Centrul de studii biblice Surduc,

 • Cum să fii un bun ostaș a lui Isus Hristos? | 2 Timotei - lecția 6

  Ce face un soldat? La ce este supus un soldat și cum trebuie să se lupte? Urmărind lecția 6 din cursul 2 Timotei, vei învăța cum să fii un bun ostaș al Domnului Isus Hristos!

 • Căderea omului și doctrina împăcării, Romani II - lecția 2

  În lecția de astăzi, lecția a doua, învățăm doctrinele fundamentale care stau la baza credinței noastre. Această lecție ne va ajuta să înțelegem mai bine lecțiile care urmează. Vom învăța ce spune Biblia despre decăderea spirituală a omului și lucrarea de ispășire a lui Hristos.

 • Ce faci cu puterea care o ai? | Judecătorii, lecția 6

  Această lecție interesantă ne va ajuta să învățăm multe despre viața și trăirea lui Samson, un judecător al poporului Israel. Vom vedea de unde vine puterea? Pentru cine vine? De ce vine?

 • Ce se întîmplă cînd fiecare face ce vrea? |Judecătorii, lecția 7

  Absoluturile au dispărut din viața pooprului Israel din vremea judecătorilor, poporul a fost apăsat  pentru că au ales să nu asculte de Dumnezeu, fiecare făcea ce îi plăcea lui. Prin această lecție vei afla ce se întîmplă atunci cînd fiecare face ce îi place.

 • Cel neprihănit va trăi prin credință | Wayne Barber

  Indiferent de ce nu s-ar întâmpla cel neprihănit trăiește prin credință. Versetul cheie din cartea Habacuc este 2:4 Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.Acest verset este citat în 3 cărți din Noul Testament și întotdeauna este marca celor credincioși.

 • Centrul de studii biblice Surduc în Interior

   

   

   

   

   

 • Centrul Surduc

  Surduc

  Situat în Zona Lacului Surduc (jud. Timiş). Încă de la început, conceput ca un loc de odihnă fizică şi spirituală, un loc în care pe lângă tabere, conferinţe, seminarii, găzduieşte şi cursuri de pregătire profesională (cursuri de limba engleză, cursuri de calculatoare).

  Centrul este de asemenea locaţia ideală pentru a organiza o conferinţă sau un seminar, putând asigura confortul şi spaţiul necesar.

  De asemenea în cadrul centrului, îşi desfăşoară activitatea şi Institului Biblic Precept Ministries Eurasia.

 • Cine sunt cu adevărat copii lui Dumnezeu? | 2 Timotei - lecția 9

  În lecția 9, a acestui curs vei putea învăța cine sunt cu adevărat  copii   lui Dumnezeu. Cum  descrie Dumnezeu  pe copii adevărați  și cum poți să îi cunoști?

  Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. 

 • Completarea manualului Habacuc | lecția 2

  Urmărește pas cu pas această lecție  și completeaz-o împreună cu Directorii Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice.  Această lecție pune accent pe recapitularea adevărurilor învățate în lecția 1. În studiu biblic inductiv, un mod important de a cunoaște adevărurile  este prin a pune întrebări  textului biblic. 

 • Conferință Pastorală 8 - 11 Mai, Surduc 2017

       Dragi prieteni, sunteți invitați la conferința pastorală care va avea loc la Centrul de Studii Biblice Surduc - România. Conferința va fi condusă  de catre Mia și Costel Oglice, care slujesc în Misiunea Precept Ministrires International de 33 ani, zidind poporul Domnului în Cuvântul lui Dumnezeu prin metoda inductivă, învățând cum să slujim dedicați în biserică și cum să facem ucenici în puterea Duhului Sfânt. 

 • Conferință pastorală, de Gigel Olariu

      În a doua săptămână a lunii mai am avut bucuria să găzduim la Centrul de Studii Biblice Surduc o CONFERINȚĂ A PĂSTORILOR cu participanți din România, Moldova, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina și Australia. Cei 120 de participanți au studiat împreună cu Mia și Costel Oglice cartea GALATENI.

  Și, așa cum a spus un păstor, „această conferință a fost un timp de studiu și meditare în căutarea răspunsului la întrebarea: Ce înseamnă a trăi prin Duhul și a umbla în neprihănire? Sunt mulțumitor pentru Mia și Costel, care ne-au motivat să rămânem în Hristos prin harul care aduce slobozenie. Am luat decizia să nu cad de oboseală în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și în vestirea mesajului lui Hristos, să slujesc oamenilor cu dragoste”. În fiecare zi am studiat cartea Galateni și fratele Costel ne-a prezentat mesaje din studiul acestei cărți. Mesajul despre frumusețea vieții creștine pe care o avem numai în Hristos, care locuiește în noi prin credință, a fost o motivare puternică pentru frații păstori.

  Iată câteva gânduri:

  •  Cum poate trăi un om neprihănit ca o făptură nouă în har;
  •  Firea pământească nu are nici un loc în planul plin de har al lui Dumnezeu;
  •  Pot mântuit doar prin Hristos și doar prin credință;
  •  În clipa în care am adăugat ceva la harul Lui încep să mă clatin în credință.
  •  Atitudinea credinciosului sub har este aceasta: cred că sunt iubit pe nedrept și fără nici un merit personal;
  •  Refuz să fac Domnului promisiuni ca să obțin favoruri din partea Lui;
  •  Mă aștept să u binecuvântat de Domnul, dar îmi dau seama că nu am nici un merit;

      Un pastor a spus: „Am văzut nevoia de a predica Evanghelia și puterea dobândită prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu”. „Vreau să trăiesc Evanghelia și să o predic în biserica mea și altora. Sunt mulțumitor pentru învățătorii noștri și în special pentru studiul cărții Galateni și pentru părtășia avută aici. M-am bucurat să înțeleg mai profund că puterea credinciosului este numai în Hristos și să văd că trebuie să alerg întotdeauna la El pentru a primi această putere.

      ” Un alt pastor a spus: „Vreau să predau tinerilor din biserică și la școala biblică unde sunt profesor cartea Galateni pe care am studiat -o în profuzime și ale căror adevăruri ne direcționează spre o trăire călăuzită de Duhul.” Atmosfera plăcută și bucuria participanților de la această conferință ca și dorința lor de a primi această carte ce va predată în biserici, a fost o mare încurajare pentru mine. M-am bucurat să-l aud pe un păstor spunând: „Am fost încurajat foarte mult de tema „plin de râvnă pentru Evanghelie” și am înțeles motivația harului, care ne duce la o slujire în dragoste și mulțumire.”

  „Această conferință a fost o mare încurajare pentru mine și am înțeles că nu pot trăi cu puterea mea o viață creștină biruitoare și să fiu plăcut Domnului. El mă cheamă să Îl cunosc pe El și să Îl las să fie puterea mea. Sunt mulțumitor lui Mia, Costel și tuturor celor ce s-au implicat și au făcut posibilă această conferință. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.”

      Unii păstori au participat cu soțiile și au fost din aceia care au venit pentru prima dată la Centrul de Studii Biblie și la o astfel de conferință. Ei ne-au mulțumit pentru timpul petrecut în Cuvânt, părtășia frățească, odihna trupului și a sufletului. Tineri și mai în vârstă, am studiat cartea Galateni și am fost motivați să vedem valoarea acestui studiu și astfel participanții au luat peste 3.000 de cărți, cu dorința de a împărtăși altora bucuria descoperirii adevărului și a harului lui Dumnezeu. „Harul lui Dumnezeu des- coperit în această carte a făcut o schimbare esențială în viața mea”.

   

      Grupul de păstori din Ucraina au călătorit 30 de ore până la centrul Surduc. Microbuzul lor s-a defectat pe drum și, neputându-l repara pe loc, au trebuit să se întoarcă acasă cu o viteză mică, ceea ce a adăugat 3 ore la călătoria lor. Cu toate acestea, nu s-au plâns și au fost mulțumitori pentru părtășia și cercetarea Cuvântului! Unui păstor i s-a defectat mașina la câțiva kilometri de centru. Spre bucuria lui microbuzul a putut fi reparat și participanții au mulțumit Domnului pentru că au terminat călătoria cu bine. Grupul din Cehia care a călătorit două zile a fost încurajat de dinamica conferinței, motivați să studieze Scriptura cu alte persoane.

      „Conferința a fost un timp minunat și fiecare lecție a fost o încurajare pentru mine. Am fost mustrat și mi s-a arătat, prin Cuvânt, unde trebuie să mă corectez în viață. Cartea Galateni este foarte practică pentru zilele noastre. Doresc să direcționez fiecare adevăr acolo unde am nevoie de el. Mulțumesc pentru dragoste și Cuvântul lui Dumnezeu care mă pregătește să slujesc mai bine”.

   

  „Am venit la conferință din Ungaria, împreună cu soția, și am fost foarte încurajați de studiul cărții Galateni. Mulțumim pentru această conferință. Pentru noi a fost un timp ideal”. „Timpul petrecut în Cuvântul lui Dumnezeu zilele acestea m-a motivat ca să studiez și mai mult. Am participat pentru prima dată la un astfel de studiu. Dumnezeu mi-a spus direct să caut să fiu plăcut Lui, nu oamenilor. Sunt mulțumitor pentru timpul minunat în Cuvânt și în părtășie frățească.

  Mulțumim celor care ne-au slujit și au făcut posibilă șederea noastră aici la Surduc.” Rugăciunea mea este ca experiența binecuvântată în Cuvântul lui Dumnezeu pe care am avut-o la această conferință să aducă mult rod în viața participanților, care au fost încurajați în umblarea și slujirea lor.

 • Conferința pentru femei lidere

  La Centrul Euro-Asiatic de Stdiu Biblic Inductiv, Surduc-România, în perioada 12-14 Februarie 2016, va avea loc o conferință pentru surorile lidere. La această întîlnire femeile se vor aduna și vor studia Cuvântul lui Dumnezeu după Calendarul de Studiu Biblic 2016, studiu ce îl va coordona Mia Oglice. Tema calendarului  de studiu biblic pentru anul 2016 este: “Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5:2). Împreună vom petrece timp în Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune și părtășie unele cu altele.Pentru mai multe inforamații puteți apela la următoarele date de contact: Telefon 0721840426 (Magda Iluță),  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Credincioși adevărului Biblic | lecția 5

  Prin această lecție deosbit de interesantă, vrem să vedem care a fost dedicarea apostolilor și exemplu lui Ștefan care a trecut de partea adevărului cu orice preț, chiar dacă a fost învinuit pe nedrept, el a știut cum să se apere în fața vrăjmașilor cu Scriptura.

 • Creștinul și Rețelele de Socializare | Vasile Filat

  Cum poate un creștin să folosească rețelel de socializare? Ce legătură este între avantajele rețelelor de socializare și lucrarea fiecărui creștin? O lecție, predată de pastorul Vasile Filat, la Centrul de studii biblice de la Surduc, România.

 • Cum poți să rupi ciclul păcatului | Judecătorii, lecția 2

  Îți dorești să fii un creștin biruitor asupra păcatului și nu înfrânt de el? Este posibl să poți birui o stare de păcat? Prin această lecței vei afla cum poți fi biruitor asupra păcatului urmărind exemplul poporului Israel care s-au lăsat conduși de ciclul păcatului.

 • Cum putem să fim martori? | lecția 1

  În această lecție  vei alfa cum poți  fi martor în puterea Duhului Sfînt mărturisind învățătura Domnului Isus într-un caracter ascultător de Cuvîntul lui Dumnezeu.

 • Cum să rămâi tare în Hristos? - Filipeni, partea VIII

  În  această lecție din Filipeni capitolul patru, vei afla cum poți rămâne tare în Domnul, chiar dacă ai parte de neînțelegeri cu cei din familia ta, cu cei din biserica din care faci parte. Alege ca Hristos să fie viața, bucuria și tăria!

 • Cum trebuie să trăiască un om născut din nou? Romani II - lecția 6

  Tema lecției de astăzi este cum să trăiască un om care s-a întors la Dumnezeu și a fost mântuit. Firea noastră pământească a fost răstignită împreună cu Hristos, de aceea avem dorința și puterea să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu care să lucreze în noi ascultare față de El.

 • Dovezile unei vieți trăite în Hristos - partea 1

  În cine este puterea ta? Cum dovedești că ești copilul și slujitorul lui Dumnezeu? Cum îi iubești pe cei ce te critică? Aceste întrebări te vor ajuta să îți analizezi viața de credință și îți vor arăta dacă în trăirea ta există dovezi că trăiești cu Hristos.

 • Dovezile unei vieți trăite în Hristos - partea 2

  Ce aspecte din viața ta dovedesc că ai o trăire reală cu Hristos? Urmărind acest mesaj video, vei realiza care este adevărata trăire cu Hristos și cum tăriește cel în viața căruia să vede trăirea cu Hristos.