Mia și Costel Oglice

 • Nu m-am împotrivit chemării Tale | lecția 7

  Cînd te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, nu ai vrea să poți spune Domnului și Învățătorului tău că nu te-ai împotrivit chemării Sale pentru viața ta?

 • Privire de ansamblu asupra cărții Habacuc | lecția 1

  Înainte de a face o interpretare a cărții trebuie să înțelegem privirea de ansamblu a acestei cărți, de aceea este important  să citim textul și apoi să punem întrebări și să înțelegem în ansamblu despre ce este vorba și apoi să vedem subiectele care se repetă, legătura care este între ele și să facem concluzie sau să descoperim singuri adevărurile principale care apoi să le punem în aplicare. 

 • Privire de ansamblu asupra Epistolelor 1-3 Ioan | Lecția 1

  Privirea de ansamblu se ocupă cu observarea textului punând întrebări asupra lui în așa fel ca să aflăm care este contextul, cine este cel ce a scris, cine sunt destinatarii și multe alte lucruri care la o privire simplă nu se observă. Privirea de ansamblu este la fel ca o temelie pe care se sprijină toate adevărurile pe care le descoperim.

 • Responsabilitatea față de Evanghlie |2 Timotei - lecția 4

  Ce înseamnă a ține Evanghelia? În lecția 4 vei  înțelege: ce trebuie să știm despre Evanghelie, cum trebuie ținută, pentru ce trebuie să suferim, ce trebuie să predicăm și importanța de a trăi Evanghelia. 

 • Retrospectivă - Ziua națională de rugăciune

  M-am bucurat că Ziua națională de rugăciune a fost o binecuvântare pentru țara noastră și în multe biserici a avut loc această întâlnire. Iată câteva din întâlnirile organizate și mesajele pe care le-am primit referitoare la acest eveniment din 12 mai, a.c., care exprimă modul minunat în care Dumnezeu ne-a unit în rugăciune pe noi femeile.

  Mia Oglice

  Luni, 12 mai 2014, la București a avut loc întâlnirea de rugăciune şi părtăşie a femeilor creștine baptiste din București. Evenimentul a fost organizat la Biserica Baptista Maranata. Într-o atmosferă caldă şi plăcută s-au adunat aproximativ 80 de femei baptiste din următoarele biserici: Nădejdea, Sfânta Treime, Emanuel, Titan, Maranata, Harul, Betania, Isus Mântuitorul şi Privegherea. Întâlnirea s-a desfășurat într-un decor specific românesc, amenajat cu dragoste de femei devotate. Pe fundalul sălii a fost arborat steagul tricolor, iar pe masă au fost așezate pâini coapte în stilul tradițional românesc şi ștergare populare. Întâlnirea a început cu prezentarea răspunsurilorla rugăciunile făcute anul trecut. SoraDaniela Maneaa făcut trecerea în revista a acestor răspunsuri.


  Întâlnirea a continuat cu studiu biblic din car
  tea 1 Samuel, prezentat deMariana Caraman. Tema studiului a fost:Ascultarea comparată cu neascultarea – cartea 1 Samuel. Din exemplul lui Samuel surorile au învăţat ascultarea, care are valoare înaintea lui Dumnezeu în contrast cu neascultarea împăratului Saul. Acesta, printr-o succesiune de păcate, s-a descalificat înaintea lui Dumnezeu. Apoi Samuel este o pildă de rugăciune şi integritate morală, nesfiindu-se să arate păcatele poporului. Samuel ne-a învăţat perseverenţa şi statornicia în viața de credință, indiferent de circumstanțe. În calitate de profet, preot şi judecător Samuel nu a încetat niciodată să se roage pentru poporul său.

  La sfârșitul întâlnirii multe femei au mărturisit că Dumnezeu le-a vorbit prin Cuvântul Său şi au fost provocate la o viața de ascultare şi rugăciune. Au plecat acasă pline de entuziasm şi bucurie, marcate de dorința de a participa şi pe viitor la astfel de evenimente.

  Cu inimile mulțumitoare Domnului pentru ce este El şi pentru ceea ce a făcut El pentru noi, în această zi – Ziua naţională de rugăciune, venim cu câteva gânduri şi un scurt rezumat al acestei întâlniri.

  La Biserica Cetatea din Alba Iulia s-au strâns femei din mai multe localităţi: Alba, Sebeș, Cugir, Aiud, Teiuș, Blaj, Cricău, Daia Română,
   Partoș, Țelna, Tiur, Bărăbanţ şi Păclişa, femei gata de slujire, cu o atitudine de smerenie şi ascultare.
   Anul acesta, ca element de noutate, a fost împărţirea de cartonaşe pe care fiecare participantă a scris nevoi şi cereri personale. Apoi am strâns toate cartonaşele într-un bol pentru ca peste un an, la aceeași întâlnire, să le citim şi să împărtăşim cum ne-a răspuns Dumnezeu. 

  Credința din inimile femeilor prezente a dus la ascultarea de Dumnezeu prin moduri diferite de slujire: cântare, mesaje, mărturii, mijlocire, decor, tehnică, poze şi la final câteva impresii împărtăşite în jurul unei mici gustări şi a unui ceai cald. 

   


  Cu ocazia Zilei naționale de rugăciune, surorile din Biserica Baptistă din cartierul Mondial, Lugoj, ne-am întâlnit ca să mijlocim în rugăciune pentru ţara noastră, pentru conducătorii ţării, pentru biserici şi înaintarea Evangheliei, cât şi pentru nevoile personale specifice. Am studiat împreună viața lui Samuel – omul rugăciunii, şi totodată cum să ne rugăm cu credință şi ce efect are rugăciunea celui neprihănit. Am petrecut împreună un timp deosebit în închinare, studierea Cuvântului şi în rugăciune. Domnul să fie slăvit pentru lucrarea aceasta minunată.

  Elena Ferciug

  Şi grupul de surori din Biserica Sfânta Treime,Giurgiu, s-a întâlnit cu ocazia Zilei naționale de rugăciune. Am început cu o rugăciune de mulțumire, apoi le-am prezentat surorilor materialul referitor la această zi de rugăciune.

  Pe masă am pregătit un polistiren pe care am așezat în partea de sus motoul Zilei naționale de rugăciune: „Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă. Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi“ (1 Samuel 12:23-24). Dedesubt am aşezat harta României; în stânga steagul României, în dreapta o vază cu flori, iar în faţă două mâini unite pentru rugăciune şi un pahar cu motivele de rugăciune pentru prima parte a întâlnirii, când ne-am rugat pentru localitate şi ţară.

  După ce am cântat cântarea ,,Pe sfânta vieții cărare“ surorile au primit cartonaşe pentru a scrie numele a trei persoane pentru care să ne
   rugăm tot anul şi să vedem când ne răspunde Domnul la rugăciuni.

  A urmat studiul biblic din 1 Samuel 7 şi 12. Fiecare soră a luat biletele cu motive de rugăciune din paharul de pe masă încredințate fiind că Domnul îl va umple cu binecuvântările Sale. Cântarea ,,Se cuvine să Te laud Domnul meu“ a încheiat timpul de rugăciune. Chiar dacă am fost puține, ne-am bucurat de întâlnire, de studiu şi de rugăciune – am fost fericite că ne-am întâlnit cu Domnul Isus. Domnul să fie slăvit şi binecuvântat pentru toate. Domnul să o binecuvânteze pe sora Mia Oglice pentru toată lucrarea pe care o face în via Domnului.

  Ioana Vitan

  Am fost foarte încurajate în spirit de exemplul lui Samuel, ne-am închinat Domnului şi ne-am dedicat Lui din nou, lăsându-ne folosite de El în această lucrare extraordinară de rugăciune pentru ţara noastră, pentru orașul nostru şi biserica noastră. Ne-am bucurat știind că suntem în același Duh cu zeci de alte surori care mijlocesc înaintea Domnului în același timp cu noi. Am avut şi motive de recunoștinţă înaintea Domnului pentru răspunsuri la rugăciunile din întâlnirea de anul trecut. Ne-am rugat ca fratele uneia dintre surori să-şi găsească loc de muncă şi la începutul acestui an s-a angajat. Slavă Domnului! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea şi dedicarea dumneavoastră și pentru organizarea acestui material pentru Ziua națională de rugăciune ca eveniment special.

  Cristina Moisin, Câmpulung, Argeș

  Cu ocazia Zilei naționale de rugăciune surorile din Biserica Baptistă din Ipotești ne-am unit în părtășie și rugăciune. Am avut un timp binecuvântat, am simțit prezența Domnului și ne rugăm ca, la momentul potrivit, El să asculte rugăciunile noastre, după nevoile fiecăreia. Sora Geta Candrianu a făcut o introducere referitoare la Ziua națională de rugăciune și apoi am cântat cântarea „Lui te roagă, El ține ce-a promis, Lui te roagă și nu te da învins“. Ne-am rugat pentru biserică, pentru păstor și soția lui, pentru frații din comitet, soțiile și familiile lor. Apoi am parcurs programul stabilit cu toate cererile de rugăciune. Sora Geta a vorbit despre Samuel, un om ascultător de Dumnezeu și am discutat despre ascultare. Am înțeles că suntem chemate la ascultare de glasul Domnului și să urmăm exemplul lui Samuel. Am încheiat cu întrebări de aplicare. Fiecare soră a primit un semn de carte intitulat „Ce este o soră?“, iar pe spatele semnului am scris numele a trei persoane necredincioase pentru care să ne rugăm anul acesta și am schimbat între noi aceste semne.

  La sfârșit le-am sărbătorit pe două dintre surorile noastre: Magda Hreceniuc, care a împlinit 50 de ani și pe Stela Gulei. Am oferit fiecăreia un buchet de flori din partea surorilor, apoi a urmat o părtășie cu prăjituri. Ne-am despărţit cu încredinţarea că Domnul va binecuvânta această slujire și va răspunde rugăciunilor noastre.

  Alina Chibici, Ipoteşti

 • Rolul femeii în căsătorie |Mia și Costel Oglice

  Care este rolul femeii în căsătorie? Cum trebuie să se comporte femeia în căsătorie? Ce spune Dumnezeu în Biblie despre rolul femeii? Află răspunsul la aceste întrebări urmărind lecția video prdată de Mia și Costel Oglice.

 • Rugăciunea lui Habacuc | lecția 3

  Află din această lecție predată de directorii misunii Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice, care este responsabilitatea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu, având în vedere că ceea ce Dumnezeu spune se împlinește.

 • Să nu-ți fie rușine de Evanghelie |2 Timotei - lecția 2

  În lecția 2 din cursul 2 Timotei, vei putea observa relația pe care o menține Pavel cu Timotei prin încurajări și instrucțiuni. Află cum îl încurajează Pavel pe Timotei și care sunt intrucțiunile pe care i le dă.

 • Sesiunea "Daniel", o binecuvântare pentru toți participanții!

  La Centrul Euro-Asiatic de Studiu Biblic Inductiv din România,  se desfășoară de la începutul lunii octombrie sesiunea "Daniel" și "Istoria poporului Israel", această sesiune reprezintă un timp eficient de pregătire pentru profesorii din cadrul lucrării Precept. 

  Sesiunea a fost planificată și este condusă de directorii Precpet Ministries Euroasia, Mia și Costel Oglice, care și-au pus ca scop să pregătească și să echipeze cu Cuvântul lui Dumenzeu  pe toți cei care vor veni la sesiune.

  La această sesiune au venit  un număr de 60 de lideri din mai multe țări precum:  România, Republica Moldova, Polonia, Russia, Ucraina, Norvegia și Siberia. Toți acești lideri predau Cuvântul lui Dumnezeu sub conducerea învățătorilor Mia și Costel Oglice care pregătesc acești lideri și la această sesiune.

  Profesorii veniți la sesiune, studiază cursul "Daniel" și "Istoria poporului Israel". Pe lîngă programul de sesiune, planficări ce țin de lucrare, cei prezenți la sesiune au avut parte din nou de o experiență frumoasă ca și la celelalte sesiuni, bucuria de a merge în Surduc și de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Astfel toți cei prezenți la sesiune s-au împărțit în mai multe echipe și au făcut o lecție cu oameniii care s-au arătat deschiși la discuții.

  Tematica lecției a fost una actuală și o problemă cu care se confruntă foarte mulți oameni, profesorii au vorbit oamenilor din Daniel despre Suveranitatea lui Dumenzeu, despre felul cum Dumnezeu smerește pe cei mândri pănă ajung să-și vadă starea lor (exemplul împăratului Nebucadnețar), le-au arătat care este atitudinea unui om mândru, ce se poate întîmpla cu el, cum poate să își revină din starea de mândrie în care se află. Un om plăcut lui Dumnezeu este acel om care  triește în ascultare, recunoște Suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că El este stăpîn pe viața fiecărui om în parte.

  Viața lui Daniel, trăirea lui, relația lui cu Dumnezeu, înțelepciunea pe care o avea, ia captivat pe toți cei prezenți la sesiune, fiecare din ei au rămas motivați și impresionați de viața lui Daniel. Daniel a fost un tînăr ascultător, care s-a smerit sub mâna tare a lui Dumnezeu, astfel Dumnezeu la ridicat pentru ascultarea lui. Dacă dorești să îneveți să fii victorios în viață învață din exemplul lui Daniel și supune-te sub mîna Dumnezeului Atotputernic.

 • Sesiunea "Istoria poporului Israel" și "Daniel"

   

 • Sesiunea de iarnă și pregătirea profesorilor de școli duminicale - Surduc 2017

         În perioada 30 ianuarie - 10 Februarie 2017, la Centrul de Studii Biblice Surduc-România, va avea loc  sesiunea de iarnă, care va fi coordonată de Mia și Costel Oglice. La această sesiune se va preda cursul de studiu biblic inductiv: "Sexualitate din perspectiva Bibliei".

 • Sesiunea Faptele Apostolilor partea II-a, Surduc 2016

      În perioada 3 - 14 Ocombrie 2016, la Centrul de Studii Biblice Surduc-România, va avea loc următoarea sesiune, care va fi predat de către Directorii Institutului de Studii Biblice Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice. La sesiunea precedentă participanții au studiat în exclusivitate cursul nou tipărit Faptele Apostolilor p. I-a, la sesiunea din Octombrie se va studia p. II-a a cărții Faptele Apostolilor. Pentru mai multe informații puteți să apelați la aceste date de contact: Telefon 0721840426 (Magda Iluță), 0722436143 (Gigel Olariu), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                             Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă așteptăm cu drag și bucurie!

 • Sesiunea Faptele Apostolilor, partea I, Surduc 2016

  Vă anunțăm că următoarea sesiune care se va desfășura la Centrul de Studii Biblice Surduc-România, va fi sesiunea Faptele Apostolilor partea I-a, va avea loc în perioada 4-15 Iulie 2016. Sesiunea va fi predată de directorii Misiunii Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice. Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la telefon 0721840426, sau email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu drag!

 • Sesiunea I Ioan, Surduc 2018

  Dragi profesori, în perioada 5-16 Februarie 2018, la Centrul de Studi Biblice  Surduc - România, se va desfășura următoarea sesiune de nivel II. Această sesiune, va fi condusă de către învățătorii noștri scumpi Mia și Costel Oglice. În exclusivitate se v-a preda noul curs de studiu biblic în baza primei Epistole a lui Ioan. Cum poți ști că ai viața veșnică? De unde știi dacă ești cu adevărat născut din nou? Ce înseamnă să fii sfânt,  să-L iubești pe Dumnezeu? Acest curs de studiu biblic abordează aceste subiecte, care sunt elemente fundamentale ale credinței creștine.

  În premieră pentru profesorii de engleză, se v-a preda manualul English For a New Life for Kids și metode de predare a Evangheliei și a englezei pentru copii. Această sesiune va fi predată de către Rebecca Mărgescu.

  Pentru mai multe informații puteți să apelați la aceste date de contact: Telefon 0721840426, 0722436143, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu mult drag!

 • Sesiunea Ieremia partea II, Surduc 2019

      În luna iulie am studiat în cadrul sesiunii, prima parte a cărții Ieremia capitolele 1-24, vă invităm cu drag la sesiunea din toamnă 7-19 octombrie, unde vom studia în exlusivitate Ieremia partea II, capitolele 25-52. Ieremia, a fost un proroc chemat de Dumnezeu, el a transmis din partea lui Dumnezeu un mesaj puternic oamenilor din vremea lui, pentru poporul răzvrătit al lui Iuda, în timp ce robia babiloniană era tot mai aproape. Același mesaj este actual și zilelor noastre - un apel la ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care iau aminte la mesajul lui Ieremia vor primi vindecare și nădejde.

    Învățătorii noștri dragi Mia și Costel Oglice,vor conduce această sesiune. Noi mulțumim mult Domnului pentru ei, pentru osteneala lor și alergarea lor neobosită ca să zidească copii lui Dumnezeu în Cuvântul Său, să îi încurajeze, să le dea direcții astfel ca Evanghelia Împărăției să ajungă până la marginile pământului. 

     Sesiunea se va desfășura în cadrul Centrul Eurasiatic de Studii biblice Inductive, Surduc - România. Vă așteptăm cu drag la această pregătire să ne adâncim inimile și privirile în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi echipați și a crește duhovnicește!

  Pentru informații și alte detalii puteți apela la aceste date de contact: Telefon: 0721840426 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Vă așteptăm cu multă bucurie, Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 • Sesiunea IV - ȘCOALA TIMOTEI, Surduc 2017

  În perioada 2-13 Octombrie se va desfășura următoarea  sesiune care va  avea loc  la Centrul de Studii Biblice, Surduc - România. Sesiunea va fi condusă de către învățătorii noștri, Mia și Costel Oglice cu scopul de a transmite viziunea și de  a echipa profesori și lideri care predau sau vor preda în cadrul Școlii Timotei. 

 • Sesiunea Judecători, 1-12 Februarie 2016

  tAstazi, la fel ca in zilele judecatorilor, fiecare face ce îi place. Absoluturile par să fi disparut, normele morale sunt batjocorite şi mulţi oameni se simt apasaţi. Există vreo speranţă? Unde este Dumnezeu? Răspunsul îl poți găsi venind la sesiunea din 1-12 Februarie 2016, unde se va studia cursul Judecători, vei primi răspunsul lui Dumnezeu pentru timpurile de apatie, apostazie și anarhie. Vei privi la viețile luptătorilor din Judecători, iar ei vor deveni și pentru tine un exemplu, ei au făcut o schimbare în societatea în care au trăit atunci cînd au ascultat de poruncile lui Dumnezeu.

  Sesiunea va avea loc în cadrul centrului de studii biblice indcutive din Surduc - România și va fi predată de Mia și Costel Oglice.

  Cartea aceasta ”Judecători” este prima carte pe care eu am studiat-o inductiv, dar așa de mult se potrivește cu zilele noastre. Pe vremea Judecătorilor fiecare făcea ce dorea ca și azi, fiecare face ce vrea. Situația morală este ca și pe vremea judecătorilor. (Mia Oglice)

  În prima jumătate a lunii februarie vom studia aici la Centrul de la Surduc cartea Judecători, o perioadă de 350 de ani în viața unui popor, în care fiecare făcea ce voia. Ne vom gândi că se referă la faptul că lumea trăiește cum vrea, dar nu acesta este cazul în cartea Judecători. Poporul lui Dumnezeu făcea ce voia, pentru că în vremea aceea nu este un împărat în Israel. Există un Împărat în cer, nu pe pământ. Ei au crezut că ce le place lor, Îi place și lui Dumnezeu. Fiecare avea ideile lui și cerea binecuvântare. Poporul a strigat și a cerut ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu a fost, dar nu cu poporul, ci cu Judecătorul. Dar, cu părere de rău, după moartea judecătorului, ei reveneau în același ciclu - să facă ce vrea el în Numele lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne arată care sunt capcanele celor care cred că trăind cum vor ei înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va binecuvânta. Acești 350 de ani de istorie repetată ne arată care sunt aceste capcane și cum noi să ieșim și să ne întoarcem la Împăratul. (Costel Oglice)

  Pentru mai multe informații puteți să aplați la aceste date de contact: Telefon 0721840426, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu drag!

   

 • Sesiunea Judecătorii, Surduc 2016

   

   

 • Sesiunile "Planificarea timpului" și "Evanghelizare și Ucenicie" la Surduc

   

 • Slujitorul și rugăciunea lui! de Mia și Costel Oglice

  Cum trebuie să fie un slujitor a lui Dumnezeu? Cum trebuie să fie rugăciunile lui? Cum trebuie el să slujească? La aceste întrebări vei găsi răspuns în acest mesaj predicat de Mia și Costel Oglice.