Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Evenimente

Implicare şi lucrare în Ucraina, de Adrian Blajinschi

În perioada 16-27 mai 2016, Precept Ministries Eurasia a organizat sesiunea pentru lideri în Kirilovka.

    La sesiune au participat circa 150 lideri, profesori ai institutului, păstori și echipe din Ucraina, Republica Moldova, Belarus și Mongolia. S-a studiat cartea 2 Petru și principii de conducere, predate de Mia și Costel Oglice, învățătorii noștri. Unii participanți au călătorit cu trenul 24-30 ore, alții cu autobuzul sau mașina până la două zile. Acești lideri sunt implicați în diferite slujiri, cum ar fi: lucrarea la închisori, spitale, aziluri de bătrâni, orfelinate, predare în școli de stat, centre de reabilitare, lucrarea cu surdo-muți, persoane cu dizabilități, plantare de biserici etc.

   În fiecare seară, câte o echipă de institut a împăr­tășit lucrarea care se face în aria ei de slujire. Ne-am bucurat auzind mărturiile fiecărui institut și văzând cum lucrează Dumnezeu, călăuzindu-ne în diferite slujiri, cu scopul de a-i învăța pe oameni să cerceteze Scripturile și să aplice zilnic Cuvântul Său.Cu mare bucurie am sărbătorit a 56-a graduare din Eurasia cu 19 absolvenți, care au dovedit sârguință în studierea Scripturilor și formare de ucenici în timp de 3 ani și s-au implicat în lucrare. Iată câteva mărturii.

Ana Krutini, absolventă Precept Ministries Ucraina

    Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Institutul de Studiu Biblic Inductiv Precept Minis­tries Eurasia. Trei ani de zile am studiat Scriptura prin această metodă. Am învățat să studiez Biblia, să-L cunosc pe Dumnezeu. Am învățat cum să transmit Cuvântul lui Dumnezeu altor oameni, atât copiiilor cât și adulților. Institutul te disciplinează, îți dă încredere. Studiind aici la institutul biblic viața mea a fost schimbată, am învățat să lucrez în echipă, să transmit Evanghelia altor oameni și să fac ucenici.

Iurie Sosnovik, coordonator Precept Ministries Ucraina

    Mulțumim necontenit lui Dum­nezeu pentru ce face pentru noi an de an! Suntem fericiți că în anul 2016 avem 179 absolvenți ai Institutului Precept din Ucraina. Vedem lucrarea lui Dumnezeu în ucenici, vedem roade, vedem cum ei fac alți ucenici și suntem bucuroși că viziunea Domnului Isus Hristos este împlinită prin Institutul de Studiu Biblic Inductiv. La această sesiune am studiat 2 Petru și am văzut că în Hristos Isus ni s-a dat tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie. De aceea, noi trebuie să ne dăm toate silințele să trăim o viață evlavioasă. Acești 19 abselvenți și-au dat toate silințele ca astăzi să gradueze; timp de 3 ani ei au slujit cu multă râvnă în Ucraina, în bisericile locale. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățătorii noștri, Mia și Costel Oglice, care au investit foarte mult în noi. Astăzi vedem roadele generațiilor a treia și a patra de lideri și aceasta ne încurajează și mai mult să facem lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Este o bucurie pentru fiecare dintre noi să facem parte din această echipă mare și să vedem că Dumnezeu este proslăvit prin această lucrare!

Liuda Sosnovik, profesoară Precept Ministries Ucraina

    Aceste întâlniri anuale sunt foarte benefice și impor­tante, mai ales în vremurile în care trăim. Studiind 2 Petru la aceas­tă sesiune am văzut cât de important este să rămânem în chemarea pe care am primit-o de la Dumnezeu. În vremea aceasta sunt mulți învățători mincinoși, care vor să ne fure credința adevărată în Domnului Isus Hristos. Studiul biblic este foarte important pentru a ne întări în credință, a-L cunoaște tot mai bine pe Domnul Isus Hristos și să-L facem de cunoscut tuturor. Mulțumim învățătorilor noștri, Mia și Costel Oglice – sunt un exemplu de urmat pentru fiecare dintre noi!

Vera Sobran, absolventă și lideră Precept Ministries Ucraina

    Prima dacă când am venit la sesiune am crezut că este foarte simplu să pre­dai… dar de fapt, trebuie să te pregătești ca să predai Cu­vântul lui Dumnezeu. Cuvân­tul ne schimbă atunci când nimeni nu poate să facă aceasta. Am participat la multe lucrări în biserică, dar caracterul nu mi s-a schimbat. Însă, când am început să studiez eu însămi Cuvântul lui Dumnezeu, viața mea a început să se schimbe! Sunt recunoscătoare coordonatorilor noștri, care ne-au încurajat mereu să participăm la sesiuni. A fost un drum lung… dar nu vreau să mă opresc până când voi ajunge în fața lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fratele Costel și sora Mia, care fac această lucrare mare pentru Dumnezeu. Doar prin studiu biblic și aplicarea adevărului în viața de fiecare zi putem vedea slava lui Dumnezeu și nu printr-o religie deșartă.

Serghei Sobran, absolvent Precept Ministries Ucraina

    Mulțumesc din inimă în­vă­ță­torilor noștri pentru in­vestiția pe care au făcut-o în viața mea. În acest an am ab­solvit institutul împreună cu mama mea. Mul­țumesc lui Dumnezeu că într-o zi mama mea a aflat despre metoda inductivă de studiu biblic și a început să o folosească; prin aceasta și eu m-am întărit în Cuvânt. Văzând Cuvântul lui Dumnezeu aplicat în viața mamei mele am dorit să vin și eu la institut ca să învăț și eu. Mulțumesc mult Domnului pentru institutul biblic care m-a ajutat să mă îndrăgostesc de Dumnezeu și de Cuvântul Său.

Dima și Antonina Gupaliuc, studenți Precept Ministries Ucraina

    Dima: Când ne-am planificat nunta, am ales data nun­ții în așa fel încât să pu­tem veni și la această sesiune. Am luat această de­cizie pentru că am vrut ca Însuși Dumnezeu să ne facă un cadou de nunta noastră, să ne vorbească la început de cale, așa ca să ne aducem aminte mereu de ce ne-a vorbit El. Am dorit să avem o temelie pusă de Dumnezeu, care să ne ajute să trecem prin toate greutățile vieții! La această sesiune, Dumnezeu ne-a vorbit foarte clar și ne-am întărit în credință și în chemare.

   Antonina: Sâmbătă am avut nunta, iar duminică ne-am urcat în tren și am pornit spre Kirilovka pentru sesiune. Luni am ajuns aici și am început să studiem cartea 2 Petru. A studia la institut înseamnă a participa la un proces de ucenicizare. Exemplul învățătorilor noștri este o motivare continuă să continuăm să-L iubim și să-L slujim pe Domnul din toată inima. Din evaluarea făcută reiese că liderii care au par­ticipat la sesiune au planificat să predea cartea 2 Petru în 99 de grupe la 982 de persoane în 76 de localități. Acești lideri lucrează împreună cu 34 de organizații și au planificat pentru această vară 250 de tabere la care vor participa peste 21.000 de persoane! Studiul biblic, părtășia și rugăciunea din timpul acestei sesiuni au fost o mare încurajare pentru noi toți. Slavă Domnului!