Daniel

 • Cum trăim în Noul Legământ | Wayne Barber

  Mulți oameni care spun că sunt parte din Noul Legămînt, încă se țin strîns de Vechiul Testament și Vechiul Legămînt,  țin legile care au ca rezultat binecuvîntare dacă le ții sau blestem dacă nu le ții și uită că Domnul Isus a fost făcut blestem la cruce pentru noi ca noi să putem fi eliberați de sub povara Legii.

 • Eliberarea de frică, de Iura Sosnovic

   Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să îmi facă niște oameni?

  (Psalmul 56:4)

  Viața este plină de tot felul de temeri...frică de război, de chemare la armată, temeri privitoare la situația economică, siguranța celor dragi - iată cîteva dintre temerile care îi cuprind pe oamenii din Ucraina în zilele noastre.Temeri cu privire la pierderea locului de muncă, a visurilor noastre de independență ca țară – putem găsi o mulțime de motive pentru a ne fi teamă sau frică. În aceste zile, când la știri mereu auzim de tragedii care lovesc țara noastră, lumea noastră, mulţi oameni din jurul nostru sunt afectaţi negativ.

  Studiind carteaEliberarea de frică învăţăm cum să facem faţă – cu tărie şi curaj – circumstanţelor vieţii în timp ce trăim în frică de Domnul – o frică ce poate învinge orice altă frică şi ne face liberi ca să trăim prin credinţă. Acest studiu ne eliberează din ghearele fricii și de stresul care însoțesc frica și efectele ei negative asupra vieților noastre din punct de vedere fizic, emoțional și mintal. Mă bucur că am avut mai multe ocazii să organizez înUcrainaseminare și conferințe unde să preadau această temă. Am folosit atât carteaEliberarea de fricăcât și studiul cărțiiDaniel care vorbește de încrederea în Dumnezeu pentru prezent și viitor.

  În aceste studii descoperim cum putem umbla prin credință şi libertate, indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Astfel la sfârșitul lunii martie am avut laKiev un seminar cu acest subiect la care au participat 100 de persoane. Cei prezenţi au studiat cu deosebită pasiune această temă şi Domnul i-a eliberat de temerile pe care le aveau.

  Participanții au fost atât de motivaţi încât au luat materiale de studiu pentru a preda aceste lecţii altor 700 de persoane organizate în grupe, cu dorința să aducă eliberarea de frică în inimile oamenilor.

  De asemenea, în orașul Luțcam avut un seminar la care au participat 80 de persoane care au fost încântate să descopere mesajul cărțiiDaniel. Identificându-se cu acest „om preaiubit şi scump” al lui Dumnezeu au înțeles că hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu prin credință în orice situație, bazați pe promisiunile Lui, aduce o viață de biruință. Ceea ce a știut și a înțeles Daniel despre Dumnezeu l-a ajutat să accepte fără amărăciune faptul că a fost dus rob în Babilon de unde nu s-a mai întors în țara sa.

  Daniel a înțeles că Cel Preaînalt stăpânește atât peste împărați cât și împrejurările nefavorabile ale vieții și astfel a putut să trăiască în ascultare de Dumnezeu, fără frică, într-o țară străină. Studierea Sfintelor Scripturi și a cărţiiEliberarea de frică ne ajută să înțelegem că oricare ar fi evenimentele, Dumnezeu deţine controlul și noi suntem martorii Lui.

  Situația din Ucraina nu s-a îmbunătățit și războiul ne solicită toate resursele; oamenii trăiesc în sărăcie. Mulți se împietresc împotriva lui Dumnezeu, alții resping Cuvântul Său. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceia care sunt gata să audă Evanghelia, care doresc să se schimbe, să studieze Cuvântul, să participe în proiecte sociale, să dea ajutor refugiaților – eliberați de frică să meargă înainte!

  Mulțumim tuturor celor care se roagă pentru noi și pentru Ucraina. Noi, ca echipă, dorim să continuăm să ne îndeplinim responsabilităţile pe care le avem: să răspândim Cuvântul, să-i iubim pe oameni, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului și să nu ne fie frică! Rugați-vă pentru planurile pe care le avem pentru această vară: organizarea diferitelor evenimente, tabere, institute biblice și, în mod deosebit, pentru festivalul pe care pe care dorim să-l organizăm cu liderii din întreaga țară. Având în vedere conflictul din țară este foarte greu să organizăm un asemenea eveniment la care să participe sute de persoane.

   

  Dacă ne uităm în dreapta și în stânga noastră, nu vedem decât tristeţe şi amărăciune, dar privind la Dumnezeu, cunoscând puterea și curajul pe care le primim prin Cuvântul Său, nu ne lăsăm paralizați de frică, de confuzie și de problemele care ne asaltează. Când apar frica, confuzia, îngrijorarea, să ne aducem aminte de întrebarea pusă de Domnul Isus ucenicilor Săi: „Pentru ce sunteți așa de fricoși?” (Marcu 4:40). Cum ar fi trebuit să răspundă ucenicii în criza furtunii? „Aveți credință în Dumnezeu, şi aveți credință în Mine!” a spus Domnul Isus. Credința în Dumnezeu ne ajută să ne încredem în Domnul și să umblăm prin credință şi prin furtună.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Mai este puţin timp până la venirea lui Hristos! de Iura Sosnovic

      În ciuda conflictelor armate și a frământărilor din țara noastră, Ucraina, mulțumim lui Dumnezeu pentru dorinţa oamenilor de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și de-a înțelege importanța pregătirii lor pentru întâlnirea cu Domnul. În ultimele luni am avut mai multe seminare unde am studiat cartea DANIEL. De fiecare dată participanţii au studiat cu multă plăcere Cuvântul, tuturor le-a plăcut mult tema și au plecat motivați și siguri că mai este puțin timp până la a Doua Venire a Domnului nostru Hristos. Unii au luat decizia să se dedice cu totul slujirii lui Dumnezeu.

       Luna ianuarie a început cu multe evenimente: predarea la institutul biblic cu participanți din Kiev, Zaporoje, Dnepropetrovsk și alte regiuni din Ucraina. Astfel am predat sesiunea Consiliere spirituală și Căsătorie fără regrete în orașul Dnepropetrovsk. Au participat 42 de persoane din bisericile din oraș, din orașul Zaporoje și regiune. Studenții sunt foarte dornici să studieze Biblia, mulți au grupe de studiu și au făcut lucrări individuale. Serile discutam cu studenții și am avut ocazia să cunoaștem pe fiecare student în parte și să aflăm despre lucrarea în care sunt implicați. Mă bucur pentru deschiderea păstorilor din această regiune faţă de institutul nostru şi faţă de echipa care lucrează acolo și dorește să planteze o nouă biserică. Este o echipă bună – ne bucurăm de dorința lor de a planta biserică și ne rugăm pentru acest proiect!

      Cei 43 de participanți la sesiunea de două săptămâni cu tema Consiliere spirituală sunt foarte serioși și îndeplinesc cu bucurie cerințele institutului – implicare în slujire și lucrări practice. La întâlnirea cu păstorii din zona Dnepropetrovsk aceştia au lăudat institutul nostru și festivalul regional organizat cu tinerii vara trecută la Novomoskovsk. Păstorii spuneau că tinerii s-au schimbat după acest festival și sunt tot mai serioși în ce privește studierea Scripturii și slujirea în biserică. Ei ne-au invitat să predăm și în vara acestui an la festivalul tinerilor.

      După încheierea institutului am avut o conferință de două zile în biserica din Dnepropetrovsk unde am predat cursul DANIEL. Au participat aproape 150 de persoane, toți foarte serioși și cu dorința de a cunoaște „vremurile de pe urmă”. Toți au plecat motivați și cu dorința de a fi pregătiți pentru venirea lui Hristos, care este aproape. După acest seminar 18 persoane motivate de experienţa avută au depus cereri de înscriere la institutul nostru. Ne-am bucurat să putem deschide o nouă grupă și în luna mai dorim să organizăm pentru aceștia și pentru alți doritori o sesiune în acest oraș.

       Seminariile, conferințele și institutul organizate în mai multe regiuni iau amploare și participanţii sunt tot mai dedicaţi acestor lucrări. Ei văd din ce în ce mai mult importanța priorităților corecte în viață, văd schimbări în propria viață şi doresc să formeze ucenici – persoane care s-au întors la Domnul prin slujirea lor. Aceas­ta îi motivează și mai mult să lucreze în echipă în diferite slujiri. Ne bucurăm de echipa care predă limba engleză și studiul biblic. Tot în luna ianuarie, această echipă a organizat o tabără la care au participat 45 de persoane din 8 regiuni ale țării noastre și au studiat cu toții cartea DANIEL.

      Mulți au fost mișcați de Cuvântul Domnului, văzând împlinirea prorociilor – au văzut că Dumnezeu Își împlinește Cuvântul și va împlini în continuare ceea ce a promis. A fost un duh de pocăință acolo – mulți și-au înțeles starea și unii s-au rugat și şi-au deschis inima pentru Împărăția lui Dumnezeu.

       Cei care se numesc creștini și-au cercetat viața și au înțeles că trebuie să se pregătească pentru Venirea Domnului Isus, care este aproape. S-au ridicat în picioare și au promis să își păstreze sfințenia și curăția până la venirea Lui. Participanții la tabără au apreciat mult metoda inductivă de studiere a Bibliei – au fost uimiți de eficiența metodei și de cursul Engleză pentru viață nouă și şi-au exprimat dorinţa de a deveni profesori de limba engleză. Mulți s-au înscris la institutul nostru.

      Mulțumim lui Dumnezeu pentru investiția făcută în viețile noastre de familia Mia și Costel Oglice de-a lungul anilor, de viziunea pe care ne-au împărtăşit-o și de continua creștere de care avem parte noi și echipa din Ucraina. Mulțumim tuturor celor care se roagă pentru noi și lucrarea din Ucraina.