vasile Filat, Felicia Rotaru și Costel Oglice.

   Ca de fiecare dată, și această sesiune a avut o parte practică. În acest timp, studenții, împărțiți în grupe, au mers prin satele și orașele din jurul Centrului de Studii Biblice și folosind Cuvântul studiat au făcut un sondaj, urmat de studiu biblic din cartea Judecătorii. Și cu această ocazie studenții au văzut deschiderea oamenilor față de Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți studenți s-au mirat că generația tânără înțelege despre ce este vorba când citește din Cuvânt și dă răspunsuri corecte!

   Pastorul Sașa spunea cum s-a apropiat de oameni. Le-a spus că a venit la Surduc să studieze o carte din Biblie și vrea să le pună câteva întrebări despre viața spirituală. „Cine decide cum trăiești?” i-a întrebat el. Majoritatea au răspuns: „Eu decid!” „Îți plac alegerile pe care le faci?” a fost o altă întrebare… După ce subliniau cuvintele-cheie și scriau o listă despre DUMNEZEU, oamenii singuri învățau și spuneau: „La fel ca Israel, nici noi nu am ascultat de Dumnezeu - oamenii aleargă pe căile lor”. Un alt grup de studenți din diferite țări s-au apropiat de un grup de tineri foarte receptivi la Evanghelie și doi dintre ei au fost gata să se roage cu pocăință. Alți tineri au spus că părinții și bunicii au fost credincioși și erau dezamăgiți de cele văzute în ce privește închinarea acestora.

   O tânără a spus: „Tatăl meu a citit pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Este adevărat că bogații intră cu greu în Împărăția lui Dumnezeu? Ce învățați voi la Centru?” Când a auzit că am venit din mai multe țări și învățăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ea a citit textul, a răspuns la întrebări și a spus: „Am înțeles că Dumnezeu ne iartă, are milă de noi și vremurile în care trăim sunt mai rele decât cele din vremea judecătorilor, căci noi nu ne iubim unii pe alții”. Unii le-au spus studenților că Dumnezeu i-a trimis la ei, căci L-au părăsit pe Domnul și biserica.

   Tinerii, copiii, oamenii abordați scriau pe bănci răspunsuri bune din Biblie și au pus întrebări. O fată a spus: „De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Am văzut și am înțeles: binecuvântarea vine când ascultăm de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și acum și vedem la știri neascultarea oamenilor”. În timpul acestei activități practice peste 200 de persoane au auzit Evanghelia și au fost împărțite 200 de Nou Testamente.

   Spre marea lor surprindere, vorbitorii de rusă și ucraineană veniți la studiu s-au întâlnit cu persoane provenite din aceste țări, care locuiesc în România și care s-au bucurat să discute din Biblie. Unii și-au exprimat dorința să fie căutați la telefon, să se implice în grupe de studiu biblic.

   Ca urmare a acestei activități practice de evan­ghelizare, toți studenții se vor întoarce acasă în țările și orașele lor ca să vestească Evanghelia – așa cum au făcut în România – în sate, orașe, cafenele, la spitale, aziluri de bătrâni, pe străzi etc. Studenții care au participat la această sesiune au venit din România, Republica Moldova, Ucraina, Estonia, Albania, Rusia, Serbia, Bulgaria și Mongolia. Aceștia au 86 de grupe de studiu cu 1.203 persoane, în 43 de localități. De asemenea, au programat 72 de grupe cu 930 de persoane în 44 de localități.

   Mărturiile studenților arată că au fost întăriți să rămână în Cuvântul lui Dumnezeu și în ascultare de el. Ei au spus că această sesiune a fost ca un balsam pentru suflet; au luat multe hotărâri în ce privește relația personală cu Dumnezeu și de a petrece regulat timp în Cuvânt prin ascultare, citire, studiere, memorare, meditare și aplicare pentru a se alipi tot mai mult de Domnul. Studenții au hotărât să continue să transmită mesajul Evangheliei pentru a produce schimbări pozitive în societatea în care trăiesc. Oamenii pot scăpa de robia păcatului numai prin întoarcerea la Dumnezeu din toată inima și prin împlinirea Cuvântului Său.

  Mă alătur tuturor participanților și spun că m-am bucurat mult să pot participa la această sesiune unde am studiat cartea Judecătorii, să facem cunoștință cu persoane deosebite, să avem un timp minunat de evanghelizare. Mulțumim Domnului pentru această sesiune și mulțumim tuturor celor care au făcut eforturi deosebite ca să putem învăța atât de multe adevăruri biblice și, în același timp, să ne simțim bine.

 

Eu mă bucur că am putut participa împreună cu echipa din Republica Moldova la filmarea lecțiilor, înregistrare care credem că va fi o binecuvântare pentru mulți, așa cum au fost și pentru noi.