Rugăciune

 • Când ne ridicăm, slava Domnului răsare peste noi, de Raquel Contreras

      Femeile baptiste din toată lumea se întâlnesc din nou pe 2 noiembrie pentru o zi de rugăciune. Departamentul Femeilor din Alianța Mondială Baptistă este compus din 7 uniuni continentale, care reprezintă 238 de organizații baptiste ale femeilor din 138 de țări. Programul de rugăciune pentru 2015 a fost pregătit de către comitetul departamentului administrativ.

      Această zi specială ne strânge pe noi, femeile, să ne rugăm împreună și să dăruim, să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și să învăţăm din vieţile femeilor care se scoală și luminează. Oriunde sunt femeile, lumina prezenţei Dom- nului strălucește prin slujirea lor, rugăciunile și darurile făcute în ziua internațională de rugăciune. Chemarea Domnului este să ne ridicăm și să luminăm în servi ciul Lui. Indiferent care este starea lor fizică și indiferent unde se află în călătoria lor pe calea credinței, toate femeile se pot ridica Domnul Isus a spus că El este „Lumina lumii” (Ioan 8:12). Această lumină trebuie să lumineze în fiecare din noi în timp ce slujim Domnului și slujim altora. Lumina este Hristos, care locuiește în noi și ne dă putere să luminăm pentru că tot Domnul Isus a spus: „voi sunteți lumina lumii” (Matei 5:14).

     Când vom pleca de la această întâlnire de rugăciune, să ne îndemnăm unele pe altele să mergem și să luminăm în orice loc Rugăciunea noastră este ca această zi de rugăciune să fie o binecuvântare pentru fiecare participantă, ca să experimenteze părtășia spirituală cu surorile de credință din toată lumea și, în același timp, să fie provocată să se ridice și să lumineze. „Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai luminii” (Efeseni 5:8). Domnul Isus să vă binecuvânteze!

  Raquel Contreras, Președinta Departamentului Femeilor din Alianța Mondială Baptistă (2010-2015)

 • Corăbierii caută soluții | "Descoperă tu însuți" | Sens interzis Iona - Episodul 6

  În acest episod, copii vor descoperi  ce au făcut corăbierii după ce au aflat cine este Iona și că el fuge de fața Domnului. 

 • Ghid de rugăciune 2015

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Pacificul de Sud-Vest (UFCBPSV)

  Să ne rugăm pentru:

  1. femeile baptiste din Australia – ca să caute să-şi păstreze privirea ațintită asupra Domnului și El să trimită trezirea spirituală peste această uniune, din care fac parte: Australia, Papua Noua Guinee, Fiji, Papua de Vest şi Noua Zeelandă

  2. femeile baptiste din Papua Noua Guinee – ca să experimenteze o unitate deplină în slujirea Domnului; lucrarea lor se desfăşoară într-o țară izolată fizic în care se călătoreşte greu.

  3. femeile baptiste din Fiji care locuiesc în regiuni izolate, departe de civi- lizație – ca să alerge cu stăruință în alergarea care le stă înainte chiar dacă trăiesc în condiţii dificile de viaţă.

  4. femeile creștine din Papua de Vest, care trăiesc într-o țară predominant musulmană.

  5. femeile baptiste din Noua Zeelandă – ca Dumnezeu să ridice tinere care să folosească oportunităţile de slu- jire şi să lucreze alături de celelalte generații.

  6. echipa de conducere a UFBPSV, care se roagă, caută să se conecteze și să le sprijine pe femeile de pe tot cuprinsul Pacificului de Sud-Vest.

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Africa (UFCBA)

  Să ne rugăm pentru:

  1. eradicarea bolii infecțioase Ebola din Africa de Vest.

  2. locuri de muncă pentru absolvenții universităților de pe continentul african.

  3. stabilitate politică în Republica Cen- trafricană, Sudan, Mali, Republica De - mocratică Congo și Guineea Bissau.

  4. femeile răpite și vândute în robie ca neveste de către gruparea Boko Haram (în traducere, „împotriva învă- țământului occidental”) din nordul Nigeriei și ale țări din vestul Africii. 5. alegerea atentă a priorităților şi gestionarea atentă a resurselor limitate de către toate liderele uniunii baptiste din Africa.

  6. persoanele afectate de boli netrans- misibile cum sunt: hipertensiune, diabet, accident vascular cerebral, cancer, tuberculoză și malarie, SIDA/ HIV.

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din America de Nord (UFCBAN)

  Să ne rugăm pentru:

  1. femeile de pe continentul nord-ame- rican – să se roage întotdeauna și să sprijine financiar pe cei care suferă datorită persecuției pentru credința lor în Domnul Isus Hristos.

  2. femeile și bisericile baptiste – să ofere ajutor și ospitalitate refugiaților și imigranților care vin legal sau ilegal în SUA (în prezent sunt 11 milioane de refugiați în SUA).

  3. creștinii din America de Nord – să fie responsabili și înțelepți cu resursele primite de la Dumnezeu și generoși cu cei în nevoi.

  4. organizațiile baptiste de femei – să-L caute pe Domnul în rugăciune pentru trezire spirituală.

  5. copii și tineri – să crească în „mustra- rea și învățătura Domnului” (Efeseni 6:4) în mijlocul unei societăți post-creș­tine.

  6. baptiștii din America de nord – să arate prin cuvinte și fapte că sunt plini de pasiune Domnul Isus.

  Uniunea Femeilor Bisericilor Baptiste din America Latinã (UFBBAL)

  Să ne rugăm pentru:

  1. femeile lidere din departamentele surorilor – să facă planuri și programe care să încurajeze lucrarea femeilor.

  2. educarea tinerilor în spirit creștin și implicarea tinerilor în bisericile din America Latină.

  3. programe misionare și cu scop evanghelistic în bisericile din America Latină.

  4. planuri și programare pentru conferința pentru femei lidere de pe întregul continent, care va avea loc în perioada 1-4 septembrie.

  5. femeile baptiste care slujesc în fiecare țară pentru înlăturarea analfabetismului, sărăciei, foametei și pentru împlinirea nevoilor spirituale.

  6. UFBBAL mulțumeşte Domnului pentru cei 60 de ani de slujire ca uniune a femeilor creștine baptiste și cere sprijinul în rugăciune pentru a putea continua să slujească Domnului prin departamentele fiecare țară.

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Asia (UFCBA)

  Să ne rugăm pentru:

  1. armonie și unitate între bisericile baptiste din Indonezia, care se pregătesc pentru a găzdui Congresul Baptist din Asia în 2017 și întâlnirea Femeilor din Uniunea Baptistă în 2018. 2. noi oportunități de a mărturisi și a sluji poporului pakistanez atât în vremuri rele cu calamități de tot felul cât şi în vreme bună.

  3. bisericile din Hong Kong să proclame cu îndrăzneală pacea pe care o dă Domnul Isus Hristos oricare ar fi starea politică din țară sau relațiile cu China.

  4. femeile din Departamentul surorilor din Uniunea baptistă din Sri Lanka să-L mărturisească cu îndrăzneală pe Hristos oamenilor de orice vârstă.

  5. femeile creștine din Japonia să găsească metode creative ca să-L facă de cunoscut compatrioților lor pe Domnul Isus Hristos.

  6. slavă Domnului pentru noi biserici care sunt plantate și cresc în locuri greu lovite de taifunul Haian din de taifunul Haian din2013.

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Caraibe (UFCBC)

  Să ne rugăm pentru:

  1. mai mulți secerători pe care Domnul să-i scoată la secerișul Său în această parte a lumii.

  2. Duhul Sfânt să dea oamenilor din insulele Mării Caraibilor care și-au pierdut nădejdea putere și viziune să se implice în slujirea Domnului Isus.

  3. femeile care sunt recrutate în traficul de ființe umane ca să fie eliberate fizic și spiritual din robia în care sunt ținute cu sau fără voia lor.

  4. intervenția divină ca să oprească valul de boli din Marea Caraibilor.

  5. președinții și membrele Comitetului executiv din aceste țări să primească chemarea ca din partea Domnului în slujirea lor.

  6. tineretul din țările Mării Caraibilor să își dea viața în mâna Domnului, să crească în sfinţenie și să se dedice din toată inima Domnului Isus Hristos.

  Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Europa (UFCBE)

  Să ne rugăm pentru:

  1. Domnul să oprească valurile de rău, războaie și lupte în Europa. Sute de mii de refugiati sosesc în Europa din multe țări. Să ne rugăm ca să găsească evanghelia în acest continent.

  2. femeile din Europa să fie făcătoare de pace în fiecare țară, în familii, biserici.

  3. tinerii – băieți și fete – să înțeleagă importanța valorilor morale creștine și să nu se lase atrași de valul materialist care cuprinde continentul.

  4. Domnul să arate femeilor din Europa cum să răspundă la provocările societății post-creștine și cum să zidească relații în Hristos cu femeile din biserici și din societate.

  5. femeile care locuiesc în țări unde nu este pace, este sărăcie, lipsă de lucru, fără nădejde pentru viitor, pentru copiii și familiile lor.

  6. femeile care slujesc Domnului să rămână tari în harul Lui, să continue să împlinească multe nevoi din biserică și din afara bisericii, să fie lumină în întuneric.

 • Retrospectivă 9 mai 2016 - Ziua naţională de rugăciune

       M-am bucurat de veștile primite în urma sărbătoririi Zilei naționale de rugăciune, care a fost o binecuvântare pentru țara noastră și, cu această ocazie, în multe biserici au avut loc întâlniri de rugăciune, studiu biblic şi părtăşie. Mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a unit în rugăciune pe noi, femeile, în această zi specială când ne-am rugat pentru țara noastră, orașele, bisericile noastre și conducerea lor. Mulțumesc Domnului că și această întâlnire a fost o expresie a modului minunat în care Domnul ne-a unit în rugăciune pe noi, femeile din țară. În continuare prezentăm câteva dintre mesajele primite, referitoare la întâlnirile organizate cu ocazia acestui eveniment din 9 mai a.c.

  Cu dragoste, Mia Oglice

  București - Ziua națională de rugăciune pentru România a avut loc la Biserica Baptistă „Golgota”, într-o atmosferă efervescentă şi plină de bucurie. Steagul tricolor, ulcelele cu flori de prin grădinile noastre, ca şi nelipsita pită, au ornamentat cadrul întâlnirii noastre. Cuvântul introductiv a fost rostit de Daniela Manea. Ea şi-a experiment bucuria pentru participarea femeilor la rugăciunea de mijlocire pentru ţara noastră. Cele trei secțiuni de studiu biblic, inspirate din rugăciunea lui Ilie din 1 Împăraţi, capitolul 17, au fost prezentate de Mariana Caraman. Participantele au învăţat că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Deși Ilie a fost singur contra prorocilor lui Baal, el a făcut o echipă imbatabilă împreună cu Dumnezeul cel Atotputernic. După o pocăință sinceră făcută în condițiile lui Dumnezeu, a venit binecuvântarea răspunsului divin. O astfel de atitudine a condus poporul către Dumnezeul cel viu şi adevărat. Lidia Ştefanide a motivat surorile în cele trei momente de rugăciune care au fost pline de pasiune şi sinceritate. Grupa de închinare, condusă de Dorothea, ne-a înviorat şi ne-a motivat. Bucuria şi entuziasmul de a continua rugăciunea pentru ţară a cuprins inima surorilor noastre. La sfârşitul conferinței a răsunat cântecul „Binecuvântează, Doamne, România!”

  Mariana Caraman

      De asemenea, surorile din Biserica Baptistă „Emanuel” din București s-au întâlnit la rugăciune și au avut un timp binecuvântat în studiul dedicat acestei zile. S-au rugat pentru Biserica Domnului Isus Hristos din România, pentru orașul București şi pentru ţara întreagă. Mă bucur că s-au alăturat celorlalte surori în această zi specială.

  Lidia Ștefanide

  Caransebeș - Întâlnirea a avut loc la Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”. Au venit surori şi din celelalte biserici evanghelice din oraș: Biserica Creștină Baptistă „Ghetsimani” şi Biserica Penti­costală „Menorah”. Îi mulțumim Domnului pentru seara de har în care ne-am bucurat împreună de Cuvânt, cântare, rugăciune şi părtăşie. Din rugăciunea lui Ilie am învăţat să-i chemăm pe oameni la adevăratul Dumnezeu, să ne rugăm potrivit cu Scriptura, să nu ne temem de oameni şi, cu mult curaj, să-L vestim pe El în familie şi societate. Ne-am rugat împreună şi am mijlocit pentru familiile noastre, pentru biserici, pentru orașul şi ţara noastră – potrivit cu motivele specifice prezentate.

  Aurelia Budimir

  Hunedoara - Cu ocazia Zilei naționale de rugăciune din 9 mai, la întâlnirea care a avut loc la Biserica Creștină Baptistă „Maranata”, au participat 21 de surori. Ne-am bucurat de părtăşie, am înălțat rugăciuni de laudă şi mulțumire, cereri şi mijlociri pentru poporul nostru, pentru conducătorii țării, pentru biserici. Am meditat la rugăciunea lui Ilie. Mulțumim pentru programul pe care ni l-ați trimis. Domnul să vă ocrotească şi să vă dea izbândă.

  Mariana Muntea

  Sebeş Luni, 9 mai 2016, la Biserica Baptistă „Betel” a avut loc întâlnirea de rugăciune a femeilor baptiste din judeţul Alba. Tema întâlnirii a fost rugăciunea lui Ilie, un om care a întors inima poporului spre Dumnezeul adevărat: „Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!” [1 Împărați 18:37]

     Am fost primite cu dragoste de către surorile din Sebeş şi de către pastorul bisericii, Claudiu Fechete. Decorul frumos realizat şi zâmbetele calde cu care am fost întâmpinate au creat un cadru binecuvântat de care au avut parte aproximativ 140 de surori. Ica, soţia păstorului, a prezentat grupurile care au participat din judeţul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cricău, Cugir, Daia, Hăpria, Partoş, Sebeş.

     Închinarea a fost condusă de către surorile din Sebeş şi acestea au creat o atmosferă înălțătoare prin cântările alese. Livia Zdrânc, Manuela Vatamaniuc şi Florina Marcu au avut fiecare un mesaj înaintea timpului de rugăciune prin care au încurajat surorile folosindu-se de exemplul lui Ilie, care s-a rugat Dumnezeului adevărat, dorind ca El să schimbe inima poporului spre bine (1 Împărați 18:37). Ne-am rugat pentru ţară şi biserică, familii şi tineri, iar mărturiile, poeziile şi cântările au atins inima surorilor prezente, care au fost încurajate auzind despre experienţele unor oameni care au trăit prin credinţă. Credem că rugăciunile înălţate au fost auzite de Dumnezeul care este gata să facă, după Cuvântul Său, lucrări care sunt peste puterile noastre!

     La sfârşitul întâlnirii am oferit fiecăreia un mic dar din partea organizatoarelor şi apoi a urmat un timp special de părtășie în care am servit ceai şi prăjituri. Suntem mulţumitoare lui Dumnezeu pentru oportunitatea de-a ne apropia de Dumnezeu prin rugăciune și pentru privilegiul de-a fi ascultați de El. Am fost încurajate să ne continuăm viața de rugăciune și să trăim așa cum învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Adina Drimbe şi Alexandra Moldovan

 • Rugăcine pentru Pakistan de Sergiu și Rodica Filat

  În luna ianuarie anul trecut la unul dintre seminariileCăsătorie fără regrete (CFR) organizate în Gujranwala a participat și pastorul Arif împreună cu soția lui. Pastorul Arif predă cursurile OTC (Open Theo­logical College - cursuri prin corespondență, dar și instruiri) în colegiul CTTC.

  Atunci pastorul Arif ne-a propus să organizăm o conferință pentru pastori și lideri. El și soția au fost adânc mișcați de adevărurile învățate și au insistat ca atunci când venim în Lahore să predăm lecții despre „Rolul bărbatului și rolul femeii” pentru pastori și soțiile lor. Am planificat această conferință pentru sâmbătă, 22 noiembrie.

  La seminar au participat 17 cupluri, 10 cupluri au fost pastori cu soțiile lor. Au fost pastori din diferite biserici și denominații din Pakistan. Ne-am bucurat când am văzut și 3 cupluri nou căsătorite.La început au fost mai rezervați, dar pe măsură ce am studiat inimile oamenilor s-au deschis, iar fețele lor s-au luminat tot mai mult. Aceasta a fost prima experiență de felul acesta când păstorii au participat împreună cu soțiile lor la un seminar pentru familii.

  Unul din pastori a spus: „Pentru noi acest seminar a fost un timp de vindecare. Eu și cu soția am avut nevoie să auzim aceste învățături, multe din ele fiind foarte noi pentru noi, deși suntem căsătoriți de 14 ani.”

  Traducătorul pe care l-am avut este și el nou căsătorit și a regretat foarte mult că soția lui nu a putut veni.

  La sfârșit am avut un timp de evaluare și planificare cu pastorul Arif. Dorința lor este ca în luna martie să venim pentru mai multe zile în Lahore ca să predăm lecţii pentru tineri, surori și biserici. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în această direcție și să putem reveni.

  În orașul Karachi am avut conferințe şi seminarii, iar studenții noștri sunt foarte activi. Pastorul unuia dintre studenți ne-a invitat să predăm o conferință pe baza cursuluiCăsătorie fără regrete. Am predat temeleRolul bărbatuluiși Rolul femeii. Conferința am predat-o într-o biserică unde am mers pentru prima dată. 

  În conferința noastră am dorit foarte mult să-i implicăm pe studenții ce frecventează Institutul Precept. De aceea conferința s-a desfăşurat puțin diferit și rezultatele au fost foarte bune. După ce i-am înregistrat, am împărțit participanții în trei grupe. În fiecare grupă am pus câte trei studenți de-ai noștri care au completat pas cu pas lecțiile 2 și 4 din manual împreună cu participanţii. În timp ce unul preda, altul scria la tablă și altul mergea printre rânduri ca să îi ajute pe oameni dacă aveau nevoie de explicaţii suplimentare. Astfel toată lumea a lucrat foarte bine. 

  După ce au terminat de completat lecția 2 despreRolul femeii, toți participanții s-au întors în sala mare unde Rodica a predat această lecție. La fel am procedat şi cu lecția despreRolul bărbatului. 

  Ne-am bucurat să vedem oameni veniți din patru biserici diferite. La timpul de evaluare o soră a mărturisit: „Am rămas uimită de adevărurile învățate. Niciodată nu am știut care este rolul meu ca femeie și mai mult am înțeles cât de important este să-l las pe soțul meu să-și îndeplinească rolul lui de bărbat.” Când Rodica a predatRolul femeii bărbații priveau mulțumitori, dar când a venit rândul lor pentru a studiaRolul bărbatului au rămas uimiți.  

  La sfârșitul conferinței i-am îndemnat pe parti­cipanți și i-am invitat la Institutul Precept și mulți au primit cu bucurie invitaţia.

  Mulțumim Domnului pentru dorinţa oamenilor de a studia și pentru bucuria cu care primesc Cuvântul lui Dumnezeu atât de necesar în contextul nevoilor din această țară. De asemenea, mulțumim pentru rugăciunile înălțate pentru noi și pentru protecția Domnului de care am avut parte și la aceste conferințe.

   

   

 • Rugăciune pentru Myanmar, de Vasile Filat

      În perioada 26 noiembrie - 1 decembrie 2016 am predat în Myanmar două conferințe de studiu biblic inductiv.

      Myanmar (fostă Burma) este o țară cu populație de vreo 52 milioane de locuitori, preponderent budistă, creștinii alcătuind 6%. Cre­dincioșii baptiști alcătuiesc 4% din populația țării, celelalte două procente revin celorlalte confesiuni.

     Aceasta se datorează faptului că primii misionari care au venit aici au fost Adoniram și Ann Judson. În drumul lor lung spre această țară, Ann a pierdut sarcina și era aproape de moarte. Când au coborât de pe corabie, Adoniram a dus-o pe brațe pe soția sa căci nu mai era în stare să se țină pe picioare de bolnavă și slăbită ce era. Burma era considerată un pământ greu și periculos pentur evangheliști și misionarii din vremea aceea se temeau să vină aici. Adoniram și soția lui s-au rugat Domnului să le dea 100 de ucenici în țara aceasta, însă la plecarea lor din lumea aceasta, în țară erau peste 100 de biserici! Adoniram a tradus Biblia din limbile originale în burmeză și până azi această traducere este cea mai populară și mai bună. În procesul de traducere a Bibliei Adoniram a alcătuit și un dicționar, care până azi este cel mai popular dicționar burmezo-englez.

      La prima conferință au participat peste 50 de profesori de școală duminicală din 19 localități din țară, care predau lecții biblice la 914 copii. Printre ei au fost și 12 bărbați. După ce am făcut cunoștință unii cu alții, am prezentat misiunea și metoda inductivă de studiere a Bibliei și apoi am făcut lecțiile împreună. Burmezii sunt un popor liniștit și foarte muncitor și în prima zi am reușit să studiem două lecții și prima zi din lecția a treia! 

      În această misiune din Myanmar l-am avut ca ajutor pe Slava Crâlov, profesor la Facultatea de limbă engleză a Institutului Biblic Precept Ministries. 

     Aici le-am cerut să completeze câte o zi din lecție, s-o discute în grupe și apoi verificam cu toții. 

     Eric Brewer, care a slujit câțiva ani ca pastor alături de mine la Biserica Bunăvestirea din Chișinău, slujește acum la Biserica Baptistă din orașul Hofmantown din SUA. În toamnă, a fost împreună cu o echipă de misiune în Myamar și cu prilejul acesta au predat în tabere cartea „Sens interzis, Iona!” pentru copii, și au finanțat tipărirea manualelor din care vor preda profesorii care au participat la conferință. Eric a trimis și un grup de 7 profesori împreună cu Saw Hay Thar, care a fost traducătorul echipei de atunci.  

     Saw Hay Thar a participat la acest seminar pentru că predă, într-un sat, lecții biblice la 100 de copii și până acum folosea flip-charts (un fel de șevalet/tablă mobilă), dar acum spune că a făcut o mare descoperire și va preda cu manualele de studiu biblic inductiv pentru copii. Mai are și un grup de tineri și va studia și cu ei acest manual. În fiecare vară organizează 7 tabere cu aproximativ 300 de copii și lor le va preda manualul „Sens interzis, Iona!”. 

     Coordonatorul lucrării Precept Ministries din Myanmar este Saw Hudson pe care l-am cunoscut la Institutul Haggai din SUA, unde predau cursul „Modele de evanghelizare biblice și moderne”. Hudson a tradus manualele, a organizat foarte bine conferința și a tradus în timpul predării. Ne-a cerut să venim de dimineață, la orele 8:30, și cum am sosit mi-a și spus să încep!

     Apoi, cam după două ore, l-am întrebat dacă nu este nevoie de pauză și mi-a răspuns: „Bine! Este suficientă o pauză de 5 minute?” Eu i-am sugerat să facem o pauză de 30 de minute, dar el a insistat să o facem doar de 10 minute și așa au fost pauzele toată ziua! Am studiat până la orele 18:00 și am avut doar 4 pauze de câte 10 minute și una la prânz, de o oră, când am servit masa. Studenții au fost foarte pasionați; abia la ultima pauză au arătat că o doreau; la celelalte s-au arătat indiferenți la faptul că au primit pauză și reveneau în sală înainte de vreme și așteptau nerăbdători să continuăm studiul. 

   

      De multe ori i-am pus să lucreze în grupe mici și să conducă pe rând, ca se învețe fiecare să conducă și să îndrume bine studiul biblic în grupe mici. 

      Femeia aceasta a venit cu doi copii mici și la amiază l-a luat pe unul pe brațe să doarmă, s-a urcat pe o masă din spatele sălii și acolo a studiat împreună cu noi în timp ce copilul a dormit 2 ore! Ne-a mirat faptul că și copilul a fost foarte liniștit. Această mamă mai avea un copil și ambii au fost prezenți, dar m-au impresionat adânc cât de liniștiți au stat toată ziua și cât de ascultători au fost de mama lor. 

      Hudson spunea că este foarte impresionat și că acest curs este foarte folositor nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. I-am spus: „Acum ai tipărite 2.000 de exemplare din cartea «Sens interzis, Iona!». 1000 le vor lua profesorii care au participar la seminar, dar mai rămân 1000 de bucăți. Du-te și pregătește alți profesori, care să predea la alți 1.000 de copii!” Mi-a promis că asta va și face. 

      Seminarul s-a desfășurat la un centru pentru orbi, care a fost fondat de Thein Lwin. Thein era budist și în ultimul an de liceu a fost victima unei explozii, care s-a produs în laboratorul de chimie, în urma căreia și-a pierdut ambii ochi și o mână.  În timp ce se gândea la sinucidere a aflat de la un creștin despre Isus Hristos. Atunci s-a rugat Domnului Isus să-l ajute să treacă examenul de bacalaureat, care la ei este extrem de dificil. După ce s-a întâmplat minunea și a trecut acel examen, s-a înscris la facultate! De asemenea, a început să cerceteze Scripturile și a hotărât să devină ucenic al lui Isus Hristos. Odată, pe când mergea pe stradă, a fost lovit de o mașină și a ajuns la spital. Acolo, Domnul i-a dat viziunea să înceapă o lucrare pentru persoanele cu dizabilități din Myanmar, care alcătuiesc 4,6% din populația țării.

     În religia budistă persoanele cu handicap sunt disprețuite și urâte, deoarece se crede că au ajuns așa din pricina păcatelor pe care le-au făcut în viețile anterioare, conform credinței lor în reîncarnare. Când a ieșit din spital, Thein Lwin a adunat 14 orbi și cu doar 14 kyat [1,5 dolari; kyatul este moneda națională] și a început lucrarea. În prezent ei lucrează cu peste 1.000 de orbi și persoane cu disabilități. Au 7 școli în întreaga țară, iar 36 de orbi au luat examenul de bacalaureat și au frecventat diferite facultăți. Cea mai mare bucurie i-au produs-o cei peste 300 de persoane cu dizabilități, care au crezut în Domnul Isus Hristos, s-au botezat și acum urmează învățătura Sfintelor Scripturi. 

      În luna ianuarie 2016 am vizitat acest centru și am predat cursul „Cum să ai o relație reală cu Dumnezeu”. Această carte a fost tipărită și în limba burmeză și în format Braille, pentru orbi.  Într-o zi, când veneam la lecții am văzut un băiețel de vreo 7-8 ani care ștergea scara. Acesta nu avea ochi; fața lui era fără ochi! Niciodată nu mai văzusem așa ceva! Poza am făcut-o când am intrat la ei la închinare. Să fi văzut cu ce bucurie cântau ei toți slavă lui Dumnezeu! Am făcut și niște înregistrări video pe care le puteți găsi pe profilul meu de Facebook. 

     Studenții luau cu bucurie cărțile pe care le vor folosi ca să predea în grupele lor de copii.  La al doilea seminar am studiat Epistola lui Pavel către Tit – și acest manual a fost tradus și tipărit în limba burmeză. De data aceasta au participat pastori, lideri și profesori de școală duminicală, care au participat și la seminarul trecut și și-au invitat prietenii și colegii. 

     Sora Myint Myint Hlaing slujește într-un sat unde locuiesc 100 de leproși. Printre ei există o biserică alcătuită din 20 de credincioși. Sora a venit să învețe cursul „Sens interzis, Iona!” ca să le predea celor 25 de copii leproși din sat, dar a hotărât să rămână și la al doilea seminar, ca să învețe și Epistola lui Pavel către Tit și să studieze apoi cu toată biserica. 

     Chiar din prima zi de conferință, participanții au început să ia cărți de studiu „Epistola către Tit” pentru grupele lor și până la încheierea seminarului au luat toate cele 1.000 de exemplare tipărite.

      Cei care nu participaseră la primul seminar au mai luat și 500 de cărți „Sens interzis, Iona!”.   În luna iulie 2017, se va desfășura prima seisune a Facultății pentru profesorii de școală duminicală a filialei Institutului de Studiu Biblic Inductiv Precept Ministries din Myanmar. Apoi, în luna decembrie va avea loc a doua sesiune și tot atunci vor fi organizate două seminare de studiu biblic pentru pastori: unul în Yangon, capitala țării, și altul în orașul Kalaw.

     Rugați-vă împreună cu noi pentru aceste lucrări și toate pregătirile legate de ele. Rugați-vă și pentru cele 7 cursuri de studiu biblic, care urmează să fie traduse în limba burmeză și tipărite până la sfârșitul anului 2017. De asemenea, să ne rugăm pentru profesorii care vor fi trimiși acolo și cheltuielile lor de drum. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din Myanmar! 

 • Rugăciune pentru Nepal, de Tania și Ajai

       Tania și Ajay sunt misionarii noștri și coordonatorii lucrării Precept Ministries în Nepal.

 • Rugăciune pentru Pakistan, de Sergiu şi Rodica Filat

         În data de 16 decembrie a avut loc un atac terorist în orașul Peshawar din Pakistan. Este cel mai vechi oraș locuit în Asia de Sud începând cu 539 î.d.Hr. În acest oraș locuiesc peste 3 milioane oameni aparţinând mai multor grupuri etnice. Regiunea în care este situat Peshawarul se învecinează cu Afganistanul și începând cu anul 1988 au venit aici mulți refugiați afganezi. Pashawarul continuă să fie o punte de legătură între Pakistan, Afganistan și Asia Centrală. Regiunea este de asemenea un punct de răscruce și o continuă luptă între extremiștii talibani, moderați liberali și cei de naționalitate paștună. În acest context au loc mereu atacuri ale extremiștilor teroriști. Recent, în atacul care a avut loc la o școală a membrilor armatei pakistaneze, 153 de persoane au fost omorâte dintre care 133 au fost elevi. Acum şcolile au fost redeschise în țară după ce o vreme au fost închise ca rezultat al acestui atac. În acest timp guvernul pakistanez a ordonat ca toate institutele de învățământ să ridice ziduri mai înalte, să instaleze camere video de supraveghere, să angajeze mai mulți gardieni. În orașul Karachi, cu o populație de 18 milioane de locuitori, sunt peste 20.000 de școli; astfel vacanța prelungită a copiilor a luat sfârșit în luna ianuarie, dar situația este foarte tensionată. În aceste zile, orașul Karachi a fost iarăși închis din cauza atacurilor teroriste ucigașe.

  Toate aceste situații ne îndeamnă la rugăciune pentru frații și surorile noastre din Pakistan și pentru Sergiu și Rodica:

        Dumnezeu să le dea înțelepciune în situația aceasta, în alegerile pe care le fac zilnic, planurile, sesiunile și tot ceea ce este programat pentru 2015. Guvernul țării nu permite redeschiderea insti­tuțiilor și colegiilor creștine etc. dacă acestea nu iau măsurile de protecţie necesare impuse de guvern; pentru aceasta este nevoie de investiții financiare mari și creștinii se află în situații foarte dificile. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune directorilor instituțiilor și școlilor creștine, ca și în această situație, prin dependența lor de Dumnezeu, să vadă lucrarea minunată pe care Domnul o poate face în orice împrejurare. Atmosfera tensionată din ţară și riscul mare care există de a fi atacaţi îi intimidează pe mulți creștini.

        De aceea este important să ne rugăm pentru curajul liderilor, al creștinilor, să nu se lase intimidați de atacurile celui rău. Şcolile creștine din țară sunt ameninţate zilnic cu tot felul de mesaje menite să răspândească groaza şi frica pentru a-i face pe creştini să renunţe la credinţă şi să treacă la islam. Călătoriile în țară, organizarea de conferințe şi sesiuni ale institutului bibic devin tot mai dificile.

          Să ne rugăm pentru conducători și liderii noștri ca Dumnezeu să îi protejeze, să le dea înțelepciune în alegerile și proiectele lor, să se continue lucrarea în grupele formate, să se termine cu bine sesiunea Homiletica și studiul cărţii Iacov, planificate în această lună și în cele ce urmează. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea de traducere a cărților de studiu, tipărirea lor și toate aspectele necesare pentru progresul lucrării de misiune, pentru unitate în biserici, în echipe și conducerile școlilor, precum și cooperarea tuturor creştinilor pentru înaintarea Evangheliei.

 • Rugăciunea - un privilegiu, o binecuvântare! de Costel Oglice

  M-am rugat pentru copii mei, i-am învățat Cuvântul lui Dumnezeu și acum, deși știu că ei știu tot ce trebuie, totuși nu fac tot ce i-am învățat. Oare am greșit în exemplul meu sau nu am știut să mă rog?

       Cum ne rugăm și cum ne apropiem de Tatăl ceresc în așa fel încât să înțelegem că este o binecuvântare de a veni în prezența Lui cu dorință sinceră de a cunoaște care este voia Lui cu privire la noi, la familie, sau la orice problemă? Mulți sunt ispitiți să vină înaintea Domnului cu cererile lor care să fie rezolvate supranatural și Dumnezeu să intervină după cum ar dori ei. Alții negociază cu Dumnezeu în rugăciune și spun: "Doamne, dacă îmi vei da un serviciu mai bun, îți voi da și eu mai mult". "Dacă voi rămâne însărcinată, voi dedica copilul Domnului". "Dacă vând atelierul, voi da la biserică atât" și fiecare are o listă în care cer lui Dumnezeu ce să facă și ce va face el dacă i se va asculta rugăciunea.  Tot astfel se comportă și în rugăciunile cu privire la familie: "Dacă copii mei se vor întoarce"..., "Dacă vor urma pe Domnul"..., "Dacă soțul se va lăsa de băut"..., "Dacă copii vin la biserică"... Atitudinea aceasta este "Doamne, eu doresc, și dacă îți dau și eu ceva sau promit ceva, Tu trebuie să mă asculți."

     Neînțelegerea caracterului lui Dumnezeu determină pe mulți să vină înaintea Lui cu o înțelegere greșită despre rugăciune. Dumnezeu, este Domnul Domnilor și Împăratul împăraților, Creatorul cerului și al pământului. El este Făcătorul meu și al tău, și dorește să se implice în viața noastră, dar vrea ca noi, să dorim mai mult decât orice voia Lui în viața noastră.

     Rugăciunea este un privilegiu în care putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu dorințele, cererile noastre și să-L lăsăm pe El să hotărască în înțelepciunea și dragostea Sa ce este mai bine pentru viața noastră. Rugăciunea prin Cuvântul Lui va da putere cererilor noastre, deoarece cerem după voia Lui. Noi nu putem forța pe Dumnezeu sau să punem condiții, arătând de fapt că nu cunoaștem cine este sau, de multe ori, renunțând la responsabilitățile noastre. Dumnezeu îngăduie încercări în viața copiilor Săi și cei care înțeleg voia Lui, se maturizează, învață să depindă de El, și au o atitudine de încredere în Dumnezeu în situațiile dificile ale vieții. Statisticile spun că cei care cresc în familii sărace material, sau provin din familii disfuncționale sau părinți abuzivi, în lupta cu viața se maturizează, își direcționează viața printr-o profesie sau împlinire personală. 

      Eleanor Roosvelt, soția președintelui SUA, a rămas orfană la vârsta de 10 ani, s-a văzut singură,  ca fiind o nimeni și a avut simțământul de neaparținere și de nesiguranță. Dar s-a luptat să iasă din această situație și a devenit o femeie curajoasă prin felul de a-și controla emoțiile și de a se disciplina. Ea a devenit o mare susținătoare și ajutor al soțului ei. Încercările, dificultățile,  îngăduite de Dumnezeu, chiar când noi plângem și cerem ca ele să fie schimbate din viața noastră, și totuși nu se întâmplă așa, au ca scop formarea caracterului, motivarea spre noi direcții și cunoașterea intimă a lui Dumnezeu. Mulți spun că situațiile dificile îi fac pe oameni să devină mânioși, să se comporte ciudat, chiar și în familie. Unii spun că cei care comit crime este din cauza sărăciei sau că provin din familii cu probleme și de aceea au devenit o problemă pentru societate. Este adevărat că unii reacționeză astfel în situații grele ale vieții, dar aceste situații nu sunt o scuză de a răspunde  individual la ceea ce știm că este bine. Decizia noastră zilnică este să venim cu simțămintele noastre, cu situațiile grele sau împrejurările dificile, înaintea lui Dumnezeu care este plin de înțelepciune, care cunoaște inima noastră și dorește să se împlinească voia Sa în viața noastră. Nu uita, când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, este o binecuvântare să stai  de vorbă cu El, să îți deschizi inima  și că ceea  ce El hotărăște  pentru tine,  vine din caracterul Lui drept, milos, plin de dragoste, care știe din ce ești făcut și îți dorește întodeauna binele.

      Cum voi răspunde persoanei care mi-a spus, "Nu am știut să mă rog".

  Domnul Isus spune: "Iată cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ" (Matei 6:9-10).

  În același fel El ne învață: "Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine crere, capătă, cine caută, găsește; și celui ce bate, i se deschide. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl voastru, care este în ceruri,  va da lucruri bune celor ce I le cer" (Matei 7:7,8 11).

  "Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucuri vi se vor da pe deasupra" (Matei 6:33).

 • Să ne rugăm pentru Vietnam, de Mia şi Costel Oglice

  „Ne rugăm necurmat pentru voi,

  ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui.”

  (2 Tesaloniceni 1:11)

         Vietnamul a făcut parte din China Imperială peste 1.000 de ani, apoi a devenit o țară independentă cu o dinastie regală. Vietnamul a fost ocupat de Japonia în 1940, iar în 1954 a fost împărțit în statul de nord și de sud. După aceasta a urmat războiul cu SUA, care s-a încheiat cu victoria Vietnamului de nord în 1975. Astfel Vietnamul s-a unit sub un guvern comunist. În 1986 guvernul a făcut unele reforme politice. Numele oficial al țării este Republica Socialistă Vietnam cu o populație de 90.5 milioane locuitori și ocupă locul al 13-lea în lume din acest punct de vedere. Vietnamul se învecinează la nord cu China, la nord-vest cu Laos, la sud-vest cu Cambodgia, iar la est graniţa este formată de Marea Chinei de Sud. După reunificarea țării capitala este Hanoi. Republica Socialistă Vietnam împreună cu China, Cuba, Laos și Coreea de Nord formează grupul celor 5 țări din lume care mai sunt conduse de un singur partid socialist-comunist.

        Vietnamul este împărțit în 58 de provincii și 5 municipii. Vietnamul a devenit al treilea exportator de piper din lume, al doilea de orez, după Tailanda și al doilea exportator de cafea după Brazilia. Vietnamul are 54 de grupări etnice minoritare, iar limba oficială este vietnameza. Potrivit statisticilor din 2010, din punct de vedere al religiei, populaţia Vietnamului se împarte astfel: 45,3% aderă la religii indigene, 16,4 % budiști, 8,2% creștini, 0,4% alte credințe, iar 29% sunt fără religie. Potrivit unui sondaj din 2007, 81 la sută dintre vietnamezi nu cred în Dumnezeu, iar din cele 8,2% de creștini, 6 milioane sunt romano-catolici și 1 milion de protestanți. În sudul țării sunt aproximativ 70.000 de musulmani și 50.000 de hinduși. Din punctul de vedere al educației țara are un sistem de control guvernamental al școlilor, colegiilor și universităților care se împart în grădiniță, școală elementară, gimnaziu, liceu și universitate. Partidul comunist controlează presa, radioul şi televiziunea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care am început-o în Vietnam și cu vietnamezii emigrați în Europa.

          Mai multe cărți de studiu biblic au fost traduse în limba vietnameză. În Vietnam am deschis institute biblice în nordul și în sudul țării și ne bucurăm de râvna studenților care, în ciuda restricțiilor, doresc să învețe Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-i învețe pe alții. Mulțumim Domnului pentru posibilitățile care s-au deschis prin lucrarea cu sportivii și conferințele care au avut loc în ianuarie 2015 cu această ocazie cu o implicare a peste 250 de persoane. Rugați-vă pentru liderii sportivi veniți din diferite provincii – unii de la o distanță de 12 ore cu mașina până la oraşul Ho Şi Min (fostul Saigon, capitala Vietnamului de Sud) și lucrarea care se face. Ei se bucură de materialele de studiu care s-au tipărit deja și doresc în continuare alte materiale de studiu pentru grupele lor.

        Ne bucurăm că putem să lucrăm cu grupele etnice și avem mai mulți studenți la institut din grupul etnic hmong. Un grup de pastori și lideri de această etnie au participat la institutul nostru în ultimele sesiuni. Acest grup etnic cuprinde aproximativ 1 milion de persoane dintre care circa 300.000 au devenit creștini și există o mișcare de întoarcere la Hristos printre ei. Să ne rugăm pentru pastorii și liderii care au participat la ultima sesiune, unde au studiat cursul „Căsătorie fără regrete”. În biserici au fost formate grupe pe familii. Pastorii și liderii care au participat la acest curs au fost încântaţi și încurajați văzând cât de practic este acest curs pentru consiliere spirituală. Ei au spus că în țară există multă violență în familie. Acest grup etnic are o limbă proprie și studenţii fac eforturi deosebite pentru a învăţa limba vietnameză ca să poată studia Cuvântul lui Dumnezeu.

          Ne rugăm pentru planuri de viitor în legătură cu pastorii și liderii locali, ca să-i putem învăța Cuvântul lui Dumnezeu şi pe acești oameni. Rugați-vă pentru transportul cărților și distribuirea lor în țară căci aceasta este o lucrare anevoioasă și dificilă. Mulțumim Domnului căci până în prezent acest lucru a fost posibil, deși nu lipsit de dificultăți, dar nevoile cresc și transportul materialelor de studiu biblic în țară devine tot mai greu. Mulțumim Domnului pentru toți profesorii pe care îi trimitem în această țară, pentru protecția lor și a echipei care conduce institutul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze în continuare pe pastori și aceştia să rămână tari, credincioşi Domnului, în situațiile dificile din țară.

         Deși restricțiile din partea statului sunt mari, tot mai mulți vietnamezi se întorc la Domnul Isus. Astfel soția unui general, care a participat cursurile institutului nostru este persecutată. Totuşi, în ciuda problemelor, ea parcurgea zilnic 40 de kilometri cu motocicleta ca să vină să studieze la institut. În urma cursului „Căsătorie fără regrete” relația dintre ea şi soțul ei s-a schimbat mult. Când ea a început să își aprecieze în mod deschis soțul spunând că îl iubește, el a rămas uimit și a întrebat-o: „Ești nebună?” Apoi i-a amintit de problemele pe care le aveau în relațiile de familie.

        Mulți lideri au recunoscut că una dintre problemele cu care se confruntă societatea vietnameză este problema relațiilor din familie. Aceşti lideri își dau seama de importanța cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu şi de faptul că acesta trebuie explicat și discutat în biserici. Acest curs a produs un mare entuziasm în rândul studenţilor pentru că prezintă baza biblică pentru relaţiile de familie. Să ne rugăm pentru retipărirea acestor cursuri biblice necesare şi foarte solicitate în Vietnam.

      De asemenea, traducerea materialelor de studiu biblic în vietnameză constituie o mare nevoie – să ne rugăm pentru traducătorii care lucrează la acestea ca să poată termina traducerile la timp şi să facă o lucrare de cea mai bună calitate. Să ne rugăm pentru tinerii dornici să studieze, atât pentru cei care participă la institutul biblic din țară, cât și pentru cei de la școlile biblice unde suntem invitați să predăm. Să ne rugăm pentru numărul mare de lideri sportivi care au participat la întâlniri, li s-a predat Cuvântul lui Dumnezeu și sunt implicați în lucrarea cu tinerii.

         La un moment dat, apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte credincioșilor din Tesalonic pentru a-i încuraja în suferințele prin care treceau: „Ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți” (2 Tesaloniceni 1:4). Dorim ca aceste cuvinte să vă motiveze ca, împreună cu noi, să-i susțineţi în rugăciune pe credincioșii din Vietnam, ca să rămână statornici în credință în toate prigonirile și necazurile şi să-L glorifice pe Dumnezeu prin tot ce sunt şi prin ceea ce fac.

 • Slujitorul și rugăciunea lui! de Mia și Costel Oglice

  Cum trebuie să fie un slujitor a lui Dumnezeu? Cum trebuie să fie rugăciunile lui? Cum trebuie el să slujească? La aceste întrebări vei găsi răspuns în acest mesaj predicat de Mia și Costel Oglice.

 • Ziua internaţională de rugăciune în România

  M-am bucurat că Ziua Inter­națională de Rugăciune şi din acest an a fost o binecuvântare pentru surorile din întreaga țară, care s-au întâlnit în multe biserici cu această ocazie. Iată câteva din întâlnirile care s-au ținut și mesajele pe care le-am primit cu ocazia acestei zile din anul acesta.Unirea surorilor din România în rugăciune și evenimentele comune sunt un prilej de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează în viața noastră și prin noi.

  Mia Oglice

  Cu ocazia Zilei Internaţionale de Rugăciune HARUL a fost mare şi bucuria de asemenea. La Alba Iulia unde în jurul temei CREDINCIOŞIA ca roadă a Duhului Sfântne-am adunat aproximativ o sută de femei tinere şi mai puţin tinere, ca să fim alături de toate celelalte femei din lume, care s-au rugat lui Dumnezeu cu această ocazie. 

     Tema a încălzit inimile femeilor şi rugăciunile lor au umplut atmosfera de pace şi încredinţare că Dumnezeul Cel Preaînalt este prezent. L-am lăudat prin cântare, am luat seama la Cuvânt şi am venit cu ruga noastră înaintea Domnului. Un moment special a fost atunci când tinerele necăsătorite au fost invitate în faţă şi mai multe surori mature ne-am rugat pe nume pentru ele. Momentul a fost emoţionant şi totodată foarte încurajator. La sfârşitul întâlnirii, la părtăşie, câteva participante s-au exprimat astfel: 

  • A fost extraordinar, am simţit din plin puterea Duhului Sfânt;
  • A fost cea mai emoţionantă întâlnire.Dumnezeu să binecuvânteze astfel de întâlniri;
  • Mi-a plăcut foarte mult iniţiativa de-a vă ruga pentru noi. Excelent!

  Toată slava, cinstea şi mărirea să fie ale singurului Dumnezeu adevărat;

  Livia Zdrânc

  Este minunat că am putut să ne mobilizăm în București şi să punem deoparte o zi, când să ne unim într-un glas cu femeile de pe întregul pământ, îndreptând rugăciuni către Domnul nostru.Este mare har să avem această cheie (rugăciunea) prin care putem vorbi cu Domnul. Am primit acest har prin jertfa Domnului Isus pe cruce. Încerc să exprim în cuvinte simțirile ce le-am trăit împreună cu surorile din multe biserici din București la această întâlnire. Am fost binecuvântate în tot acest timp cu prezenţa Domnului Isus prin Duhul Său.

          Am fost şi suntem privilegiate să fim lucrătoare împreună cu Domnul, am fost încurajate să stăruim în rugăciune, să facem din rugăciune „volanul“ vieţii noastre, nu să o ținem ca pe o „roată de rezervă“. Să umblăm prin Duhul, în pas cu Duhul, deși uneori am luat-o înainte sau ne-am abătut la stânga, la dreapta… sau am căzut lăsându-ne amăgite de cel rău, dar în îndurarea şi bunătatea Sa cea mare, întotdeauna când am strigat către Domnul, El S-a aplecat spre noi şi ne-a ridicat îndreptându-ne privirile spre Tatăl.  Recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem neputincioase în a schimba ceva sau în a obține ceea ce avem nevoie dacă nu intervine El cu puterea Sa şi dacă nu ne sfințim.

  Am privit CREDINCIOȘIA ca roadă a Duhului, care este un atribut al lui Dumnezeu şi care ne-a întărit inimile văzând încă o dată că Dumnezeu nu minte, ci tot ce a promis El face. 

  Am văzut că CREDINCIOȘIA nu este opţională şi ea este cea care umple golul din inima noastră atunci când totul se clatină. Dumnezeu, datorită îndurării Sale răspunde acolo unde găsește CREDINCIOŞIE.

  Tot ce cere El de la noi este să avem credinţă.CREDINCIOȘIA este refuzul de a intra în panică atunci când ne confruntăm cu împrejurările dificile ale vieţii; trebuie doar să ascultăm glasul Lui, care spune: „CREDE-MĂ!“ Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp în care a fost împreună cu noi şi a ascultat rugile noastre. Am simțit prezenţa Sa în mijlocul nostru şi acum aşteptăm intervențiile Lui. Avem un Dumnezeu măreţ şi care, faţă de cei credincioși, Îşi arată şi Îşi descoperă nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. În continuare, vrem să vă susținem pe toate în rugăciunile noastre şi dorim ca Domnul să toarne şi să răstoarne peste voi din plin tot ce aveți nevoie în acest proiect!

        Scopul principal al vieții mele este acela de a fi plăcută lui Dumnezeu şi, pentru atingerea acestui ideal măreţ, vreau să rămân, să rămânem statornice în CREDINCIOȘIE.

  Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!“ 

  Angela Zainea, București

  Întâlnirea de la Biserica Creştină Baptistă Betania, str. Popa Rusu,  a început punctual la ora 17:00 şi au participat vreo 45-50 de surori. În laudă şi închinare am fost conduse de un grup de 4 tinere, acompaniate la orgă/chitară de un tânăr de culoare care frecventează Biserica Nădejdea din Giuleşti. Au participat surori din multe biserici baptiste şi a fost o mare bucurie că am reușit să ne întâlnim cu această ocazie. Am înţeles că au fost surori de la Biserica Harul din Titan, de la Sfânta Treime din Iuliu Valaori, din 23 August, din Colentina, de la Biserica Maranata, de la Biserica Isus Mântuitorul, de la biserica în care este pastor fratele Vali Radu etc. Sora Mariana Caraman ne-a dat câteva îndemnuri, sora Daniela Manea de la Radio Vocea Evanghe­liei ne-a adus un salut şi sora Lidia Ştefanide şi sora Anca de la Popa Rusu ne-au dat şi ele câteva îndemnuri.

  Ne-am rugat în mai multe rânduri în grupuri de câte 2-3 surori pentru surorile noastre din lumea întreagă, folosind Ghidul de rugăciune. Aşa am aflat multe noutăţi despre surorile noastre şi, având acest ghid, putem continua să ne rugăm pentru ele. Mi-a plăcut mult tema CREDINCIOȘIEI şi învăţătura multor versete prezentate cu multă înțelepciune de sora Mariana – Domnul s-o binecuvânteze!

  La sfârșit mai multe surori s-au rugat specific pentru nevoile ţării noastre, după care am cântat cântarea „Binecuvântează, Doamne, România”.Părtăşia a continuat la sfârșit cu ceai cald şi dulciuri pentru care mulțumim Domnului şi organizatorilor. Una din ideile importante care m-a marcat a fost faptul că CREDINCIOȘIA ca roadă a Duhului Sfânt nu este opțională! Domnul să ne ajute să înțele­gem. Cuvântul Lui şi să ne dea putere să-l împlinim.

  Cu drag sora Mihaela Toader, Biserica Baptistă Maranata din Colentina București.

  Întâlnirea surorilor din Biserica Creştină Baptistă Sfânta Treime cu ocazia Zilei Internaționale de Rugăciune a avut loc în incinta bisericii din Giurgiu. În primul rând am mulțumit Domnului că am avut acest prilej minunat să fim în același Duh cu toate surorile de pe întreg globul, pentru a mijloci înaintea Domnului prin credincioșie ca roadă a Duhului Sfânt, pentru femeile de pe toate continentele. Chiar dacă am fost doar 10 surori, bucuria a fost deosebită – a Domnului să fie slava! La început am prezentat salutul președintei Depar­ta­mentului Femeilor din AMB, sora Raquel Contreras. Apoi am vorbit despre credincioșie ca roadă a Duhului Sfânt, după care a urmat studiul, când toate surorile au înţeles că Dumnezeu binecuvântează o viață de credincioșie şi că Dumnezeu ne cere să fim credincioși în toate lucrurile şi până la moarte.

  Ne-am rugat potrivit cu cererile prezentate în Ghidul de rugăciune pentru această zi şi am adus înaintea Domnului şi cererile noastre personale. L-am lăudat pe Domnul prin cântări şi la sfârșit surorile au servit ceva dulce. În încheiere am mulțumit Domnului pentru bunătatea şi dragostea ce o revarsă peste noi toți şi pentru că veghează permanent asupra vieții noastre şi ne poartă de grijă tot timpul – a Lui să fie slava în veci de veci!  Vă mulțumim sora Mia pentru lucrarea pe care o faceți pentru Domnul şi ne ajutați şi pe noi să-I slujim din toată inima. Noi, surorile din biserica din Giurgiu vă purtăm în rugăciune în fiecare duminică dimineața şi acasă fiecare ne rugăm pentru familia Oglice şi pentru echipa cu care mergeți în misiune. Domnul să vă binecuvânteze!

  Ioana Vitan, lideră surori, Biserica Baptistă Sfânta Treime Giurgiu

  Şi surorile din Biserica Creștină Baptistă Ipotești, Suceava, s-au alăturat surorilor din întreaga lume care, în ziua de 3 noiembrie 2014, au stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.Întâlnirea a început cu frumoasa cântare creştină: „Lui te roagă, El știe ce-a promis. / Lui te roagă, şi nu te da învins / Stai şi-aşteptă / Răspunsul vine-acum / Stai şi-aşteaptă / Căci Domnul este bun.”Apoi sora Magda Hreceniuc ne-a a vorbit despre ce anume implică CREDINCIOȘIA în viața creștină.O soră care memorează psalmi a recitat spre slava lui Dumnezeu un psalm.

  Alte surori au spus versete din Scriptură referitoare la rugăciune, iar altă soră a recitat o poezie despre exemplul de credincioșie al Domnului Isus Hristos. Am cântat cântări spre slava lui Dumnezeu. Am înălţat rugăciuni de mulțumire, cerere şi mijlocire pentru toate continentele globului pământesc şi pentru toate probleme principale cu care se confruntă lumea întreagă.

   Au fost aduși în rugăciune înaintea Domnului toți cei care se implică în lucrarea de misiune ca să aibă curaj şi putere să Îl mărturisească pe Isus ca Domn şi Mântuitor, cu toata îndrăzneala, chiar şi în zonele de risc. Am simțit prezenta lui Dumnezeu în mijlocul nostru şi știm că numai dragostea Lui ne unește şi ne face să simțim unele cu altele.

  Să ne ajute Dumnezeu să fim mereu pline  de DRAGOSTE, BUCURIE, PACE şi multă, multă CREDINCIOȘIE.

   A consemnat, Magda Hreceniuc

   În seara zilei de 3 noiembrie 2014 am avut un timp frumos şi ziditor participând la studiul biblic în care am fost îndemnate să rămânem credincioase Domnului şi ni s-a reamintit ceea ce ştiam, şi anume, că Domnul binecuvântează pe cei care Îi rămân credincioşi. Ne-am alăturat cu bucurie în rugăciune surorilor din toată lumea, care şi-au înălţat glasurile către Domnul, având la bază nevoile specifice fiecărui continent în parte, aşa cum au fost prezentate în Ghidul de rugăciune pus la dispoziţie. Avem încredere că Dumnezeu va răspunde la timpul potrivit rugăciunilor noastre şi vrem să ne bucurăm odihnindu-ne pe braţul Său. 

  Dorina Aconstantinesei

   

   

 • Ziua internaţională de rugăciune – Retrospectivă

      Mă bucur de modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în țară la întâlnirile surorilor, care au venit cu bucurie să se alăture femeilor din lumea întreagă în rugăciune pentru aceleași proiecte și cereri. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit clar să ne sculăm, să luminăm și știm că luminăm prin faptul că slujim. Domnul Isus este puterea noastră să ne ridicăm și să slujim lăsându-L pe El să fie prioritatea vieţii noastre. Mă bucur de părtășia pe care au avut-o surorile, de pozele, activităţile şi dragostea arătată în comunitățile din țară. Rugăciunea mea este ca, în continuare, să lăsăm ca lumina noastră să strălucească înaintea celor ce au nevoie să o vadă, să o cunoască. Mă rog ca dorința noastră de a fi lumină să crească tot mai mult. Mulțumesc Domnului pentru fiecare soră participantă și pentru acest eveniment care ne-a unit prin Duhul în timp ce am participat la această zi specială de rugăciune. Publicăm în continuare selecţii din mesajele mai lungi pe care le-am primit referitoare la această sărbătoare.

  Cu dragoste, Mia Oglice

  AIUD - În Biserica din Aiud, mesajul de deschidere al fratelui pastor Călin Taloş, a fost unul de încurajare pentru această lucrare, iar prezenţa Duhului Sfânt a înviorat inimile femeilor prezente. Iată câteva gânduri exprimate la sfârşitul întâlnirii: „A fost ceva dincolo de cuvinte!” „Am luat hotărârea să mă ridic şi să fiu lumină.” „Sunt bucuroasă că Dumnezeu m-a ajutat să ajung la întâlnire…” „Am fost sensibilizată de nevoile prezentate ca motive de rugăciune.” S-a propus strângerea de bani pentru vizitarea bolnavilor din spitale în preajma sărbătorilor de iarnă.

  Monica şi Maria Costea

  ALBA IULIA -Luni 2 noiembrie 2015, ora 18:00, la Biserica Cetatea din Alba Iulia, a avut loc o frumoasă întâlnire de femei cu ocazia acestei zile. Au participat peste o sută de femei din mai multe localităţi din Comunitatea de Sibiu şi harul a fost mare, SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL! Anul acesta îndemnurile la rugăciune au fost date de Manuela Vatamaniuc de la Partoş, Adriana Suciu şi Tatiana Petric de la Cugir. Doua surori, Diana şi Doini şi-au spus mărturia personală, mărturii care au impresionat prin sinceritate şi transparenţă. Diana este plecată din ţară cu familia de nouă ani, iar Doini a fost misionară în China doisprezece ani, timp în care Domnul le-a purtat de grijă chiar dacă au trecut prin multe suferinţe de toate felurile.      La sfârşitul întâlnirii, Livia Zdrânc a prezentat un proiect social de ajutorare a familiilor nevoiaşe în care s-au înrolat mai multe femei. Frumuseţea este că Dumnezeu a binecuvântat acest proiect şi miercuri, 4 noiembrie, am vizitat o casa unde locuiesc 20 de persoane, 14 copii şi 6 adulţi în localitatea Petreşti. Cei care erau acasă au primit cu multă bucurie şi mulţumire alimentele, hainele, bomboanele dăruite, dar şi CARTEA CĂRŢILOR şi câteva broşuri pentru copii. Dumnezeu a fost cu noi şi credem că am LUMINAT în casa aceea. Ne rugăm ca El să rezolve problema unei locuinţe mai încăpătoare.

   Livia Zdrânc

   

  BUCUREȘTI-Pentru prima dată gazda evenimentului a fost Biserica Baptistă Emanuel din cartierul Berceni. Fratele pastor Vali Radu a fost prezent la întâlnire, a avut din partea Domnului un cuvânt de salut şi de încredinţare prin rugăciune în mâna lui Dumnezeu pentru slujirea la care am fost chemate în seara de 2 noiembrie. Sora Lidia Ştefanide s-a ocupat atât de pregătirea cât şi de desfăşurarea programului. Grupul de tineri al Bisericii Emanuel a condus închinarea prin cântare, iar sora Mariana Caraman ne-a prezentat tema întâlnirii: „Scoală-te, luminează prin rugăciune”.             Momentele de rugăciune au fost cu totul speciale. Ne-am împărţit în grupuri de câte 6 persoane, astfel ca fiecare persoană să poată reţine măcar un motiv de rugăciune din lista celor 7 uniuni continentale, fiecare cu motivele ei de rugăciune. În aceste grupuri am putut să ne cunoaştem mai bine. Am salutat şi prezenta unor surori întoarse de curând la Domnul, care au participat pentru prima dată la o astfel de întâlnire. Harul Domnului a fost cu noi, între noi şi peste noi, iar la final ne-am rugat pentru ţara noastră, oraşul nostru şi pentru biserica Domnului. Întâlnirea s-a încheiat cu o părtăşie dulce şi la propriu şi la figurat. A fost o mare bucurie şi încurajare ca să ne dăm seama că în acele ceasuri de rugăciune, aşa de multe surori din toată lumea să se întâlnească la tronul harului divin, unde împreună am lăsat toate cererile, mijlocirile şi nevoile noastre pentru ca Domnul să Se îndure de toate după voia Sa. Vă mulţumim şi dvs. soră Mia pentru toate materialele şi informaţiile trimise pentru această întâlnire de rugăciune. Dumnezeu este şi rămâne Lumina noastră. Slavă Domnului!

  Daniela Manea

  CÎMPULUNG MUSCEL - Cu ocazia ZIR 2015, am fost invitată la Câmpulung Muscel, de Cristina Moisin, soţia păstorului din localitate. Am avut un timp deosebit de părtăşie şi de slujire în rugăciune. Un grup de surori au venit cu inima bună ca să slujească cu această ocazie. Cristina şi Mihaela au pregătit partea de închinare, apoi Cristina a motivat surorile la rugăciune, iar eu am vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu despre importanţa de-a ne scula, de-a ne ridica să luminăm prin viaţa noastră, slujind pe alţii. Când ascultăm, lumina Domnului răsare peste noi, slava Lui se arată peste noi (Isaia 60:1,2). Mi se pare un lucru extraordinar.  

  Lidia Ștefanide

  CÎMPULUNG MUSCEL- Grupul nostru de mijlocire este alcătuit din surori de toate categoriile de vârstă, din mai multe culte: baptist, penticostal şi adventist, toate având un singur gând: să ne rugăm pentru femeile din întreaga lume ca să fie biruitoare în situațiile în care se găsesc. Pentru că ne-am dorit fierbinte ca sora Lidia Ştefanide să fie cu noi pentru a ne împărtăşi din lumina Scripturii, am decis să ne întâlnim pentru această ocazie miercuri, 4 noiembrie 2015. Ne-am bucurat să fim implicate în lucrarea de mijlocire prin rugăciune, dar şi practic în lucrarea de ajutorare a fraţilor noştri care şi-au dedicat viaţa slujirii Domnului şi oamenilor aflaţi în nevoie.

   Cristina Moisin

  HUNEDOARA - Harul, pacea şi îndurarea să vă fie înmulțire! Preaiubiţii noştri, mulţumim Domnului pentru părtăşia frumoasă pe care am avut-o în Biserica Maranata Hunedoara. La întâlnirea de rugăciune au participat 22 de persoane. Mulţumim Domnului pentru slujirea voastră şi pentru programul pe care ni l-aţi trimis. Domnul să vă dea har şi izbândă în tot ce veţi face în continuare.

   Mariana Muntea

  IPOTEȘTI, SUCEAVA- Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat încă o dată posibilitatea de a ne întâlni şi a ne ruga împreună cu surorile din comunitatea noastră. Mulţumim şi pentru surorile baptiste din întreaga lume care împreună cu noi, au înălţat în acelaşi glas, rugăciuni şi cereri cu mulţumiri, lui Dumnezeu care ne ascultă mereu şi răspunde rugăciunilor pe care le facem după voia Lui. Timpul de părtăşie a fost condus de sora Geta Candrianu şi a fost presărat cu cântări de laudă şi închinare la adresa Celui care ne-a creat. Au fost aduse în rugăciune cererile menţionate de sora Mia Oglice în materialele pregătite pentru această zi. De asemenea, ne-am rugat pentru puterea de a fi lumină, fiecare în locul în care ne-a aşezat Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit în tot ceea ce înfăptuim!

   Magda Hreceniuc

  TÂRGOVIȘTE- Aici surorile de la Biserica Baptistă Golgota, ne-am întâlnit cu prilejul Zilei internaţionale de rugăciune a femeilor creştine baptiste. Tema întâlnirii SCOALĂ-TE ŞI LUMINEAZĂ a avut un impact deosebit şi ne-a motivat să facem ceva concret. Noi surorile am luat iniţiativa ca în fiecare duminică, după serviciul divin, să mergem pe stradă, să împărţim Nou Testamente şi să stăm de vorbă cu oamenii. Ceea ce am şi făcut. Apoi am hotărât ca la o anumită perioadă să facem o masă pentru oamenii săraci, la biserică. La prezentarea proiectelor am fost foarte impresionate, mai ales de slujirea fr. Ilie Coadă, şi ne-am gândit cum am putea face o astfel de lucrare în oraşul nostru, chiar dacă nu la complexitatea la care o face fratele Ilie. Apoi am hotărât ca timp de o săptămână să ne rugăm pentru subiectele prezentate în material.

  Ela Tudose

  TULCEA- Mulțumim Domnului că și la noi seara de 2 noiembrie a fost una binecuvântată de El în părtășia pe care au avut-o femeile din Biserica Creștină Baptistă Betel. Ne-am bucurat unele de celelalte, am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate câte le-a îngăduit până aici în viața noastră. Ne-am hrănit din Cuvântul Său și am înțeles mai bine chemarea pe care El ne-o face la slujire, ca să fim sare și lumină acolo unde ne-a așezat pentru o vreme. Am încredințat în mâna Lui atât nevoile cât și frământările inimilor noastre, precum și nevoile întregii comunități a femeilor baptiste de pretutindeni. 

  Mihaela Sultan

  VICTORIA- În Biserica Baptistă din Victoria surorile s-au întâlnit la rugăciune şi după ce s-au rugat pentru femeile de pe cele şapte continente au luat mai multe hotărâri sfinte. Sora Dorina Aconstantinesei mi-a transmis următoarele: După ce am studiat despre soacra lui Petru, care imediat ce a fost vindecată s-a ridicat şi a început să slujească, am luat hotărârea să fim LUMINI, fiecare la locul ei; să ne implicăm în slujirea oamenilor de lângă noi, printr-o vorbă bună spusă la timpul potrivit, vizitând pe bolnavi, făcând curăţenie sau alte servicii pe care le putem face noi, femeile.

  Livia Zdrânc

 • ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE – Retrospectivă 7 NOIEMBRIE 2016

       Mă bucur de modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în țară la întâlnirile surorilor, care au venit cu bucurie să se alăture femeilor din lumea întreagă în rugăciune pentru aceleași proiecte și cereri. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit clar să ne sculăm, să luminăm și știm că luminăm prin faptul că slujim. Domnul Isus este puterea noastră să ne ridicăm și să slujim lăsându-L pe El să fie prioritatea vieţii noastre. Mă bucur de părtășia pe care au avut-o surorile, de pozele, activităţile şi dragostea arătată în comunitățile din țară. Rugăciunea mea este ca, în continuare, să lăsăm ca lumina noastră să strălucească înaintea celor ce au nevoie să o vadă, să o cunoască.

  Mă rog ca dorința noastră de a fi lumină să crească tot mai mult. Mulțumesc Domnului pentru fiecare soră participantă și pentru acest eveniment care ne-a unit prin duhul în timp ce am participat la această zi specială de rugăciune. Publicăm în continuare selecţii din mesajele pe care le-am primit referitoare la această sărbătoare.

  Cu dragoste, Mia Oglice

      Bacău: În data de 7 noiembrie 2016 surorile Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Bacău s-au bucurat să aibă părtășie în rugăciune cu surorile din întreagă lume. Studiul din 2 Corinteni 1:3-7 le-a fost de folos pentru mângâiere personală și a celor din jur, iar proiectele prezentate le-au dat un imbold pentru lucrare. Cele 16 surori prezente la această întâlnire L-au lăudat pe Domnul prin poezii, cântări și dărnicia lor.

  Urecheanu Geta

      Bicazu Ardelean: Și pentru surorile baptiste din Piatra Neamț, Bicazu Ardelean și Bicaz-Chei a fost o bucurie să se unească în rugăciune, laudă, mulțumire și mijlocire împreună cu surorile din țară și din întreaga lume în ziua de 7.11.2016. Inițiativa a aparținut surorilor Doina Tifrea, Ana Mureșan și Lia Țepeș. Bisericile din care provin surorile amintite și-au adus contribuția la realizarea proiectelor propuse la nivel mondial. La finalul părtășiei, surorile din Bicaz-Chei și o parte din Bicazu Ardelean au avut părtășie și la o masă de dragoste. După cum se vede în poza atașată, mulțumim Domnului pentru binecuvântările Sale și din această zi.

   

  Lia Țepeș

      București: În București, evenimentul prilejuit de Ziua internațională de rugăciune a femeilor creștine din bisericile baptiste s-a organizat în Biserica Betania și au participat surori din mai multe biserici din București. Surorile au venit cu mare bucurie și entuziasm la această întâlnire pentru a sluji Domnului în rugăciuni de mijlocire pentru situațiile prezentate în ghidul de rugăciune. Sora Daniela Manea a adus un salut de bun venit surorilor, iar mai târziu a prezentat înaintea surorilor mărturia despre Casă Prieteniei din Canada și a prezentat proiectele propuse anul acesta.

     Prin studiul din 2 Corinteni 1 sora Mariana Caraman a încurajat surorile – pe baza exemplului apostolului Pavel – să nu uite când trec prin suferință că vor avea parte de mângâiere din partea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri. Apoi, când alții vor trece prin suferințe, la rândul lor să îi încurajeze și să-i mângâie, așa cum au fost și ele mângâiate. Astfel, mesajul ne ajută să înțelegem că mângâierea de care noi avem parte este și spre folosul altora, așa încât fiecare trebuie să fim alături de ceilalți și să-i încurajăm când trec prin necazuri și în felul acesta vom sluji în dragoste.

      Eu am prezentat subiectele de rugăciune ale su­ro­rilor din cele șapte uniuni continentale și le-am încurajat să ne rugăm cu încrederea că Dumnezeu va răspunde potrivit cu planul și voia Sa. Astfel ne-am unit glasurile cu altor mii de surori din lumea întreagă pentru a mijloci la tronul harului lui Dumnezeu spre împlinirea multor nevoi, spre vindecarea traumelor, spre edificarea Trupului lui Hristos.

      Mulțumim Domnului pentru acest prilej, de a sta la dispoziția Lui și a-L sluji cu bucurie. Surorile de la Biserica Baptistă „Emanuel” au dorit să se întâlnească la ele în cartier. Mi-au împărtășit că și ele au fost în acelas duh cu noi și cu toate celelalte surori. S-au îmbărbătat prin studiul din 2 Corinteni 1 și au înțeles că suferința le ajută să crească în credință; că atunci când trec prin suferință și Domnul mângâierii le mângâie, ele la rândul lor vor încuraja și mângâia pe alții care trec prin suferințe. De asemenea au înțeles că în suferința pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste ele. În rugăciuni de mijlocire au adus și ele la tronul harului nevoile prezentate în ghidul de rugăciune.

  Lidia Ștefanide

      Caransebeș: Cu mulțumire, vreau să vă spun că și anul acesta am avut o întâlnire binecuvântată cu ocazia Zilei internaționale de rugăciune. La Bise­rica Baptistă „Sfânta Treime” din Caransebeș ne-am bucurat împreună cu surorile de la Biserică Baptistă Ghetsimani, Biserică Penticostală Menorah și Biserică Baptistă Golet. Am avut părtăsie în Cuvânt, rugăciune și cântare, alături de sora Daniela Lăcătușu de la Biserica Izvorul Vieții din Reșița, care a lăudat pe Domnul cu vocea și flautul. Am învățat din Cuvântul Domnului cum să ne ridicăm și să luminăm mângâindu-ne unele pe altele, așa cum Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre. Am ascultat mărturii ale unor surori care au fost mângâiate de alte surori care au trecut prin încercări asemănătoare. De asemenea, am făcut mai multe rugăciuni și, la sfârșit, ne-am rugat pentru fiecare continent în parte, potrivit cu motivele prezentate.

      În încheiere, am citit din revista Familia creștină chemarea la acțiune pentru fiecare soră. A fost o seară deosebită unde am simțit prezența Duhului Sfânt, care ne-a unit cu surorile din lumea întreagă și credem că Dumnezeu ne-a ascultat cererile și a primit mulțumirile noastre. A fost o întâlnire deosebită și acest lucru s-a văzut și în colecta pe care am făcut-o. Am încheiat seara cu părtășie la o masă de dragoste, unde surorile de la Biserică Baptistă „Sfânta Treime” au pregătit cu drag gustări pentru toate surorile.

      Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri! 2 Corinteni 1:3 Vă îmbrătișez, cu drag, și vă purtăm în rugăciune! Domnul să fie cu dumneavoastră în tot ce faceți!

  Aurelia Budimir

    Giurgiu: În Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Giurgiu, prezența Duhului Sfânt a înviorat inimile surorilor prezente pentru această lucrare. A fost o bucurie și o încurajare să știm că în această zi de rugăciune surorile din toată lumea se întâlnesc pentru a aduce la tronul harului toate rugăciunile de mijlocire și nevoile noastre pentru ca Domnul să Se îndure după voia Sa. Ne-am rugat pentru puterea de a fi lumină în orice loc în care ne-a așezat Dumnezeu. Pe lângă motivele de rugăciune primite pentru cele 7 uniuni continentale, am adăugat și rugăciuni pentru biserica noastră: pentru copii și învățătoarele lor, pentru bătrâni, păstor, bolnavi, pentru țara noastră și nu am uitat să ne rugăm și ca Domnul să hotărască președinți în Republica Moldova, SUA, Bulgaria și țara noastră – Domnul să hotărască oameni cu frică de Dumnezeu în alegerile parlamentare! Ne-am bucurat unele de celelalte, am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-a îngăduit în viața noastră.

    Ne-am hrănit din Cuvântul Său prin studiul din 1 Corinteni 1:3-7: „Dacă aveți parte de suferințe aveți parte și de mângâiere”. Surorile au fost întărite prin Cuvântul lui Dumnezeu și încurajate ca atunci când trecem prin încercări să mulțumim Domnului, care ne mângâie, și să nu uităm să mângâiem și noi surorile și frații care trec prin suferință – în felul acesta dăm dovadă că suntem LUMINI! Mulțumim soră Mia pentru materialele trimise pen­tru această întâlnire de rugăciune și pentru toa­te celelalte de până acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

  Ioana Vitan

      Ipotești: Am avut un timp frumos astă seară la rugăciune. Sora Geta Candrianu a început cu o rugăciune și apoi cu cântare: „Fii o lumină unde ești, / Poate cineva prin tine vine la Isus, / Fii o lumină unde ești!” Apoi, ca în fiecare an, sora Geta a prezentat motivul întâlnirii noastre și am făcut rugăciuni pentru cele șase continente și pentru motivele și nevoile fiecărui continent. Am avut o părtășie minunată în prezența Domnului și surorile au fost încurajate și motivate să se roage și pentru alte femei. La sfârșit ne-am delectat și cu ceva delicios: un tort făcut de mine pentru că eu am organizat întâlnirea și surorile au fost invitatele mele la această zi – și au fost foarte încântate! Ne bucurăm că în această Zi internațională de rugăciune ne-am unit cu surorile din toată lumea și am învățat cum să mângâiem pe alții cu mângâierea cu care suntem mângâiate de Domnul (2 Corinteni 1:3-6).

   

  Alina Chibici

      Racovița, județul Sibiu: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale” (Psalmul 73:28).

  Un grup de surori din Biserica Baptistă

      Comunitatea Sibiu: La iniţiativa fratelui Timotei Stânea, pre­şedintele Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Sibiu, am organizat o întâlnire pentru femei la nivelul întregii comunități. Întâlnirea a avut loc sâmbătă 5 noiembrie, la Sala Noblesse, Lancrăm, și au participat 220 de femei din mai multe localităţi. Întâlnirea aceasta s-a îmbinat armonios cu ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE. Invitata specială a întâlnirii a fost sora Adriana Cosman din Cluj Napoca. Tema întâlnirii a fost aceasta: „…Dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere” (2 Corinteni 1:7).

      Timpul nostru de laudă a început la ora 10:00 împreună cu grupul de închinare din Alba Iulia. Sora Adriana ne-a vorbit despre modul în care a primit mângâiere din partea Domnului în perioadele deosebit de grele prin care a trecut de-a lungul vieţii. Femeile au fost încurajate să-şi pună încrederea în Dumnezeu, încurajând apoi prin experienţa proprie, pe alte femei ca și ele să poată depăși momentele grele din viaţa lor. La 12:30 a avut loc o pauză, timp în care s-a servit masa de prânz.

      Întâlnirea a continuat până la ora 16:00 cu timp special de RUGĂCIUNE pentru cele 7 uniuni continentale din Alianţa Mondială a Femeilor Baptiste. Mesajele primite ulterior au fost foarte încurajatoare pentru mine ca organizatoare. Într-o biserică, duminică dimineaţa fratele păstor a întrebat: „Cum a fost la întâlnirea de ieri?” şi surorile au răspuns în cor: „Excelent, extraordinar, superb!” Întreaga zi petrecută împreună a fost orchestrată în chip minunat de Dumnezeu, eu fiind doar o unealtă în mâna LUI. TOATĂ SLAVA SĂ FIE A DOMNULUI NOSTRU!

      Aiud: În seara de 7 noiembire, la AIUD în județul Alba, surorile s-au adunat la rugăciune şi au avut un timp special. Pentru seara de rugăciune de la SIBIU, am ataşat mesajul scris de sora Maria Şeican.

  Cu încântare şi mulțumire,Livia Zdrânc

     Sibiu: Părtășia minunată pe care am avut-o sâmbătă la Noblesse s-a continuat pentru noi, cele din Sibiu și luni. Am fost vreo 30 de surori care ne-am rugat împreună la Biserica Betania. La urmă am servit împreună o gustare și am avut o părtășie mai puțin formală. De fapt începând cu Ziua națională de rugăciune din mai anul trecut, la sugestia surorii Lenuța Poplăcean, am început să ne strângem împreună, surori din bisericile baptiste din Sibiu. La aceste întâlniri participă regulat 30-40 surori de la Betania, Speranța, Stânca și Renașterea. Ne întâlnim în fiecare primă luni din lună, pe rând, la fiecare dintre bisericile implicate. Întâlnirea ține o oră și jumătate.

      Cântăm și ne rugăm împreună în triplete pe diferite teme. De obicei, țin și o prelegere de vreo 30 de minute pe teme stabilite dinainte. Cu sora Lenuța ne-am gândit că ar fi de folos să abordăm teme pozitive. Astfel am vorbit despre Bine, Frumos, Adevăr, iar acum am început să vorbesc despre Roada Duhului Sfânt, câte una în fiecare întâlnire. Surorile sunt încurajate și atmosfera este plăcută. În data de 17 octombrie am făcut o ieșire cu 5 mașini la Biserica Baptistă de la Racovița, județiul Sibiu unde ne-am bucurat cu surorile de acolo (am fost 50 de surori în total). De sărbători am hotărât să avem și o slujire practică: strângem bani, cărți de povești și pijamale pentru copiii cu boli terminale sau handicapuri severe internați la un Hospice în Sibiu.

  Maria Șeican

      Târgoviște: În seara zilei de 7 noiembrie 2016, surorile de la grupul de rugăciune, Biserica Golgota din Târgoviște au adus înaintea DOMNULUI motivele de rugăciune cuprinse în ghidul de rugăciune. Suntem mulțumitoare DOMNULUI că ne-a făcut parte de un asemenea prilej, ne-a oferit oportunitatea de a ne uni în rugăciune cu surorile baptiste din întreaga lume. Nu suntem un grup numeros, dar DOMNUL Își arată slava în lucrurile mici. Sunt sigură ca El a ascultat strigătul nostru și, la vremea hotărâtă, va trimite răspuns după voia SA binecuvântată. Har și pace de la DOMNUL!

  Ela Tudose

 • Ziua naţională de rugăciune

  „Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.“ Evrei 11:23

  În fiecare an, a doua zi de luni din luna mai, respectiv anul acesta ziua de 11 mai, este ziua de rugăciune pentru țara noastră. Cu această ocazie ne întâlnim local sau pe oraș cu surorile pentru a înălța rugăciuni prin care să cerem binecuvântarea Domnului peste conducerea țării și a celor din guvern, pentru bisericile noastre și peste poporul care are nevoie să-L cunoască pe Domnul Isus ca Mântuitor.

  1. Să stabilim locul întâlnirii

      Este important să avem harta și steagul României, precum şi numele celor care sunt în conducerea localității, a județului, a țării. Aceste nume vor fi împărțite la participante pentru rugăciune. Fiecare participantă să aducă numele conducătorilor din biserica locală, să se roage pentru păstori, diaconi, slujitori și familiile lor. Aceste nume vor fi scrise pe cartonașe și apoi împărțite la ora de rugăciune din această zi. De asemenea, fiecare soră să scrie pe un cartonaș numele a 3 persoane din familie, vecini sau cunoscuți care nu sunt mântuiți și pentru care doresc să se roage; aceste nume să se împartă la participante. Surorile sunt încurajate să păstreze numele celor pentru care s-au rugat în ziua națională și să se roage până la ziua națională de rugăciune din anul următor.

      În această zi de 11 mai este minunat să puteți împărtăși răspunsurile la rugăciunile pe care le-aţi înălțat în ziua națională de rugăciune din 12 mai, 2014.  Noi știm că Domnul ascultă rugăciunile și de aceea cu ocazia zilei naționale de rugăciune dorim să ne rugăm și să continuăm astfel tot anul așteptând ca binefacerile Lui să se reverse peste conducerea țării, locul unde trăim, biserici, familii și cei dragi. Psalmistul spune: „Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu și cererile mele. Da, El Şi-a plecat urechea spre mine. De aceea Îl voi chema toată viața mea. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema Numele Domnului“ (Psalmul 116:1-2, 12-13). Așa cum am făcut și în anii precedenți să punem pe masă un pahar cu cereri de rugăciune și mulțumiri care să arate că noi așteptăm ca Domnul să îl umple cu binefacerile și izbăvirile pe care vrea să ni le dea și să răspundă la rugăciunile noastre și în 2015.

  2. Timpul de rugăciune

      Prin unitate în rugăciune surorile pot aduce schimbări în casele lor, în cartier, printre vecini, la locul de muncă, în orașul lor. Să ne unim în rugăciune pentru țara noastră, pentru destinul ei, pentru mântuirea celor din conducerea locală și națională, mântuirea prietenilor, a membrilor din familie. Toate acestea vor avea un impact deosebit asupra bunului mers al țării noastre. Deoarece am fost împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, noi suntem motivați să ne unim în rugăciune pentru mântuirea celor pierduți.

      Apostolul Pavel ne scrie: „Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oa­menii, pentru împărați și pentru toți cei înăl­țați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2:1-4). Vecinii, colegii de muncă, familiile noastre, sunt câmpul nostru de misiune și dorința noastră este ca Dumnezeu să ne folosească prin viața și rugăciunile noastre. Timpul nostru s-a scurtat, dorința lui Dumnezeu este să se împlinească în noi rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17:20-23. Domnul Isus S-a rugat ca noi să fim una pentru ca lumea să creadă și să cunoască că El a fost trimis de Tatăl Său. El Şi-a iubit ucenicii așa cum L-a iubit Tatăl. Domnul dorește ca noi, asemenea ucenicilor, să fim împreună cu El. Prezența dragostei lui Dum­nezeu în viața noastră va arăta oamenilor slava Domnului Isus. Unitatea implică armonie, înțelegere și dorința Domnului Isus este ca urmașii Lui să aibă aceeași inimă și gând (Filipeni 2:4-5).

      De ce este importantă unitatea pentru Domnul? Pentru că prin armonia dintre noi și prin dragostea noastră, lumea Îl va cunoaște pe Domnul. Dragostea credincioșilor unul pentru altul are un impact deosebit asupra celor care ne privesc. Dragostea noastră pentru oameni vine de la Domnul și aceasta va fi o motivație de a continua să ne rugăm şi să mijlocim pentru ei ca să fie mântuiţi. Dorința și pasiunea noastră de a ne uni în rugăciune pentru țara noastră este ca oamenii prinși în cursa celui rău să fie eliberați și mulți să cunoască mântuirea prin Domnul Isus, mărturia noastră și dragostea lui Dumnezeu care dorește să atragă la El pe mulți.

      Este important să colaborăm în biserică, trupul Domnului Isus, să ne dedicăm timpului de rugăciune, să ne încredem în El, care dorește să răscumpere pentru Sine lumea pierdută în păcat. Prin puterea Duhului Sfânt, cu ocazia zilei naționale de rugăciune dorim ca rugăciunile înălțate către Dumnezeu să mărească în noi pasiunea pentru sufletele pierdute, cu dorința ca tot mai multe persoane din țara noastră să se adauge la Împărăția Sa. Căutarea și înțelegerea voii lui Dumnezeu va pune în inimile noastre pasiune pentru noua generație, pentru mântuirea lor și pentru viitorul țării noastre, care vrem să fie în mâna Domnului. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de trezire spirituală în orașele şi în nați­unea noastră. Iată câteva grupuri de persoane pentru care să ne rugăm în mod special:

  • Familii – să cunoască şi să se conducă după standardele Cuvântului lui Dumnezeu
  • Pastori şi biserici
  • Guvern, lideri locali, armată, poliţie, judecători – ca să fie slujitorii lui Dumnezeu pentru binele nostru şi să înţeleagă că ei sunt în slujba Domnului (Romani 13).
  • Școli şi personalul acestora (învăţători, profesori, directori).
  • Probleme speciale care preocupă cartierul, oraşul, naţiunea (trafic de fiinţe umane, corupţia, abuzul domestic, copii abandonaţi etc.).
  • Organizaţii creştine
  • Colegii de serviciu
  • Cerinţe personale

  Unirea a două sau trei surori în rugăciune pentru cerințele prezentate, va deveni o melodie plăcută lui Dumnezeu. Să chemăm Numele Lui în smerenie, să căutăm fața Lui căci dorim tămăduirea țării noastre (2 Cronici 7:14).

  3. Cereri de rugăciune

      În programul zilei naționale de rugăciune dorim să-L lăudăm pe Domnul și Dumnezeul nostru, să Îi mulțumim pentru cine este El și ceea ce face. Multiplicaţi cererile de rugăciune și daţi o copie a cererilor primite de la comunități fiecărei participante la această întâlnire. Îndemnaţi pe surori să se roage în grup la biserică în ziua aceasta și apoi să continue în grupele de rugăciune. Dacă este posibil, pregătiți o prezentare în PowerPoint a cererilor de rugăciune pentru această întâlnire. În timpul zilei de rugăciune încurajați rugăciunea în triplete sau în grupuri de două persoane. Să nu uităm motoul acestei zile: „Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului“ (Evrei 11:23). Să ne rugăm pentru:

  • stabilitate socială, economică și politică în România;
  • vestirea Evangheliei și o prezență evanghelică în toate localitățile țării;
  • lucrarea de misiune a surorilor în țară și în afara ei (adăugați localități sau țări în care sunteți implicate);
  • tineri și familiile tinere ca Dumnezeu să le protejeze și prin generația tânără biserica să aibă un viitor;
  • o bună relație între părinți și copii, între generații și astfel să se creeze unitatea atât de necesară între toți membrii comunității creștine;
  • locuri de muncă, în special pentru tinerii absolvenți copii, părinți, profesori și sistemul educațional, școală, ore de religie;
  • ca familiile creștine să fie un loc al păcii și al siguranței,  un mediu favorabil pentru creșterea spirituală a membrilor ei;
  • ca generația tânără să aleagă valorile biblice chiar dacă se confruntă cu multe provocări din partea filozofiei umaniste;
  • lucrarea fetelor, pentru programul de mentorare, pentru încurajare și folosirea oportunităților tinerelor de a sluji;
  • întâlnirea fetelor lidere pe țară care va avea loc la Centrul de Studii Biblice de la Surduc, în perioada 15-18 iulie, 2015;
  • păstori și lucrători din biserici;
  • lucrarea femeilor din comunități, pentru proiectele pentru care avem o viziune comună;
  • tabăra văduvelor, s-a hotărât ca fiecare comunitate să trimită 6 văduve și să le susțină financiar la tabăra care va avea loc în perioada 12-15 iulie a.c. la Centrul de Studii Biblice de la Surduc. Pentru a participa la acest proiect vă rugăm să luați legătura cu Elena Linguraru (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau Livia Zdrânc (livia_zdrâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), coordonatoarele acestui proiect. Această acțiune este la nivel de țară. Colecta de la ziua națională de rugăciune poate fi folosită în acest scop;
  • legi ferme împotriva violenței și a traficului de ființe umane. Să ne rugăm ca traficanții să fie prinși și pedepsiți; arestarea să fie făcută publică pentru a-i avertiza pe alții că astfel de fapte nu sunt acceptabile;
  • copiii care sunt martori și/sau victime ale violenței în familie și care se confruntă cu multe probleme emoționale grave. De exemplu: deficiențe de memorie, probleme de concentrare, neîncredere în adulți, îngrijorare, vinovăţie, rușine, mânie, agresivitate etc;
  • adolescenți și tineri – să fie păziți de ispitele alcoolului, narcoticelor, violenței și cât mai mulți să-L cunoască pe Domnul implicarea femeilor în ajutorarea copiilor în familie, în biserici și în comunitatea în care trăiesc ca Domnul să înlăture barierele care împiedică acțiunile și schimbarea vieții noastre, și să facă transformări în jurul nostru pentru binele poporului nostru.