Mia Oglice,

 • Cum ne vede Dumnezeu? |1 Petru | lecția 7

  Află din această lecție  cine suntem ca și credincioși, care sunt responsabilitățile noastre și ce legătură are aceasta cu cunoașterea "Cine este Isus"? Cum descrie Dumnezeu pe credincios și pe Domnul Isus Hristos.

 • Cum răspunzi Cuvântului lui Dumnezeu? Daniel - lecția 3

  În lecția 3 din curusul Daniel, vei afla de ce să nu faci compromisuri de dragul succesului? De ce nu trebuie să faci compromisuri când alții le fac? Este corect să ai o astfel de atitudine? Prin această lecție vei găsi răspuns la aceste întrebări și vei afla din ce cauză a ajuns poporul Israel în robie.

 • Cum să fii un bun ostaș a lui Isus Hristos? | 2 Timotei - lecția 6

  Ce face un soldat? La ce este supus un soldat și cum trebuie să se lupte? Urmărind lecția 6 din cursul 2 Timotei, vei învăța cum să fii un bun ostaș al Domnului Isus Hristos!

 • Integritatea calitate apreciată de Dumnezeu - Daniel, lecția 8

  Ai vreun loc asupra căruia să-ți ațintești privirea atunci cînd ești amenințat de lei? Capitolul 6, ne vorbește despre Daniel aruncat în groapa cu lei. Asupra acestui capitol ne vom concentra privirile la lecția de astăzi, dar și asupra lui Iov și David care au fost oameni neprihăniți, oameni care au căutat să slujească și să placă mai mult  lui Dumnezeu decît oamenilor.

 • Iochebed, o femeie a credinţei

  În anul 2014 studiul nostru a fost despre Samuel, fiul lui Elcana şi al Anei, care a fost închinat lui Dumnezeu întreaga lui viaţă – de la naștere până la moartea lui! El a slujit poporului lui Israel din vremea sa ocupând poziții importante, care i-au fost încredinţate de Dumnezeu. Am învățat că Samuel a fost ascultător de Dumnezeu, un judecător unic, un om integru și credincios până la sfârșitul vieţii sale. Tema studiului nostru de anul acesta este Iochebed, mama lui Moise.

  Iochebed, o femeie a credinței

  Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie” (Evrei 11:1-2). Oamenii credinței se încred în caracterul lui Dumnezeu și în ceea ce poate face El. Asemenea strămoşului ei, „Avraam cel credincios” (Galateni 3:9), Iochebed a fost o femeie a credinței. În Genesa 15:6 citim:„Avram a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”. Iochebed a văzut viața prin ochii credinței; ea s-a născut în Egipt și a fost nepoata lui Iosif, după Levi fratele lui. Iochebed s-a căsătorit cu Amram, fiul lui Chehat, fiul lui Levi (Genesa 46:11). Iochebed a avut calități deosebite: dragoste și devotament faţă de Dumnezeu şi dedicare faţă de familie. Aceste calități au fost apreciate de Amram, care a luat-o de soție.

  Familia lui Amram şi Iochebed se afla în Egipt când aici s-a ridicat un nou împărat, care nu îl cunoscuse pe Iosif (Exodul 1:8). Acest împărat a început să se teamă de creşterea numerică rapidă a copiilor lui Israel şi a încercat diferite metode pentru opri această creştere. Pe lângă asuprire şi robie aspră împăratul a poruncit moaşelor evreilor să omoare la naştere orice băiat al evreilor, iar pe fete să le lase în viaţă.

  Iochebed „a rămas însărcinată şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni” (Exodul 2:2). Ea şi-a iubit fiul şi, prin credință, l-a ascuns. Credința ei a fost bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu, care a ajutat-o să rămână tare într-o țară păgână. Egiptenii se închinau la mulți zei (râul Nil, broaște, soare, vaci, Faraon etc.), dar nu se închinau la Dumnezeul adevărat. Iochebed a cunoscut promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam cu sute de ani înainte:„Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi şi din tine vor ieşi împăraţi” (Genesa 17:6). În ciuda poruncii lui Faraon și a circumstanțelor dificile în care trăiau, Iochebed nu s-a umplut de amărăciune din pricina robiei, ci s-a încrezut în credincioșia Dumnezeului lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul strămoşilor lor.

  Iochebed a făcut ce a putut… un sicriaş de papură… a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului (Exodul 2:3)

  Cu ajutorul soțului Amram şi a copiilor: Maria și Aaron, Iochebed l-a ascuns timp de 3 luni pe micuțul Moise. Copilul creştea și mama era îngrijorată că va fi descoperit de slujitorii lui Faraon. Ea a făcut un plan pentru salvarea lui. L-a pus pe fiul ei într-un sicriaș de papură, pe care l-a căptuşit cu lut și l-a izolat cu smoală și l-a așezat între trestii pe malul Nilului.

  Ea știa că fata lui Faraon se duce la râu în fiecare zi, împreună cu însoțitoarele ei. Nădejdea și credința ei a fost că această fată îl va descoperi pe micuțul Moise. Când a aşezat sicriaşul cu Moise între trestii, pe malul râului, Iochebed a experimentat minunea lui Dum­nezeu pentru că s-a încrezut în El.

  Domnul a mișcat inima fetei lui Faraon – când a auzit plânsul lui Moise, i s-a făcut milă de el. Maria, sora copilului, care stătea ascunsă la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple, a așteptat până ce fata lui Faraon l-a luat pe micuț dintre trestii.

  Dumnezeu l-a salvat pe copil şi a făcut posibil ca însăși mama lui, Iochebed, să îl alăpteze. Maria a intrat în vorbă cu fata lui Faraon şi s-a oferit să meargă să-i cheme o doică dintre femeile evreilor, ca să-i alăpteze copilul. Propunerea Mariei a fost acceptată și Iochebed a devenit „doica evreică” a lui Moise! Iochebed, mulțumitoare lui Dumnezeu, şi-a îndeplinit rolul de doică a propriului copil şi, când l-a înţărcat, a fost gata să îi dea drumul a doua oară lui Moise. Ea a înțeles că viața copilului ei este în mâna lui Dumnezeu şi că El îi poartă de grijă. Ea a văzut că Domnul are un plan cu Moise.

  Astfel Moise a crescut în casa lui Faraon, iar riscul pe care şi l-a asumat Iochebed când l-a aşezat între trestii, a dus de fapt la salvarea fiului ei.

  Iochebed“ înseamnă „Domnul este slăvit”. Iochebed a transmis slava lui Dumnezeu copiilor ei

  Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut” (Psalmul 78:3-4).

  Iochebed ca mamă, împreună cu soțul ei, a transmis celor trei copii ai lor adevărurile cunoscute despre Dumnezeul lui Israel și astfel aceştia au fost crescuți în frică de Domnul, cu dragoste și devotament pentru Dumnezeu, ca și mama lor.

  Maria a ajuns prorociță, Aaron a fost primul mare preot al poporului Israel, iar Moise a fost cunoscut ca salvator al poporului său din robie şi ca dătător al legii. Cei trei copii ai lui Amram şi Iochebed au devenit stâlpi ai credinței pentru poporul evreu.

  Iochebed l-a crescut pe Moise cu dragoste pentru poporul său. Mama a avut un rol important în transmiterea adevăratelor valori fiului ei. Moise și-a adus întotdeauna aminte de mama lui, de sacrificiul ei, de riscul pe care şi l-a asumat când l-a aşezat între trestii, pe malul râului… ca să-l salveze! Când a fost chemat, Moise a acceptat în cele din urmă chemarea lui Dumnezeu de a fi trimisul Lui, care să-i scoată pe copiii lui Israel din Egipt, țara robiei.

  Din comportarea copiilor înțelegem că Iochebed i-a învățat pe copiii lor să stea aproape de Domnul, să respecte principiile Lui și Dumnezeu a lucrat în viaţa lor mult mai mult decât s-a gândit ea că va face. Domnul Şi-a arătat slava în viața copiilor ei și a poporului Său.

  Prin credință, Iochebed„a căpătat o bună mărturie” înainte ca acești copii ai ei să fie folosiți de Dumnezeu și a avut un rol deosebit în viața lor.

  Aplicare

  Iochebed şi-a trăit viaţa în prezența Domnului, prin credință în lucrurile pe care le-a cunoscut și trăit. Cum este viața ta, umblarea ta înaintea lui Dumnezeu, a copiilor tăi, a oamenilor? Cum vorbește viața ta despre credința pe care o ai, încrederea de a pune totul în mâinile Domnului? Ești o femeie a credinței? Arată încrederea ta în Dumnezeu că ești o femeie a rugăciunii, gata să renunţe şi la cel mai prețios lucru și să se încreadă în Dumnezeu? Ai experimentat ajutorulDom­nului? Te poți încrede în El și să mijlocești pentru fiul tău, fiica ta, pentru familie, biserică, sat, oraș, țară?

  Transmiți adevărurile cunoscute, auzite și crezute despre Domnul copiilor tăi și generației tinere? Ești gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să fii folosită de El pentru că ai experimentat puterea Lui de a schimba situații și împrejurări?

  Mă rog ca acest studiu să fie o motivare pentru noi de a trăi prin credință, în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, să facem ceea ce putem și, în orice situație, să ne încredem în Domnul, care poate face ceea ce noi nu putem.

  Cu dragoste și rugăciune,

  Mia Oglice

   

   

 • Nașterea din nou |Lecția 6

  Ce anume trebuie să se întîmple ca să poți fi născut din nou? Cum știi dacă ai fost născut din nou? Ce urmări are nașterea din nou? De ce trebuie să te naști din nou? Urmărind această lecție vei primi răspuns la aceste întrebări.

 • Principii de evanghelizare | Ioan capitolul 1

  Prin acestă lecție video veți putea observa viața și activitatea Domnului Isus, cum a dus El Evanghelia oameilor și  cum au răspuns oamenii la mesajul Domnului Isus. De asemenea veți dobândi principii și aspecte foarte importante ce ține de Evnaghelizare.

 • Scopul cu care a scris Ioan Evanghelia| Lecția 5

  În Evanghelia după Ioan, la capitolul 20:30-31, găsim scopul pentru care a scris evanghelistul cartea sa: Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. De asemenea, prin această lecție vei vedea ce au dovedit semenele făcute de Domnul Isus. Vei vedea că semenele au ca scop ca oameni să înțeleagă, și să creadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aibă viață veșnică.

 • Un exemplu de mărturisire |Lecția 7

  Prin această lecție veți putea urmări exemplul Domnului Isus, cum a mărturisit credința referitoare la El în diferite situații. Observați cum a mărturisit Domnul Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu lui Nicodim, femeii samaritene și slujbașului împărătesc, exemplul Lui este o plidă pentru noi. Veți observa felul în care Domnul Isus a mărturisit acestor persoaneje, punând întrebări, cum s-au întîlnit, cine e persoana, atitudinea lor, astfel ca să puteți aplica metoda folosită de Domnul Isus de a vesti Cvântul lui Dumnezeu.

 • Adevărul despre cei ce umblă în lumină | Lecția 2

  Prin această lecție veți putea înțelege cum este umblarea celor care sunt în părtășie cu Dumnezeu. Implicarea în prătășia cu Dumnezeu  este vizibilă, recunoscută de toți cei din jur.

 • Alegerea celor 12 ucenici | Lecția 10

  Slujba Domnului Isus aici pe pămînt s-a întins peste aproximativ trei ani de zile. Domnul Isus a venit ca să moară pentru păcatul omenirii și astfel să împlinească neprihănirea cerută de Dumnezeu. El de asemenea a ales doisprezece ucenici care să ducă vestea mîntuirii mai departe pînă la noi. Cum i-a ales? Ce i-a învățat? Unde i-a trimis? Să învățăm de la Domnul cum să alegem și să pregătim și noi ucenici pentru Împărăția Sa.

 • Alipiți-vă de adevăratul har al lui Dumnezeu, 1 Petru | lecția 1

  Dacă Ioan a fost apostolul cunoscut ca apostol al dragostei, Pavel apostol al credinteți, Petru îl conoaștem ca apostol al nădejdei. În cap 1  vei vedea cum Petru salută biserica: Binecuvântat să fie Dumnezeu care  ne-a născut din nou prin înviere lui Isus. Cuvintele cheie din cartea 1 Petru sunt: suferință, har (care se repetă de 10  ori) și slavă. Lecția 1 se oprește la  cuvîntul har,  iar în  cap 5:12 găsim scopul cu care scrie Petru acesată carte: v-am scris puține rânduri (5 capitole) ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dzeu este harul acesta de care v-ați alipit. 

   

 • Așteptarea împărăției lui Dumnezeu - Daniel lecția 11

   Atît în inimile evreilor cît și în cele ale creștinilor există o dorință, venirea Împărăției lui Dumnezeu. Va veni aceasta vreodată? Cînd? Cum? Cu ce se va asemăna această împărăție? Există răspunsuri la aceste întrebări? Vă invităm ca să parcurgeți această lecție ca să vedem împreună care sunt răspunsurile.

 • Bătălia se dă la nivelul minții | Studiu Sexualitatea din Perspectiva Bibliei | lecția 10

  Ce facem cu gândurile care vin în mintea noastre care aduc pofte și ispite? În lecția aceasta vrem să vedem ce trebuie să facem atunci când gîndurile noastre se îndreaptă spre sex?

 • Căderea omului și doctrina împăcării, Romani II - lecția 2

  În lecția de astăzi, lecția a doua, învățăm doctrinele fundamentale care stau la baza credinței noastre. Această lecție ne va ajuta să înțelegem mai bine lecțiile care urmează. Vom învăța ce spune Biblia despre decăderea spirituală a omului și lucrarea de ispășire a lui Hristos.

 • Călătoria credinței | lecția 8

  În această lecție veți putea  urmări îndeaproape exemplul credinței apostolului Pavel și anume călătoria lui spre Roma. Veți afla cum cunoașterea lui Dumnezeu aduce odihnă și acțiuni potrivit cu voia Sa.

 • Capcana seducției | Studiu Sexualitatea din Perspectiva Bibliei | lecția 5

  Chiar este un lucru rău să-ți faci de cap uneori? Lecția aceasta ne arată cît este de periculos atunci cînd alegi să-ți faci de cap.

 • Ce am primit de la Dumnezeu și care este răspunderea noastră | 2 Petru, lecția 3

   

  Care este responsabilitatea ta? Prin această lecție vei înțelege ce ai primit de la Dumnezeuș și care este răspunderea ta. Această lecție are drept scop analiza versetuluia: ”Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit totul în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea Lui.” 2 Petru 1:3 Cuvîntul putere se repetă de două ori și vedem că am căpătat prin puterea Lui tot ce privește viața și evlavia.

 • Ce faci cu puterea care o ai? | Judecătorii, lecția 6

  Această lecție interesantă ne va ajuta să învățăm multe despre viața și trăirea lui Samson, un judecător al poporului Israel. Vom vedea de unde vine puterea? Pentru cine vine? De ce vine?

 • Ce se întîmplă cînd fiecare face ce vrea? |Judecătorii, lecția 7

  Absoluturile au dispărut din viața pooprului Israel din vremea judecătorilor, poporul a fost apăsat  pentru că au ales să nu asculte de Dumnezeu, fiecare făcea ce îi plăcea lui. Prin această lecție vei afla ce se întîmplă atunci cînd fiecare face ce îi place.