Sesiune

 • Sesiunea "Daniel", o binecuvântare pentru toți participanții!

  La Centrul Euro-Asiatic de Studiu Biblic Inductiv din România,  se desfășoară de la începutul lunii octombrie sesiunea "Daniel" și "Istoria poporului Israel", această sesiune reprezintă un timp eficient de pregătire pentru profesorii din cadrul lucrării Precept. 

  Sesiunea a fost planificată și este condusă de directorii Precpet Ministries Euroasia, Mia și Costel Oglice, care și-au pus ca scop să pregătească și să echipeze cu Cuvântul lui Dumenzeu  pe toți cei care vor veni la sesiune.

  La această sesiune au venit  un număr de 60 de lideri din mai multe țări precum:  România, Republica Moldova, Polonia, Russia, Ucraina, Norvegia și Siberia. Toți acești lideri predau Cuvântul lui Dumnezeu sub conducerea învățătorilor Mia și Costel Oglice care pregătesc acești lideri și la această sesiune.

  Profesorii veniți la sesiune, studiază cursul "Daniel" și "Istoria poporului Israel". Pe lîngă programul de sesiune, planficări ce țin de lucrare, cei prezenți la sesiune au avut parte din nou de o experiență frumoasă ca și la celelalte sesiuni, bucuria de a merge în Surduc și de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Astfel toți cei prezenți la sesiune s-au împărțit în mai multe echipe și au făcut o lecție cu oameniii care s-au arătat deschiși la discuții.

  Tematica lecției a fost una actuală și o problemă cu care se confruntă foarte mulți oameni, profesorii au vorbit oamenilor din Daniel despre Suveranitatea lui Dumenzeu, despre felul cum Dumnezeu smerește pe cei mândri pănă ajung să-și vadă starea lor (exemplul împăratului Nebucadnețar), le-au arătat care este atitudinea unui om mândru, ce se poate întîmpla cu el, cum poate să își revină din starea de mândrie în care se află. Un om plăcut lui Dumnezeu este acel om care  triește în ascultare, recunoște Suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că El este stăpîn pe viața fiecărui om în parte.

  Viața lui Daniel, trăirea lui, relația lui cu Dumnezeu, înțelepciunea pe care o avea, ia captivat pe toți cei prezenți la sesiune, fiecare din ei au rămas motivați și impresionați de viața lui Daniel. Daniel a fost un tînăr ascultător, care s-a smerit sub mâna tare a lui Dumnezeu, astfel Dumnezeu la ridicat pentru ascultarea lui. Dacă dorești să îneveți să fii victorios în viață învață din exemplul lui Daniel și supune-te sub mîna Dumnezeului Atotputernic.

 • Sesiunea "Istoria poporului Israel" și "Daniel"

   

 • Sesiunea Faptele Apostolilor partea II-a, Surduc 2016

      În perioada 3 - 14 Ocombrie 2016, la Centrul de Studii Biblice Surduc-România, va avea loc următoarea sesiune, care va fi predat de către Directorii Institutului de Studii Biblice Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice. La sesiunea precedentă participanții au studiat în exclusivitate cursul nou tipărit Faptele Apostolilor p. I-a, la sesiunea din Octombrie se va studia p. II-a a cărții Faptele Apostolilor. Pentru mai multe informații puteți să apelați la aceste date de contact: Telefon 0721840426 (Magda Iluță), 0722436143 (Gigel Olariu), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                             Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă așteptăm cu drag și bucurie!

 • Sesiunea Faptele Apostolilor, partea I, Surduc 2016

  Vă anunțăm că următoarea sesiune care se va desfășura la Centrul de Studii Biblice Surduc-România, va fi sesiunea Faptele Apostolilor partea I-a, va avea loc în perioada 4-15 Iulie 2016. Sesiunea va fi predată de directorii Misiunii Precept Ministries Eurasia, Mia și Costel Oglice. Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la telefon 0721840426, sau email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu drag!

 • Sesiunea I Ioan, Surduc 2018

  Dragi profesori, în perioada 5-16 Februarie 2018, la Centrul de Studi Biblice  Surduc - România, se va desfășura următoarea sesiune de nivel II. Această sesiune, va fi condusă de către învățătorii noștri scumpi Mia și Costel Oglice. În exclusivitate se v-a preda noul curs de studiu biblic în baza primei Epistole a lui Ioan. Cum poți ști că ai viața veșnică? De unde știi dacă ești cu adevărat născut din nou? Ce înseamnă să fii sfânt,  să-L iubești pe Dumnezeu? Acest curs de studiu biblic abordează aceste subiecte, care sunt elemente fundamentale ale credinței creștine.

  În premieră pentru profesorii de engleză, se v-a preda manualul English For a New Life for Kids și metode de predare a Evangheliei și a englezei pentru copii. Această sesiune va fi predată de către Rebecca Mărgescu.

  Pentru mai multe informații puteți să apelați la aceste date de contact: Telefon 0721840426, 0722436143, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu mult drag!

 • Sesiunea Ieremia partea II, Surduc 2019

      În luna iulie am studiat în cadrul sesiunii, prima parte a cărții Ieremia capitolele 1-24, vă invităm cu drag la sesiunea din toamnă 7-19 octombrie, unde vom studia în exlusivitate Ieremia partea II, capitolele 25-52. Ieremia, a fost un proroc chemat de Dumnezeu, el a transmis din partea lui Dumnezeu un mesaj puternic oamenilor din vremea lui, pentru poporul răzvrătit al lui Iuda, în timp ce robia babiloniană era tot mai aproape. Același mesaj este actual și zilelor noastre - un apel la ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care iau aminte la mesajul lui Ieremia vor primi vindecare și nădejde.

    Învățătorii noștri dragi Mia și Costel Oglice,vor conduce această sesiune. Noi mulțumim mult Domnului pentru ei, pentru osteneala lor și alergarea lor neobosită ca să zidească copii lui Dumnezeu în Cuvântul Său, să îi încurajeze, să le dea direcții astfel ca Evanghelia Împărăției să ajungă până la marginile pământului. 

     Sesiunea se va desfășura în cadrul Centrul Eurasiatic de Studii biblice Inductive, Surduc - România. Vă așteptăm cu drag la această pregătire să ne adâncim inimile și privirile în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi echipați și a crește duhovnicește!

  Pentru informații și alte detalii puteți apela la aceste date de contact: Telefon: 0721840426 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Vă așteptăm cu multă bucurie, Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 • Sesiunea Judecători, 1-12 Februarie 2016

  tAstazi, la fel ca in zilele judecatorilor, fiecare face ce îi place. Absoluturile par să fi disparut, normele morale sunt batjocorite şi mulţi oameni se simt apasaţi. Există vreo speranţă? Unde este Dumnezeu? Răspunsul îl poți găsi venind la sesiunea din 1-12 Februarie 2016, unde se va studia cursul Judecători, vei primi răspunsul lui Dumnezeu pentru timpurile de apatie, apostazie și anarhie. Vei privi la viețile luptătorilor din Judecători, iar ei vor deveni și pentru tine un exemplu, ei au făcut o schimbare în societatea în care au trăit atunci cînd au ascultat de poruncile lui Dumnezeu.

  Sesiunea va avea loc în cadrul centrului de studii biblice indcutive din Surduc - România și va fi predată de Mia și Costel Oglice.

  Cartea aceasta ”Judecători” este prima carte pe care eu am studiat-o inductiv, dar așa de mult se potrivește cu zilele noastre. Pe vremea Judecătorilor fiecare făcea ce dorea ca și azi, fiecare face ce vrea. Situația morală este ca și pe vremea judecătorilor. (Mia Oglice)

  În prima jumătate a lunii februarie vom studia aici la Centrul de la Surduc cartea Judecători, o perioadă de 350 de ani în viața unui popor, în care fiecare făcea ce voia. Ne vom gândi că se referă la faptul că lumea trăiește cum vrea, dar nu acesta este cazul în cartea Judecători. Poporul lui Dumnezeu făcea ce voia, pentru că în vremea aceea nu este un împărat în Israel. Există un Împărat în cer, nu pe pământ. Ei au crezut că ce le place lor, Îi place și lui Dumnezeu. Fiecare avea ideile lui și cerea binecuvântare. Poporul a strigat și a cerut ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu a fost, dar nu cu poporul, ci cu Judecătorul. Dar, cu părere de rău, după moartea judecătorului, ei reveneau în același ciclu - să facă ce vrea el în Numele lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne arată care sunt capcanele celor care cred că trăind cum vor ei înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va binecuvânta. Acești 350 de ani de istorie repetată ne arată care sunt aceste capcane și cum noi să ieșim și să ne întoarcem la Împăratul. (Costel Oglice)

  Pentru mai multe informații puteți să aplați la aceste date de contact: Telefon 0721840426, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Vă așteptăm cu drag!

   

 • Sunteți tare în adevărul care îl aveți | 2 Petru, lecția 4

   

  Scopul acestei lecții  este ca să arătăm chemarea pe care o avem, de la adevărul despre mântuire ca și cum am primit mântuirea și cum întreaga viață Dumnezeu a pregătit un plan pentru noi,  o cheamre,  și contunuu vrem ca să creștem în calitățile care ne dau viață și evlavie. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, și ne-a chemat să fim părtăași ai Dumnezeirii Lui, dar este un proces pe care noi trecem în viața aceasta alegînd să rămânem tari în adevărul pe care îl avem. 

 • Ține dreptarul învățăturii sănătoase | 2 Timotei - lecția 1

  Află din lecția 1 din 2 Timotei, cum trebuie să fie o relație corectă între învățător și ucenicul său!

 • Un exemplu de slujitor în toate privințele | lecția 5

  În lucrarea de propovăduire a Evangheliei îl vedem pe apostolul Pavel fiind o pildă în toată privințele, de aceea oamenii pot să-l urmeze. Prin această lecție vei putea urmări îndeaproape caracterul lui  Pavel,  și exemplul lui în purtate și  în vestirea Evangheliei!

 • Zidirea Bisericii| lecția 8

  Prin această lecție veți putea descoperi  cum Evanghelia a fost proclamată în casa lui Corneliu, cum a lucrat Duhul Sfînt printre neamuri și cît de importantă este unitatea în rugăciune. Cum înaintează Evanghelia prin viața ta? 

 • Ziua Domnului | 2 Petru, lecția 8

  Află prin această lecție ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Ziua Domnului?