Ieremia

  • Ieremia partea 1

    M-ați părăsit: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Mine. Ieremia, un proroc chemat de Dumnezeu, a transmis un mesaj puternic oamenilor din vremea lui. Aceasta este mesajul lui Dumnezeu și pentru zilele noastre – un apel la ascultare de Cuvântul Său. Toți cei care iau aminte la mesajul lui Ieremia pot primi vindecare și nădejde. Un studiu biblic inductiv alcătuit din 9 lecții, capitolele 1–24.

  • Ieremia partea II

    „Domnul intră la judecată împotriva oricărei făpturi”. Cartea Ieremia partea 2, acoperă capitolele 25–52 și con­tinuă studiul biblic inductiv al Cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul Său prin intermediul prorocilor. Află care a fost mesajul lui Dumnezeu pentru poporul răzvrătit al lui Iuda, în timp ce robia babiloniană era tot mai aproape.

    Un studiu biblic inductiv alcătuit din 8 lecții.