Sesiune

 • Încredințiază Cuvântul la oameni de încredere | 2Timotei - lecția 7

  Prin lecția 7 vei înțelege că un om de încredere este asemănat ca un atlet, și cu un bun plugar. 

 • Indiferență, necredință, neascultare | Judecătorii, lecția 1

  Indiferența, necredința și neascultarea sunt caracteristici ce descrie pe poporul Israel în timpul judecătorilor. Prin această lecție vă invităm să facem împreună privirea de ansamblu asupra cărții  astfel veți putea înțelege  contextul și scopul cu care a fost scrisă această carte în Cuvântul lui Dumnezeu.

 • Institut, Graduare, Lucrare

   

  În perioada 30 iunie-11 iulie a.c., la Centrul de Studii Biblice de la Surduc a avut loc sesiunea Institutului de Studiu Biblic Inductiv, cuparticipanți provenind din 12 țări. Aceștia au fost împărțiți în patru grupuri: lideri și profesori, care au studiat partea a treia a cărţii Romani (capitolele 9-16) împreună cu Mia și Costel Oglice, al doilea grup a studiat cursul Iacov și limba engleză împreună cu Steve și Betty Aiello din SUA și Rodica Filat. Grupul din Serbia a studiat cu Imi Hubert cursul Filipeni și Creșterea bisericii, iar grupul al patrulea a studiat împreună cu Mircea Vatamaniuc și Florin Doboș cartea Legământul și Doctrinele Bibliei.

  La această sesiune au participat120 de persoane, care au venit cu dorința sinceră de a se pregăti pentru sluji în câmpul Evangheliei în locul în care Dumnezeu i-a aşezat pe fiecare. În tot timpul sesiunii a existat o atmosferă plăcută și studenţii veniți de departe au mărturisit că au fost foarte încurajați în credinţa şi umblarea lor creştină prin studiu biblic și părtășie. A existat şio parte practicăa pregătirii la care au participat toți studenții. În timpul evanghelizării efectuate în satele și orașele din jur, liderii și studenții şi-au dezvoltat deprinderea de a lucra în echipă și au învățat cum să vorbească oamenilor despre Isus Hristos, potrivit cu studiul pe care l-au făcut, chiar dacă unii din ei au avut nevoie de traducători. Studenții au înțeles că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16) și că orice om trebuie să caute în Biblie răspunsurile la întrebările care îl frământă.

   

  În timpul acestei practici de evanghelizare studenţii au luat legătura în mod individual cu 311 persoane și, cu această ocazie, au distribuit peste 200 de exemplare ale Noului Testament. Dintre cei cărora li s-a vestit Evanghelia16 persoane s-au rugat și L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Atât românii cât și studenții din alte țări s-au convins încă o dată de importanța vestirii Evangheliei și s-au bucurat de deschiderea românilor pentru Evanghelie precum și de ospitalitatea lor.

  Studenții au înțeles că este posibil să prezinte cu îndrăzneală Evanghelia și în țările și localitățile de proveniență. În ziua următoare fiecare grup ne-a împărtășit experiențele avute și mărturiile lor au fost deosebite. Iată una dintre acestea. Grupul din Serbia a mers într-un sat cu un pasaj din cartea Filipeni, iar tema lor a fost „Bucurie în Domnul”. Pe banca din fața unei case au zărit de departe un bărbat și au avut îndemnul să meargă până la el; era ultima casă din sat. Prima întrebare pe care i-au pus-o a fost: „Aveți bucurie în inimă?” Bărbatul a început imediat să plângă și să spună că viața lui este ruinată! Cu 20 de ani în urmă el a primit botezul, dar după un timp au început problemele în viața de familie, a început să bea și multe evenimente triste au urmat. Apoi a invitat grupul în casă și le-a povestit mai multe evenimente din viața lui. După studiu el și-a mărturisit păcatele, s-a pocăit şi a fost încurajat de cei prezenți să se întoarcă la biserică. Bărbatul s-a rugat împreună cu grupul și le-a cerut să îl susțină în rugăciune pentru o nouă direcție în viață. „Voi ați venit trimiși de Dumnezeu pentru mine!” au fost cuvintele lui.

  Liderii participanți la această sesiune sunt implicați în diferite lucrări, fiecare în domeniul lui, iar predarea studiului biblic constituie o prioritate pentru ei deoarece înțeleg că prin Cuvântul lui Dumnezeu se califică pentru orice lucrare bună. Astfel participanții la această sesiune au187 de grupe cu 1.813 persoane în 66 de localități.

  Este minunat să vedem dorința studenţilor de a vesti Evanghelia şi de-a face ucenici. Mărturiile prezentate în fiecare dimineață au scos în evidență lucrarea deosebită pe care o fac liderii în diferite țări și locuri. Astfel am auzit despre lucrarea dincentre de reabilitare și închisori, despre predarea de cursuri biblice în școli, despre lucrarea cu persoane cu dizabilități, lucrarea din taberele de copii şi tineri, cu profesorii din școli de stat, în cluburi pentru copii și tineret, folosirea limbii engleze, acalculatoarelor etc. În fiecare zi am avut şi un timp special de rugăciune pentru lucrări din diferite țări și pentru cei ce răspândesc Evanghelia în condiţii dificile şi medii ostile.

  La această întâlnire au participat 20 de lideri din Ucraina, care, la întoarcere, au dus cu ei mii de cărți de studiu într-o călătorie de peste 30 de ore cu maşina. Slavă Domnului căci au ajuns cu bine acasă!

  O deosebită bucurie ne-a produs și festivitatea de graduare care a avut loc în data de 9 iulie – am avutabsolvenți din România, Ucraina, Serbiași SUA! Defilarea steagurilor a fost un moment impresionant. Cu această ocazie am sărbătorit a 47-a graduare din cadrul Institutelor Biblice Precept Ministries din Eurasia. Corul tinerilor din grupul de limbă engleză a împodobit închinarea la această sărbătoare. Mărturiile studenților și ale profesorilor i-au încurajat pe studenți să continue să facă lucrarea la care au fost chemați și să rămână credincioși adevărului.

   

  Slăvim pe Dumnezeu pentru bucuria pe care am avut-o și cu ocazia acestei sesiuni și graduări. De asemenea mulțumim Domnului din toată inima pentru modul minunat în care se folosește de oameni dedicați care au înțeles puterea Cuvântului lui Dumnezeu care schimbă vieţi, îi transformă și îi motivează pe credincioși în slujire!

  Mărturiile studenților arată lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața lor. Iată câtevamărturii:

  În ultimele șase luni familia mea a trecut prin multe greutăți. În timp ce am studiat cartea Filipeni, Dumnezeu mi-a arătat că este benefic să trec prin suferință: Domnul vrea să învăț smerenia și perseverența.”

  Prin această sesiune Domnul mi-a deschis ochii minții și am văzut că în viaţa mea sunt lucruri pe care am crezut că le știu, dar de fapt nu le știam. Am descoperit lucruri profunde despre Dumnezeu și despre legământul pe care l-am încheiat cu Domnul Isus. Profesorii cu care am studiat au avut călăuzirea divină şi m-au încurajat cu multă dragoste și răbdare”.

  În această sesiune am învățat noi adevăruri și am analizat responsabilităţile pe care le am în cadrul legământului pe care l-am încheiat cu Domnul, responsabilităţi de care nu am fost conștientă până acum. Am învățat o nouă metodă de a studia Cuvântul și textul biblic și o nouă metodă de a-i evangheliza pe oameni”.

  Această sesiune m-a ajutat să-şi îmbunătățesc nu numai cunoaşterea limbii engleze, ci și legătura mea cu Dumnezeu. Am înțeles mai bine cine este El și ce vrea de la mine.”

  În timpul acestei sesiuni am dobândit o mai mare claritate și înțelegere a cărții Romani. Sunt mulțumitor pentru oportunitatea de a studia la acest institut și pentru binecuvântarea de a fi student aici; de asemenea am fost ajutat să-mi îmbunătățesc deprinderile de slujitor prin învăță­tura și exemplul surorii Mia și al fratelui Costel.”

  Am învățat că Dumnezeu este desăvârșit și are un plan pentru viaţa noastră, iar avem responsabilitatea să răspundem chemării Lui şi să acceptăm planul Lui pentru noi. Am fost încurajat în umblarea mea cu Dumnezeu și doresc, la rândul meu, să predau adevărurile învățate din Romani și să-i încurajez pe alții așa cum am fost și eu încurajat cu ocazia acestei sesiuni”.

  La această sesiune m-am întărit în suveranitatea lui Dumnezeu. Încă o dată am văzut planul Său minunat și caracterul Lui. Am luat decizia să trăiesc practic adevărurile învățate în Romani capitolele 12–16. Încă o dată am văzut valoarea studiului biblic și am fost transformat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru învățătorii noştri, Mia și Costel, pentru înțelepciune și îndrumare”.

  Pentru mine a fost o sesiune extraordinară, deasupra așteptărilor, o umplere deplină! Acum știu cum să citesc, cum să cercetez fiecare pasaj din Biblie. Sunt foarte fericit pentru aceasta. A fost o bună experiență. Cât despre partea practică de evanghelizare, acum am fost pentru prima dată pe stradă și am vorbit cu oameni pe care nu i-am cunoscut. Acest timp a fost o binecuvântare nemaipomenită!”

   

  Mulțumesc Domnului pentru toți participanții la această sesiune și pentru modul în care Dumnezeu a lucrat la zidirea oamenilor în Cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna este o bucurie pentru mine să slujesc la aceste sesiuni!

 • Institut, lucrare, implicare de Gigel Olariu

      Centrul de Studii Biblice de la Surduc a găzduit în perioada 5-16 octombrie sesiunea „Cum să studiezi un text dificil din Biblie”, un curs bazat pe capitolele 1–11 din Evanghelia după Ioan. Această sesiune a fost condusă de Mia şi Costel Oglice, iar liderii participanţi au venit din România, Moldova, Ucraina, Estonia, Norvegia, Bulgaria, Albania, Polonia şi Australia.

      Ne-am bucurat mult să vedem entuziasmul studenţilor în timp ce studiau Evanghelia după Ioan. Mulţi dintre participanţi slujesc deja în institutele Precept din Eurasia în biserici, şcoli de stat, şcoli biblice, plantare de biserici, închisori, centre de reabilitare, lucrarea cu adolescenţii şi în multe alte domenii.

      Ca de fiecare dată şi această sesiune a avut şi o parte practică în timpul căreia echipele de studenţi împreună cu traducători au vizitat satele şi oraşele din apropierea institutului. Fiecare student a primit 5 Nou Testamente, iar textul din Evanghelia după Ioan 1:1-18 a fost baza pentru discuţii specifice despre descoperirea lui Isus Hristos. Peste 200 de persoane au ajuns în contact cu acest text; fiecare a primit un Nou Testament, fie că se găsea în parc, pe stradă, în case, în cafenea, sau la magazinul sătesc.

      Cei care au studiat Evanghelia după Ioan au răspuns în diferite feluri la auzirea Cuvântului. Un bărbat a spus: „Am aşa multe păcate: cum poate Dumnezeu să mă ierte?” Plângând, s-a pocăit de păcatele lui, a primit Noul Testament cu bucurie, s-a urcat în maşina lui şi a început să îl citească. Unul dintre studenţii din Ucraina, Alexei, a întâlnit o mamă şi o fată care se întorceau de la înmormântarea unui prieten în vârstă de 38 de ani, care suferise de leucemie. Cele două au fost foarte deschise la prezentarea Evangheliei. Când au fost întrebate ce ştiu despre Isus, au răspuns: „Ne rugăm Lui şi încercăm să facem fapte bune.” Însă după ce au studiat capitolul 1 din Ioan, au rămas mirate de ceea ce au învăţat despre Isus şi aflat cât este de interesant să citeşti Biblia când cauţi răspunsuri la întrebări. Cele două femei au promis că vor citi în fiecare zi Noul Testament primit.

      În urma studierii textului din Ioan, Doru şi Petru, doi prieteni, au spus rugăciunea păcătosului, au mulţumit pentru studiu, şi-au dat numărul de telefon pentru a fi contactaţi cu ocazia altor seminarii sau întâlniri de studiu biblic. Tinerii sunt foarte doritori să citească Biblia cu voce tare, să răspundă la întrebări cu atenţie. După ce au citit, două tinere au mărturisit: „Niciodată nu L-am cunoscut pe Isus aşa cum este El prezentat aici! Suntem mirate ce mult am înţeles doar punând întrebări textului.”

     Într-o cafenea, trei bărbaţi au fost de acord să studieze Biblia. La început au fost puţin reticenţi, dar pe măsură ce citeau, puneau întrebări, răspundeau la întrebări, au devenit tot mai receptivi la ce are de spus textul. Unul din ei a început să plângă şi a spus: „Rugaţi-vă pentru mine acum!” Ceilalţi doi au spus: „Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre.” După ce au terminat studiul biblic, toţi trei s-au rugat şi au spus: „Mai staţi cu noi să ne răspundeţi la întrebări.”

    Liderii din Ucraina, împreună cu traducătorii, au stat şi le-au răspuns la întrebări. Cei trei bărbaţi erau din trei oraşe din România şi lucrau la autostradă. Unul din ei a spus, plângând: „Obişnuiam să merg la biserică. Ştiu că Dumnezeu v-a trimis ca să îmi arate starea. Vă mulţumesc.”

      Studenţii au aflat că mulţi dintre cei mai în vârstă auziseră de Isus, dar nu Îl cunoşteau personal. Pe de altă parte, cei tineri nu auziseră despre Isus, dar erau foarte deschişi să pună întrebări şi să înveţe. Şase persoane s-au rugat să-L primească pe Domnul Isus şi au lăsat numărul de telefon pentru a fi invitaţi la studiu biblic sau la un seminar. O tânără crescută în fa­mi­lie creştină era împreună cu prietenul ei, care a recu­noscut că folosea droguri. Întâlnirea de studiu biblic a făcut-o pe tânără să înţeleagă nevoia de a-L primi pe Isus şi de a se întoarce în familie şi la biserică.

      În ziua următoare, fiecare echipă a împărtăşit experienţele pe care le-au avut în tip ce au vestit Evanghelia. Studenţii au avut ocazia să vadă puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a schimba modul de gândire şi viaţa oamenilor. Prin această experienţă, studenţii au fost încurajaţi să continue astfel de acţiuni şi în oraşele şi ţările lor.

      Studiul pe Evanghelia după Ioan şi a subiectului „Cum să studiem un text dificil” au fost o încurajare pentru studenţi, atât în ce priveşte relaţia personală cu Domnul Isus, cât şi importanţa uceniciei: de a fi ucenic şi de a face ucenici. Afirmaţia cel mai des folosită în mărturiile participanţilor de după această sesiune a fost: „Sunt chemat să fac voia lui Dumnezeu şi să le vorbesc oamenilor despre mântuirea pe care o pot primi prin credinţa în Isus Hristos.”

      Cei din Ucraina au spus: „A meritat să călătorim peste 30 de ore cu microbuzul ca să participăm la această sesiune şi să fim motivaţi să lucrăm cu credincioşie în contextul dificil din ţara noastră. Ne întoarcem cu mai mult zel să slujim poporului din Ucraina.” Cei din Ucraina, Moldova şi alte ţări au plecat acasă luând cu ei mii de cărţi de studiu biblic. Cei din Ucraina au luat peste 3.500 de cărţi. În timpul fiecărei sesiuni de dimineaţă am avut un timp special de rugăciune pentru lucrarea Precept din Eurasia şi pentru cei ce răspândesc Evanghelia prin studiile biblice.

      Mărturiile prezentate au fost o mare încurajare pentru cei prezenţi, motivându-i să continue slujirea în biserici, în închisori, tabere cu copii şi în şcoli. Iată câteva mărturii:

  • „Această sesiune m-a ajutat să cunosc mai bine Scriptura, să văd viaţa şi lucrarea Domnului Isus, să cunosc pregătirea ucenicilor, să mă las transformat de cuvântul Scripturii, să pot folosi mai eficient Cuvântul în lucrare. Am rămas impresionat de felul în care Dumnezeu îl foloseşte pe fiecare lucrător din echipa Precept şi felul diferit în care lucrează Dumnezeu prin înzestrarea fraţilor slujitori cu daruri spirituale. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru viziunea fratelui Costel şi a surorii Mia, pentru sfaturile practice pe care le primim şi care sunt de mare ajutor în lucrare, colaborare şi în exprimarea nevoilor de rugăciune.”
  • „La această sesiune am înţeles în sfârşit Evanghelia după Ioan şi legătura dintre diferite versete şi capitole. Am înţeles versetele 1-6 din capitolul 15 în contextul Evangheliei după Ioan şi în cadrul întregii Biblii. Nu mă voi apuca niciodată să explic în grabă un verset până nu îl voi studia în context. Prin acest studiu am primit eliberare şi mângâiere. M-am cercetat şi am învăţat cum să le vorbesc oamenilor despre Isus. Am fost încurajat să îmi fac obiceiul de a vorbi oamenilor regulat, în fiecare săptămână despre Vestea bună a Evangheliei.”
  • „După acest studiu pot explica şi altora cum să studieze un text dificil. M-a ajutat să înţeleg cum lucrează Dumnezeu mântuirea noastră.”
  • „Mulţumesc mult pentru această sesiune. Am înţeles încă o dată cât este de important să Îl vestim pe Isus Cel înviat căci El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Am fost întărit în cunoaşterea lui Isus, Cine este El, şi cum trebuie să fac ucenici privind la exemplul Domnului Isus.”
  • „Am învăţat cum să interpretez un text dificil, am urmărit principiile de ucenicizare în exemplul Domnului Isus şi cum lucrează El cu diferite categorii de oameni. Am înţeles că trebuie să ne concentrăm nu numai pe roade, ci şi pe rămânerea în Cuvântul lui Hristos, în ascultare de El.”
  • Mulţumesc Domnului pentru posibilitatea de a organiza şi această sesiune şi de participa împreună cu echipa şi profesorii institutului la zidirea oamenilor în Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Legarea rănilor | Studiul Sexualitatea din Perspectiva Bibliei | lecția 8

  Ce faci atunci cînd experiențele tale sexuale nu au fost după voia lui Dumnezeu fie din cauza ta fie din cauza altuia care te-a abuzat. Există vreo șansă reală de a te reface? Cine îți poate lega rănile?

 • Lucrare, implicare, graduare de Adrian Blajinschi

      La Centrul de Studii Biblice de la Surduc din România a fost predat în premieră cursul de studiu biblic inductiv Faptele apostolilor, partea întâi (capitolele 1–12).   Creșterea numerică a bisericii primare, răs­pândirea ei geografică și schimbarea mare pe care a adus-o în societate poate deveni realitate și pentru zilele noastre. Cartea studiată profund dezvăluie secretele unei lucrări pline de puterea Duhului Sfânt cu rezultate mari pentru Împărăția cerurilor.

     „Cum să lucrăm în puterea Duhului Sfânt devine foarte clar dacă studiem cartea Faptele apostolilor după me­to­da inductivă. A fost foar­te util pentru biserica noastră. Am înțeles ade­vărurile centrale, doc­trinele de bază și cum să urmăm exemplul apos­tolilor. A fost o sesiune excelentă.” (Allar Saard, Estonia)

  La această sesiune au participat lideri de studiu biblic din 12 țări, implicați activ în lucrarea Evangheliei în țările lor și la nivel internațional. Pentru ei, sesiunea a fost un izvor de motivare și inspirație pentru planurile lor de viitor cu privire la lucrare:

      „Sunt foarte impre­si­onat de sesiunea Fap­tele apostolilor. Chiar dacă am studiat car­tea aceasta de multe ori, am predat-o de mul­te ori, este foarte moti­vatoare. Așa de tare mă motivează și aceasta mă impresionează cel mai mult. Tot studiind atâ­tea gânduri îmi dă Dumnezeu, atâtea idei, atâtea planuri cu privire la felul cum fac lucrarea, cu privire la felul cum fac ucenici, cu privire la felul cum propovăduiesc Evanghelia. Foarte, foarte multă inspirație am primit, foarte multă direcție clară și Dumnezeu pur și simplu îmi vorbește personal cu privire la planurile de viitor și tare mult mă motivează. La această sesiune am fost foarte motivat să propovăduiesc Evan­ghe­lia în continuare cu tă­rie, să fac noi ucenici pen­tru Hristos și să cuce­resc noi teritorii, me­leaguri unde nu a fost propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii au foarte mare nevoie de ucenicie.” (Iurie Sosnovic, Ucraina)

  Viața apostolilor poate fi transcrisă în viețile noastre dacă privim cu atenție la traiul lor, ne adâncim privirile și studiem. Participanții spun că aceasta le este dorința după sesiune, să facă faptele apostolilor, ale ucenicilor lui Hristos.

     „Această sesiune cu adevărat a făcut o mare schimbare în viața mea, pentru că este chiar un mod de viață și noi putem să trăim astfel. În mod special evanghelizarea de ieri a fost o practică uimitoare despre ceea ce trebuie să facem în viața de zi cu zi. Am avut o bucurie nespusă mai ales când vedeam cum vin oamenii la noi. Dacă noi mergem, ei vin la noi. Ei au o nevoie despre care nu știu. Am mai văzut că toate eforturile noastre trebuie să fie orientate spre ucenicie, spre Hristos, să învățăm cum să-L slujim cât mai eficient. Iată de ce sunt încântat să fiu aici, să iau parte la studierea acestor cursuri, să studiez cartea Faptele apostolilor. Aceasta chiar te face să faci fapte ca ale ucenicilor lui Isus. Sunt entuziasmat și abia aștept să merg acasă și să încep să trăiesc așa.” (Spasimir Kostadinov, Norvegia)

  Studenții Facultății de limbă engleză din cadrul Institutului au participat în această perioadă la cea de-a doua sesiune de pregătire. Facultatea a început în februarie 2016 și include 3 niveluri care se desfășoară într-o perioadă de 3 ani. La cea de-a doua sesiune a primului nivel studiază 8 studenți din 4 țări.

      „Studenții aceștia au un program de pregătire foarte intens. În primul rând fac studiu biblic în engleză, conduși de doi profesori de studiu biblic inductiv, ceea ce contribuie foarte mult la ridicarea nivelului lor de limbă engleză. Bine-­ înțeles, aceasta îi pre­gătește ca pro­fe­sori de studiu biblic, pentru vor preda acest curs în grupele lor. Pe de altă parte, participă și la o pregătire intensivă după manualul English for a New Life, volumul 1, în care lecțiile sunt diferite de cele din prima sesiune. Și aici lucrează foarte intens.

      O parte foarte importantă a pregătirii lor sunt lecțiile conduse de fratele Vasile Filat, care îi învață să-și planifice efectiv lucrarea de predare în limba engleză. Petrec mult timp în evaluare, planificare și ne bucurăm foarte mult să vedem rezultatele frumoase obținute în timpul care a trecut de de la prima sesiune până acum. În acest răstimp de câteva luni, la întâlnirile grupelor lor au participat o sută treizeci și șase de persoane și au învățat și studiu biblic inductiv și limba engleză.” (Rodica Filat, profesoară EFNL)

      „Învățătorii noștri sunt foarte interesați de succesul și pregătirea noastră ca să ne transmită toată înțelepciunea și experiența pe care o au, pentru ca noi să fim în stare să predăm la cea mai înaltă calitate limba engleză și studiul biblic. Toți investesc foarte mult în noi.” (Katea, Russia)

  Pe lângă pregătirea instensivă, studenții au lucrat la traducerea manualului „English for a New Life” pentru țările în care fac misiune. De asemenea, sesiunea le-a dat puteri și multă încurajare să meargă înainte, indiferent de obstacole sau greutăți:

      „Sesiunea aceasta m-a ajutat foarte mult să merg mai departe, să continui să lucrez pentru Dumnezeu învățându-i pe oameni limba engleză și studiul biblic inductiv. Uneori este greu și avem mare nevoie de cineva să ne încurajeze, să ne reamintească efectul minunat al lucrării și rezultatele acesteia, cărora de multe ori nu le dăm atenție.” (George, Bulgaria)

      „La facultatea de limbă engleză au venit o bună parte din studenții care au trecut prima sesiune în luna februarie. Acum este a doua sesiune și va urma o a treia sesiune pentru a încheia pregătirea la cursul „English for a New Life” volumul 1.Mă bucur foarte mult de studenții care au venit. Toți și-au făcut bine tema de casă. Au format grupe de limbă engleză, au predat la mulți oameni. I-au învățat limba engleză și le-au predat cursul de studiu biblic pe care l-am studiat cu ei la sesiunea precedentă. Toți sunt încântați de rezultatele pe care le-au avut. Aici ne‑au vorbit și de problemele pe care le mai au și de obstacolele pe care le-au întâmpinat. Am discutat despre acestea și i-am învățat cum să le depășească și să câștige cât mai mulți oameni pentru Hristos. Mă bucur de asemenea pentru studiul din cartea Faptele apostolilor, care ne-am motivat mult să fim buni martori ai lui Hristos.” (Vasile Filat, Republica Moldova)

     Un alt grup de studenți a fost pregătit în cadrul programului Școala TIMOTEI. La această sesiune a predat profesorul Mircea Vatamaniuc. Adolescenți și tineri au fost echipați pentru lucrarea de misiune în calitate de viitori misionari și slujitori. Participanții au studiat cursurile „Cum să studezi Biblia în 28 de zile” și cursul despre viața lui Iosif „Ce să faci când visele îți sunt spulberate?”. Pe lângă studiu biblic și limbă engleză, participanții veniți la centrul euroasiatic de studii biblice au beneficiat și de un curs de artă fotografică. Artur Boicu, administratorul Școlii de computere ScripTehInfo, i-a învățat pe profesorii de studiu biblic inductiv cum să facă poze bune la evenimentele pe care le organizează și cum să transmită prin imagini valorile Sfintelor Scripturi.

      „Ne-am bucurat să putem preda cursul Faptele apostolilor, partea 1, care arată ce s-a întâmplat după Înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. Așa cum le-a promis ucenicilor Săi, Isus a trimis Duhul Sfânt, împuternicindu-i să mărturisească despre puterea lui Dumnezeu în mântuire. Cartea Faptele apostolilor ne ajută să înțelegem cum să trăim în fiecare zi pentru Evanghelie și să răspândim vestea bună fiind martori ai morții și învierii lui Isus Hristos. Studiind viața apostolilor învățăm cum să ne alăturăm lor ca martori vii ai Evangheliei. În fiecare zi, în predarea noastră, am învățat despre puterea lui Dumnezeu în viața credincioșilor care s-au lăsat călăuziți și împuterniciți de Duhul Sfânt în ciuda obstacolelor și a persecuție. Puterea Lui manifestată în viața apostolilor și a primilor creștini a schimbat viața multora. Ne bucurăm să avem la această sesiune lideri din 12 țări care sunt martori ai lui Isus Hristos în orașele și țările lor și care, cu credincioșie, îi învață pe alții Cuvântul lui Dumnezeu și astfel Evanghelia se răspândește geographic și are un impact pozitiv în societate prin schimbarea oamenilor”. (Mia și Costel Oglice)

     Părtășia în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, entu­ziasmul pe care l-am simțit în ziua graduării a 5 studenți din România și Serbia, alături de 6 profesori din Polonia, România, Ucraina și Republica Moldova. A fost o adevărată sărbătoare a lucrării lui Dumnezeu în viețile celor prezenți. Sesiunea a durat 10 zile, din 4 până în 15 iulie și a fost predată de directorii Misiunii Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice. Următoarea sesiune va avea loc în perioada 3-15 octombrie 2016 și va fi studiată partea a II-a a cursului Faptele apostolilor.

 • Mântuirea noastră în Isus Hristos, 1 Petru |lecția 2

  Subiectul despre care se vorbește cel mai mult în capitoulul 1 din 1 Petru este mîntuirea. Prin această lecție vei înțelege lucrearea lui Dumenzeu în mântuire, scopul lui Dumnezeu și care este responsabilitatea omului. Cercetează ce spune apostolul Petru credincioșilor care trec prin încercări. Studiu biblic inductiv, în baza cărții 1 Petru, lecția 2, predat de Mia și Costel Oglice, directorii Institutului Inductiv "Precept Ministries Eurasia".

 • Martori pînă la marginile pămîntului | lecția 1

  Prin această primă lecție vei fi ajutat să înțelegi cum poți fi tu personal martor al Domnului Isus Hristos pînă la marginile pământului!

 • Nașterea din nou |1 Petru | lecția 6

  Expresia Naștere din nou este folosit de mulți, dar nu toți înțeleg sensul adevărat. Prin această lecție vei descoperi ce ne învață Scriptura cu privire la nașterea din nou. Află ce înseamnă să fii născut din nou? Cum are loc nașterea din nou? Ce se cere de la cel născut din nou? Cum știu că sunt născut din nou?

 • Persecuția duce Evangelia înafara Ierusalimului | lecția 6

  Scopul acestei lecții este de a observa cum persecuția a împrăștiat pe creștini iar unde ajungeau ei răspîndeau Evanghelia. Moartea lui Ștefan a adus multă durere bisericii din Ierusalim, dar împrăștierea creștinilor a lucrat la înaintarea Evangheliei. Cum înaintează Evanghelia prin viața ta?

 • Pregătiți-vă pentru venirea Domnului Isus Hristos | 2 Petru, lecția 7

    

  Află prin acestă lecție cum să ne pregătim și de ce este important să ne ne pregătim pentru venirea Domnului Isus Hristos, ce fel de oameni ar trebui să fim noi?

 • Privire de ansamblu asupra cărții 2 Tesaloniceni | lecția 1

  Prin acest curs de studiu biblic inductiv  veți învăța principiile de planificare a timpului, care sunt foarte necesare pentru fiecare lucrător în Evanghelie. Veți găsi răspunsuri din Cuvântul lui Dumnezeu despre suferință, evenimentele premărgătoare venirii Domnului Isus, trăirea în orânduială și alte subiecte doctrinare importante. Acest studiu vă va ajuta să mergeți înainte în procesul cunoașterii lui Dumnezeu, astfel încât atunci când Se va arăta Domnul, să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Înțelegerea mesajului lui Pavel din această carte scurtă este o necesitate pentru zilele în care trăim.

 • Privirea de ansamblu asupra cărții 2 Petru | Lecția 1

  Cum să-ți întărești chemarea și alergarea ca să nu aluneci nicioadată. Asupra la acest subiect ne vom concentra atenția în acest curs nou. Și pentru că e prima lecție așa cum obișnuim, este nevoie să facem o privire de ansamblu a întregii cărți pentru a putea vedea în ansamblu ce vrea să ne vorbească autorul și de ce a fost nevoie să scrie această carte.

 • Responsabilitatea față de Evanghlie |2 Timotei - lecția 4

  Ce înseamnă a ține Evanghelia? În lecția 4 vei  înțelege: ce trebuie să știm despre Evanghelie, cum trebuie ținută, pentru ce trebuie să suferim, ce trebuie să predicăm și importanța de a trăi Evanghelia. 

 • Rugăciune pentru Republica Tuva, de Şirinai Dosova

  Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor. (Evrei 10:16-17)

  Republica Tuva este situată în sudul Siberiei, capitala acesteia fiind oraşul Kyzyl. Începând din 1992 această republică face parte din Federația Rusă. Fluviul Ienisei – al cincilea fluviu ca lungime din lume – este unul din cele 8.000 de râuri care curg prin această ţară. Capitala Kyzyl se află aproape de centrul geografic al Asiei. Tuva nu are nici căi ferate, nici aeroporturi, deși este o republică bogată în ape termale.

  Din punct de vedere etnic, populația are următoarea componenţă, 82% tuvani, 16% ruși și 2% alte naţionalităţi. Limba oficială este limba tuvină sau turcică. Religia majoritară este budismul tibetan (61,8%). Numărul templelor restaurate este în creștere și se construiesc altele noi.

  De asemenea șamanismul este în creștere. Șamanismul este o religie animistă, primitivă, care are la bază credința că slujitorii acesteia pot influența spiritele bune sau rele printr-un ritual special, manifestat prin extaz religios, dansuri și formule magice. În culturile indigene din Siberia șamanii joacă un rol important în educația spirituală a oamenilor. Oamenii merg la șaman cu tot felul de întrebări, îi cer sfatul, binecuvântarea afacerilor, obținerea ajutorului spiritelor în schimbarea sau obținerea unui loc de muncă, căsătorie etc.

  Într-o astfel de țară am fost trimisă de Mia și Costel Oglice, învățătorii noștri, în luna februarie să predau o sesiune la Institutul Biblic Precept din capitala Kyzyl. Deoarece nu există căi ferate, am zburat de la Moscova la Abakan (3.375 km), în republica Hakassia, de unde am călătorit la Minusinsk în Krasnoiarschii Krai și de acolo am făcut încă şapte ore cu mașina până la Kyzyl.

  Când am ajuns în Abakan temperatura aerului era −17 °C, dar când am ajuns la Kyzyl temperatura era de −45 °C. Când m-am mirat de așa frig, o studentă mi-a spus: „Astăzi este încă bine, dar mâine temperatura va scădea la −55 °C!“

  De la Minusinsk am mai luat în maşină încă trei studenți și ne-am continuat călătoria înfofoliți în pufoaice. Am fost surprinsă să văd că 45 de studenţi au venit de la distanțe mari ca să participe la această sesiune unde am predat cartea Legământul și Doctrinele Bibliei. 

  Înțelegerea legămintelor lui Dumnezeu este asemenea găsirii pietrei din capul unghiului clădirii care ține totul împreună. Odihna, bucuria și biruința aparțin credincioșilor care Îl cunosc pe Dumnezeul Cel credincios, care Își ține legământul. Legământul este un concept esențial pentru înțelegerea deplină a mântuirii creștine.

  Ascultând mărturiile studenților și discutând cu ei, chiar după ce am plecat de la Minusinsc, am fost mișcată auzind ce viață zbuciumată au oamenii din această republică. Acești oameni au avut un trecut zbuciumat din cauza alcoolului, narcoticelor şi a timpului cât au fost în închisoare. În același timp m-a impresionat cum i-a găsit Dumnezeu acolo unde erau precum şi schimbările pe care le-a făcut în viețile lor.

  Andrei, fost traficant de narcotice, a auzit Evanghelia de la o misionară din Latvia venită în republica Tuva. Când Andrei a fost prins cu narcotice și închis, ea l-a vizitat la închisoare şi i-a vorbit despre Domnul Isus. Misionara i-a dat un Nou Testament şi Andrei a început să-l citească. Domnul l-a mântuit şi l-a scăpat de obiceiurile rele și de dependenţa de alcool și narcotice, iar acum Îl slujeşte pe Domnul împreună cu soția sa Nadia.

  Natașa a stat în închisoare ani de zile. Toți bărbații se temeau de Natașa pentru că ea era gata să se bată cu oricine. Cicatricea mare de pe fața Natașei este una dintre consecinţele trecutului nefast și a durerilor produse de păcate în viața ei. Acum Natașa este studentă la institutul biblic, vestește Evanghelia și mulți oameni s-au întors la Domnul prin slujirea ei. Domnul i-a dat o familie și în prezent ea îngrijește mai mulți copii pe care i-a luat în plasament împreună cu soțul ei.

  De asemenea am avut ca studenți o profesoară universitară şi un director de școală. Este demn de remarcat faptul că toţi aceşti studenţi, deşi provin din medii total diferite, sunt atrași de Cuvântul lui Dumnezeu, având o dorință puternică de a-L cunoaște pe Domnul.

  Profesoara de la universitate are trei băieți și unul a plecat la studii în St. Petersburg, Rusia. Era așa de bun la învăţătură încât beneficia de bursă de studii, dar înainte de încheierea anului universitar a fost găsit mort. Poliția a sunat-o pe mamă ca să îi spună această veste.

  O mamă care a venit la sesiune cu fata ei cu dizabilități, la plecare, m-a îmbrățișat și cu lacrimi în ochi mi-a mulțumit că am primit-o la curs cu fiica ei. Mama mi-a povestit că soțul și fiul ei au murit într-un accident de maşină, dar ea şi cu fiica lor, prezentă la curs, au scăpat cu viaţă. Totuşi fata s-a speriat atât de tare încât a rămas cu urmări fizice și psihice.

  Și totuși, marea lor dorință de a studia, de a cunoaște, de a găsi mângâiere în Cuvântul lui Dum­nezeu, este ceva ce nu se poate explica. Toți studenții sunt îndrăgostiți de Cuvânt, dar și de oameni. Ei vor să-l câștige pentru Hristos pe poporul lor, care are o mare nevoie de Vestea Bună. Viaţa oamenilor din Tuva este dificilă nu doar din cauza condiţiilor sociale în care trăiesc – marcate de consum de alcool şi narcotice, care de multe ori îi fac să ajungă în închisoare, dar și din cauza climei – nici nu mă gândeam că oamenii pot trăi la temperaturi atât de scăzute (temperatura medie a lunii ianuarie este −32 °C, iar a lunii iulie este 18 °C).

  Un alt element care m-a afectat direct și sunt uimită că localnicii nu păreau să aibă nimic (sau poate nu știu eu) a fost fumul de cărbune care iese din coșurile caselor. Deşi era zăpadă mare, datorită acestui fum zăpada era neagră, câinii albi erau negri de fum, mâinile oamenilor erau negre și tot ce atingeai era negru! După cinci zile mi s-a făcut așa de rău încât nu mai puteam respira iar noaptea trebuia să fac inhalații ca să pot respira.

  Religia băștinașilor a fost și religia multora dintre studenții noștri. Ei știu cu ce se frământă vecinii lor, colegii de școală etc., și de aceea vor să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să le poată vorbi oamenilor despre mântuirea oferită prin credinţa în Domnul Isus Hristos, să îi ajute să studieze Biblia și astfel oamenii să fie eliberați de poverile grele și de religia care îi ține în întuneric.

  Panglici legate de pomi, bani și cerințe ca duhurile să le împlinească dorințele sunt nădejdea oamenilor care vin, se închină, cad în genunchi în fața unor astfel de pomi, în zăpadă. Din punct de vedere al criminalităţii orașul Kyzyl se situează pe primele locuri din Rusia.

  Să ne rugăm pentru poporul tuvin ca să ajungă să-L cunoască pe Domnul, viaţa lor să fie schimbată şi criminalitatea să dispară. Să ne rugăm pentru studenții care, în ciuda vieții grele, Îl iubesc pe Domnul și Cuvântul Său, să fie o mărturie vie pentru oamenii din jurul lor.

  Vreau să menţionez doar un exemplu în acest sens. Raisa, care slujeşte ca misionară și face parte din echipa institutului nostru biblic, provine din religia șamanistă. Ea a condus pe mulți la Domnul și dorește ca tot mai mulți oameni să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn al vieţii lor.

  Studenții au oportunități nu numai să predea studii biblice în case, în biserică, dar și să lucreze cu copii, să organizeze tabere și să participe la diferite activități care se fac în cadrul școlilor și astfel să transmită Evanghelia noii generații.

  Studenții institutului nostru predau studii biblice în mai multe localități ale acestei republici. Să ne rugăm pentru toate activităţile care se organizează pentru răspândirea Evangheliei, pentru taberele de vară, pentru colaborarea echipelor institutului din trei republici ale Siberiei de a lucra cu adolescenții în tabere unde se vor preda cursuri specifice vârstelor.

  Mulți lideri folosesc programul SKYPE pe Internet pentru a conduce grupe de studiu aflate în locuri îndepărtate ale Siberiei. Să ne rugăm pentru toate planurile lor și dorințele de a vesti Evanghelia într un mediu dificil și marcat puternic de religiile locale.

  Mulțumesc Domnului pentru această deosebită oportunitate pe care am avut-o ca să vestesc Evanghelia în republica Tuva, să aduc mângâiere și încurajare oamenilor de acolo. Deși m-am îmbolnăvit, am văzut lucrarea Domnului în viaţa acestor credincioşi deosebiți de la Institutul Biblic Precept din Kyzyl.

   

   

 • Să nu-ți fie rușine de Evanghelie |2 Timotei - lecția 2

  În lecția 2 din cursul 2 Timotei, vei putea observa relația pe care o menține Pavel cu Timotei prin încurajări și instrucțiuni. Află cum îl încurajează Pavel pe Timotei și care sunt intrucțiunile pe care i le dă.

 • Sesiune la Krasnoiarsk – Siberia, de Alexandra Grăjdieru

        După un drum lung am ajuns cu bine la Krasnoiarsk, Siberia, unde am fost bine primită de echipa institutului de studiu biblic inductiv. La această sesiune am studiat cărţile Legă­mântul și Doctrine biblice. M-am bucurat de părtăşia studenților care au venit din cinci localități: Bereozovca, Barnaul, Novouralisc, Lesosibirsc şi Krasnoiarsk. Acești studenți au grupe de studiu în localitățile de origine și, în urma acestei sesiuni, ei au programat să înceapă 19 grupe în care vor preda cartea studiată – Legământul – la peste 100 de persoane în şapte localități. Ne bucurăm că la această sesiune printre studenți au participat doi păstori și alți lideri. Fratele Alexandru, care este păstor la biserica centrală și responsabil de Centrul de la Ungut, a fost încântat de adâncimea și frumusețea acestui curs și a hotărât să-l studieze cu un grup de păstori. Ei doresc ca în viitor să se organizeze conferințe cu păstorii și conferințe locale. Păstorii consideră că acest lucru va avea un impact extraordinar și vor să-i invite pe sora Mia și fratele Costel la aceste conferințe în Siberia. Studenții au fost foarte sârguincioși să își facă temele şi să-și evalueze lucrarea. Ei ne-au mărturisit cum a lucrat Dumnezeu în inima lor în timpul acestei sesiunii de două săptămâni. De asemenea, împreună, am planificat pentru viitor diferite lucrări: grupe de studiu biblic, conferințe, lucrarea cu tinerii, adolescenții etc.

         Mă rog ca Domnul să lucreze minunat în continuare prin Cuvântul Său la inimile tuturor participanților și să dea eliberare și încredere în legământul pe care l-au făcut cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Un alt păstor care a participat la această sesiune a înțeles importanța studiului în pregătirea predicilor pentru biserica sa. El a predicat duminică în biserica locală și a spus cât de mult l-a ajutat cursul studiat. În continuare doresc să prezint mărturii scrise de studenți cu prilejul studiului cărţii Legământul.

  • „Legământul este un curs profund și foarte important pentru mine, personal. Am înțeles multe adevăruri despre legământ și responsabilitatea mea. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat la inima mea prin Cuvântul Său. Mulțumesc frumos celor care au contribuit și au lucrat la realizarea lui. Am hotărât și doresc să îl predau și altora.” (Alexandru S.)
  • „Studiind cursul Legământul am fost cercetat şi provocat să-mi analizez starea în legământul pe care l-am încheiat cu Dumnezeu și în legământul de căsătorie cu soțul meu. Am conștientizat seriozitatea rela­țiilor mele în legământ. Unele lucruri le-am aflat pen­tru prima dată! Cât de mult doresc să fiu o binecuvântare pentru copiii și nepoțele mele.” (Sofronova N.)
  • „La această sesiune am învățat cât de importantă este ascultarea mea de Dumnezeu pentru a fi binecuvântată eu și familia mea. Mi-am dat seama de seriozitatea promisiunilor mele în legământul încheiat cu Dumnezeu și cu partenerul în căsătorie. În același timp am înțeles nemărginita milă a Domnului meu.” (Melnik)
  • „Cea mai importantă lecție pentru mine la această sesiune a fost să mă tem să păcătuiesc, deoarece sunt în legământ cu un Dumnezeu suveran și drept care a plătit cu sânge nevinovat pentru păcatele mele și a făcut totul, prin Isus Hristos, Domnul și Salvatorul meu și al întregii omeniri. De asemenea am înțeles că trebuie să studiez cu atenţie și să învăț să vestesc corect Cuvântul Domnului, fără a trage concluzii incorecte și pripite.” (Șabalin)
  • „Acest curs important m-a încurajat la o atitudine corectă față de legământul cu Domnul Isus Hristos și am înțeles clar și responsabilitățile mele.” (Rogovoi)
  • „Am fost profund impresionată de dragostea, înțelepciunea și mila Domnului față de oamenii care intră în legământ cu El. Am înțeles cât de importantă este ascultarea în legământul meu cu Dumnezeu și comportamentul meu faţă de oamenii ce mă înconjoară. Cuvântul mi-a arătat cât de importantă este cercetarea mea înainte de a lua pâinea și vinul la Cina Domnului.” (Rogovaia A.)

  • „Sesiunea Legământul mi-a confirmat că sunt într‑un legământ cu Dumnezeu, care mi-a dat ocrotirea Sa, m-a îmbrăcat în hainele Sale și mi-a dat totul ce am nevoie pentru a sluji. Acum rămâne să mă las modelată de El, în fiecare zi, și să fiu ascultătoare de Domnul.” (Șaranga)
  • „La cursul Legământul, am înțeles pentru prima dată că studiind Cuvântul în mod inductiv poți descoperi foarte multe adevăruri despre doctrinele Bibliei. Este un curs care, pas cu pas, mi-a răspuns la multe întrebări despre mântuire.” (Kogalov)
  • „Mulțumesc lui Dumnezeu care, la această sesiune, mi-a vorbit foarte mult despre atitudinea mea față de ucenici și faţă de rudele mele. Fiindcă sunt în legământ cu Domnul Isus, trebuie să învăț de la El să am o atitudine de dragoste, înțelegere şi compasiune pentru cei ce mă înconjoară. Să mă apropii de oameni și problemele lor, să doresc să îi ajut și să rezolv totdeauna nevoile cu ajutorul Cuvântului. Doresc să încurajez întotdeauna folosind adevărul în toate lucrurile și să încredințez toate în mâna Domnului.” (Vladimirova)
  • „Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a vorbit la această sesiune cum să studiez Cuvântul Său: cu o atitudine de reverență, fără să adaug nimic de la mine; cum să slujesc și să vestesc Evanghelia celor ce mă înconjoară în așa fel încât să o primească şi să permită Domnului Isus să le schimbe viața.” (Plisova)
  • „Sesiunea Legământul mi-a transformat radical gândirea. Am înțeles cât de important este să mă încred în Dumnezeu sută la sută. Am sesizat cât de ușor este să îmi fac un idol, chiar și dintr-o persoană apropiată și să-L pun pe Cel ce este totul în toate – Domnul Isus Hristos, pe planul doi. Am înțeles că trebuie să-mi ordonez corect, biblic, prioritățile vieții mele.” (Uimenova)
  • „Această sesiune m-am modelat foarte mult și m-a îndrumat să iau decizii concrete în multe domenii ale vieții mele. Am înțeles cât de important este să lepăd toate lucrurile omului vechi, care mă împiedică să trăiesc frumos în legământ cu Domnul Isus și cu cei dragi. Am învăţat să mă îmbrac în îmbrăcămintea caracterului frumos al Mântuitorului meu și să vestesc Evanghelia împăcării.” (Iușenco)

        Mărturiile participanților au fost o mare încurajare pentru mine și am văzut cât de importantă este instruirea credincioşilor atât pentru maturizarea personală cât şi pentru slujirea altora. Mulțumesc şi pe această cale lui Dumnezeu pentru sora Mia şi frate Costel, care au investit în pregătirea mea teoretică și practică arătându-şi întotdeauna grija, dragostea, încurajarea și încrederea față de mine. Doresc și eu să continui să mă implic în viața altora și Cuvântul Domnului să schimbe viețile oamenilor și să îi facă destoinici pentru orice lucrare bună. Este o așa mare nevoie, aici în Siberia, de oameni dedicați, care să slujească în biserică și celor din afara ei și să fie o mărturie prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin trăirea unei vieţi evlavioase.

 • Sesiune, graduare şi lucrare în Ucraina de Iura Sosnovic

  Mulțumim Domnului pentru oportunitățile pe care le avem în ucraina de a duce Evanghelia la oamenii nemântuiți. Învățătorii noștri, Mia și Costel Oglice, au venit prima dată la noi când ușa era întredeschisă, cu 25 de ani în urmă. Ne-am bucurat de mulți ani de libertate de a vesti Evanghelia, dar iată că au venit vremuri de tulburare în țară.

  Mulțumim Domnului pentru că în ultimii ani la Kirilovka, Ucraina, organizăm sesiuni pentru echipele din cele 15 institute din țara noastră. Anul acesta s-a deschis încă un institut de studiu biblic. Alături de echipele din Ucraina de la aceste institute, la sesiunea din vara aceasta, au participat și echipele institutelor din Republica Moldova – în total 120 de lideri!

  Am avut un program intens de studiu: de la 9:00 dimineața la 10:00 seara și uneori mult mai târziu. În fiecare seară, fiecare echipă a depus mărturie despre lucrarea institutelor din orașul lor.

  Ne-am bucurat și anul acesta să studiem, împreună cu profesorii noștri, Mia și Costel, cartea2 Timotei din care am învăţatprincipii de ucenicie. De asemenea am avut a 46-a graduare a institutului nostru din Eurasia. În aceeași zi am sărbătorit și ne-am amintit de cei 25 de ani de slujire a învățătorilor noștri în Ucraina. În ciuda împrejurărilor în care ne aflăm, ne-am bucurat să vedem că echipele și liderii nu au anulat nici un eveniment şi nici o sesiune în anul acesta și am văzut că Dumnezeu lucrează, protejează și dă curaj liderilor pentru a face lucrarea Sa.

  să vedem cum Dumnezeu folosește Cuvântul Său în bisericile noastre. Astfel în institutelor noastre s-au înscris și studiază 585 de păstori și slujitori ai Evangheliei din Ucraina. În urma evaluării lucrării celor 15 institute am aflat că studenții conduc peste 700 de grupe cu aproape 7.000 de persoane în 183 de localități. Studenții participanți la această sesiune conduc 300 de grupe de studiu cu aproape 3.000 de ucenici în 116 localități. De la înfiinţarea institutelor şi până în prezent studenții au organizat 190 de tabere la care au participat 10.267 de persoane; dintre acestea 2.888 au făcut rugăciunea de pocăință.

  Studenții predau studii biblice în închisori, spitale şi orfelinate şi au inițiat 85 de cluburi sportive la care s-au înscris 2.333 persoane. Au fost organizate 222 de conferințe şi seminarii la care au participat 9.700 persoane.

  Lucrarea în școlile de stat este deosebit de rodnică – s-a lucrat în 139 de școli cu peste 30.000 de elevi! Lucrarea cu persoane cu dizabilități și în centre de reabilitare continuă să se desfăşare la nivel de țară. Lucrăm de asemenea în domeniul plantării de biserici în localități în care nu există biserici evanghelice.

  Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi ajunge la inima oricărui om; astfel noi lucrăm cu învățătorii de la școlile de stat, învățători de școli duminicale din biserici şi cu pastori. Bucuria noastră este să vedem cum lucrează Domnul prin Cuvântul Său.

  Studierea cărții2 Timotei și a principiilor de ucenicie pe care le găsim în aceasta a fost un timp de încurajare și suntem foarte mulțumitori că în vremuri ca acestea, în timpuri dificile, învățătorii noștri ne-au încurajat să continuăm să slujim în țară.

  În ziua în care au avut loc alegeri naționale liderii au participat la vot și ne-am rugat cu toţii pentru protecție și ca Dumnezeu să își facă lucrarea după voia Lui în Ucraina.

  Continuați să vă rugați pentru planurile făcute împreună pentru taberele din această vară, pentru situația dificilă din Ucraina, pentru stabilitate în ţară, pentru situația economică, având în vedere că toate acestea ne afectează pe toți. Echipele institutelor biblice continuă să se roage în piețele orașelor, să distribuie Nou Testamente, să se roage împreună cu oamenii, să-i mângâie pe cei întristați, să răspundă la întrebările dificile și frământările populației, oferindu-le răspunsuri din Cuvântul lui Dumnezeu. 

  Mulțumim învățătorilor noștri, Mia și Costel, pentru că s-au implicat în organizarea şi predarea Cuvântului lui Dumnezeu prin metoda de studiu inductiv a Bibliei în institutele noastre și ne-au transmis viziunea zidirii oamenilor în Cuvânt şi a formării de ucenici. Rugați-vă pentru slujirea noastră în Ucraina, pentru festivalul studenților din institutele noastre, care va avea loc în luna august a.c.; dorim ca acest eveniment să fie pentru toţi o încurajare și motivare la slujire. 

 • Sesiune, graduare şi lucrare în Ucraina, de Iurie Sosnovic

    Mulțumim Domnului pentru oportunitatea pe care o avem în Ucraina de a duce Evanghelia la oamenii din ţara noastră prin cele 13 institute din țară. Anul acesta se împlinesc 26 de ani de când profesorii noștri Mia și Costel Oglice au venit prima dată la noi, când ușa libertății se întredeschidea. În ultimii ani am organizat la Kirilovka o sesiune anuală cu echipele din institutele noastre. În luna mai a.c., am avut o astfel de sesiune la care au participat 120 de lideri din institute biblice din Ucraina, o echipă a institutului din Republica Moldova, un lider din Armenia și o pereche din Republica Belarus.

     Am avut un program intens de la 9:00 dimineața la 10:00 seara. În fiecare seară diferite echipe au prezentat mărturii despre lucrarea institutelor din orașul și țara respectivă. A fost o bucurie deosebită pentru noi toți să auzim cum lucrează Domnul în țara noastră prin studiile biblice inductive. Din echipele noastre fac parte și mulți păstori și este o mare încurajare să vedem cum Dumnezeu folosește Cuvântul Său în bisericile noastre; astfel în institutele noastre au participat și studiază aproape 500 de păstori.

     Ne-am bucurat și anul acesta să învățăm împreună cu profesorii noștri Mia și Costel cartea 1 Petru. Studiul acestei cărţi a fost o încurajare deosebită pentru noi toţi deoarece Domnul ne-a vorbit potrivit cu nevoile și timpurile actuale pe care le trăim în Ucraina. Bucuria noastră este că în fiecare an se lărgește lucrarea din școlile de stat. Anul acesta liderii și echipele lor au fost implicați în 78 de școli; unii studiază săptămânal iar alții chiar zilnic fac studii biblice și pregătesc temele de casă după orele de școală.

     Lucrarea în închisori a luat amploare; unul din profesorii noștri lucrează cu 180 de lideri din 8 regiuni din estul Ucrainei și aceștia au fost pregătiți să folosească materialele de studiu biblic. O nouă slujire este colaborarea cu capelanii din închisori. Rugați vă pentru dezvoltarea acestei lucrări și pentru planurile care sunt făcute.

    Anton lucrează cu echipa institutului din orașul Luțc, cu tinerii și adolescenții. În 5 tabere organizate 39 de tineri s-au întors la Domnul, au fost botezați și implicați în bisericile locale. În urma acestei lucrări Anton a început o slujire prin sportul “floorball”, un hochei de sală cu 5 jucători în fiecare echipă, băieți și fete. Acest sport a fost lansat în Suedia în 1979 și de acolo s-a răspândit în Europa. Doi tineri din echipa lui Anton, ucenici de-ai lui, au ajuns campioni naționali și antrenori în acest sport.

    Rugați-vă pentru această slujire prin sport și studiu biblic care se dezvoltă și câștigă teren în generația tânără. Anton a planificat cu echipa lui o tabără pentru 300 de tineri din Ucraina cu care să împărtășească viziunea facerii de ucenici prin sport și studiu biblic. Jocul “floorball” este bine primit în multe școli de stat unde s-au format deja echipe. Duminică, 24 mai, a avut loc cea de-a 53-a festivitate de absolvire a institutelor Precept Ministries din Eurasia și am fost încurajați văzând că Dumnezeu îi folosește pe cei 8 absolvenţi în multe feluri. Diana a făcut parte din grupul celor opt.

     La vârsta de 18 ani ea a născut o fetiță handicapată care nu vorbește, nu aude și nu poate mișca decât degetele de la mână. La vârsta de 19 ani Diana a avut al doilea copil, un băiețel, cu un alt bărbat. Disperată și cu multe dureri în suflet, Diana era descurajată de viață, dar un lider de-al nostru a invitat-o la o tabără cu mame și copii cu dizabilități. Diana a venit cu ambii copii, L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor și viața ei a fost transformată. Acum Diana are 28 de ani și este implicată în slujirea mamelor care au copii cu dizabilități. Ea a devenit studentă a institutului nostru și la această graduare a primit diploma de onoare pentru eforturi deosebite. 

    Echipele institutelor au primit refugiați din orașele Donețc și Lugansc din răsăritul Ucrainei şi la sesiunea noastră au participat câteva perechi care s-au integrat în institutele noastre și lucrează cu echipele locale. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru învățătorii noștri care ne-au încurajat cu ocazia acestei sesiuni să ne continuăm slujirea în Ucraina și am făcut planuri de lucru pentru vara aceasta. 

  Rugați-vă în mod deosebit pentru taberele care vor fi organizate și pentru festivalul studenților institutului unde așteptăm aproximativ 1.000 de parti­cipanți. La festival vom studia cartea EZRA. Rugați-vă pentru situația din Ucraina. Mulțumim Domnului pentru lucrarea minunată pe care El o face în Ucraina în acest timpuri dificile.   

 • Sesiunea "Planificarea timpului"

  Ai întrebări cu privire la evenimentele care vor însoți Ziua Domnului? Vrei să știi cum să trăiești în așteptarea venirii Domnului Isus Hristos? Vrei să înțelegi cum să îți planifici eficent timpul ca să fii un om rodnic și să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine? Atunci te așteptăm cu drag la sesiunea 2 Tesaloniceni-Planificarea Timpului, care va avea loc în data de 2-13 Februarie 2015, la Centrul Euro-Asiatic de Stdiu Bibli Inductiv, Surduc-România, unde directorii Precpet Ministries Euro-Asia, Mia și Costel Oglice vor preda această sesiune.

  Mai multe detalii găsiți accesând linkul de mai jos:

  https://www.facebook.com/events/750862628318783/

  Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă așteptăm cu drag!