Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Evenimente

Rugăciune pentru Laos, de Radu Blendarencu

Republica Democrată Laos este o fâșie de pământ îngustă situată între Tailanda și Vietnam cu o populație de 6.500.000 locuitori. Limba oficială se numește LAO, iar religia majoritară este budistă. Creștinii de toate denominațiile sunt aproximativ 6 la sută din populație.

În anul 1975, odată cu venirea comuniştilor la putere, peste 90 la sută dintre liderii bisericilor au plecat din țară și cele mai multe biserici nu au predicatori și lideri pregătiți, deși pentru creșterea numărului de creștini este nevoie de pregătirea biblică a credincioşilor. Biserica creș­tină are un program biblic de pregătire și Precept Ministries are un institut biblic inductiv cu un program de 3 ani pentru liderii de biserici și pentru lideri laici. Este o mare nevoie de lucrători creștini, dar lucrările misionare sunt interzise!

 

Am avut o mare bucurie să fiu trimis de învățătorii noștri, Mia și Costel Oglice, să predau o sesiune la Institutul Biblic Precept în Laos. La această sesiune au participat 40 de pastori și lideri. Am avut un timp binecuvântat în studiul Cuvântului lui Dumnezeu și pasiunea participanţilor a fost vizibilă în dorința lor de a cunoaște și de a vesti altora adevărurile învățate. În timpul cât am fost împreună studenții nu au vrut să facă pauze, nu au dorit să iasă afară – tot ce au dorit a fost să scrie și să completeze cărțile. Am studiat cursurile Plantare de biserici, Numele lui Dumnezeu și Faptele Apostolilor. Toți au rămas uimiți de cele învățate: „Niciodată nu am învățat atâtea lucruri despre plantare de biserici, doar studiind capitol după capitol Faptele apostolilor!

Unul din studenți s-a pocăit înaintea clasei și a spus că el umbla doar după minuni și credea că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile şi nu-i vindecă pe oameni. Când a înțeles că lucrarea principală este vestirea Evangheliei, el s-a pocăit și a spus tuturor lucrul acesta!

În partea de nord a țării Laos persecuția creștinilor este mai mare căci este o țară comunistă. Unul dintre lideri, după ce a ajuns acasă, mi-a scris că miliția a intrat în biserică și a arestat 32 de persoane. Timp de două săptămâni nimeni nu a știut unde sunt cei arestați. Apoi 21 de persoane au fost eliberate, dar 11 au rămas arestate. Celor cărora li s-a dat drumul au fost avertizați că li se va întâmpla și mai rău dacă nu opresc serviciile de duminică. Frații au spus că vor să continue să-L proslăvească și mai departe pe Dumnezeu în casa Domnului. Cei unsprezece frați au rămas închiși încă două săptămâni şi de curând au fost eliberați.

Am rămas profund impresionat de curajul și bucuria participanților la această sesiune. Studenții spun că nu au cuvinte să mulțumească pentru metoda de studiu inductiv și pentru studiul propriu-zis. Ei au înțeles că scopul Institutului Biblic este de a-i motiva pe creștini la slujire şi de a-i echipa pentru câştigarea oamenilor pentru Hristos şi pentru ucenicizarea celor care sunt mântuiţi. Participanţii la această întâlnire au programat grupe care vor implica 500 de persoane!

Un păstor care a participant la această sesiune a putut veni deoarece a primit permisiune din partea miliției să meargă să-şi îngroape mama într-o altă localitate. El s-a folosit de această ocazie și, după înmormântare, a venit la sesiune asumându-şi riscul de-a avea probleme la întoarcerea sa acasă.

Hotărârea liderilor de a învăța Biblia și a vesti Evanghelia este o dovadă de curaj. Așa cum procedăm la toate sesiunile, și de data această am făcut evanghelizare potrivit cu materialele studiate. Studenții au fost împărțiți pe grupe și au vizitat câteva temple budiste. Deoarece la sesiune au participat și câțiva foşti călugări, care s-au întors la Domnul și în prezent sunt pastori și lideri de biserică, am discutat în prealabil despre cea mai potrivită abordare a călugărilor din templele budiste. Astfel studenții au reușit să vestească Evanghelia la 200 de persoane dintre care cei mai mulți au fost călugări; aceștia au fost deschiși să audă Evanghelia și 30 de călugări s-au rugat să-L primească pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor.

 

Rugați-vă pentru lucrarea din Laos, pentru traducerea de studii biblice în limba LAO, pentru tipărirea acestor cărți și introducerea lor în țară. Rugați-vă pentru protecția păstorilor, a liderilor şi a bisericilor. Rugați-vă pentru călugării care L-au primit pe Domnul în inima şi viaţa lor ca să continue să umble pe calea cea îngustă şi vestească Evanghelia altora. Rugați-vă pentru cei care sunt amenințați, speriați, ca Domnul să le dea curaj, îndrăzneală și putere de a birui frica în circumstanțele dificile în care trăiesc și fiind mereu în pericolul de a fi arestați.

 

Rugați-vă pentru planurile de pregătire a creș­tinilor din această ţară. De asemenea, rugaţi-vă ca aceştia să rămână „tari în acelaşi duh şi să lupte cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, fără să se lase înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuire a celor credincioşi, şi aceasta de la Dumnezeu. Căci, cu privire la Hristos, lor li s-a dat harul nu numai să creadă în El, ci să şi pătimească pentru El” (Filipeni 1:27-29).