Zaharia

  • Zaharia

    Dumnezeu spune: „Întoarceţi-vă la Mine“ – dar sincer, ar schimba aceasta cu adevărat lucrurile?

    După învierea Sa, Domnul Isus mergea cu doi ucenici pe drumul Emausului şi le-a explicat lucrurile din Scriptură privitoare la El, începând cu Moise şi continuând cu toţi prorocii.Te întrebi cât timp a vorbit despre fiecare proroc? Vei studia o carte deosebită, care conţine mai multe prorocii despre prima şi a doua venire a lui Isus Hristos decât orice altă carte profetică din Vechiul Testament, cu excepţia cărţii lui Isaia. Acest studiu te va îmbogăţi spiritual! Vei fi întărit, echipat şi pregătit pentru zilele care ne stau înainte – zile care par să se apropie tot mai mult de împlinirea lor.