Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Evenimente

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE – Retrospectivă 7 NOIEMBRIE 2016

     Mă bucur de modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în țară la întâlnirile surorilor, care au venit cu bucurie să se alăture femeilor din lumea întreagă în rugăciune pentru aceleași proiecte și cereri. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit clar să ne sculăm, să luminăm și știm că luminăm prin faptul că slujim. Domnul Isus este puterea noastră să ne ridicăm și să slujim lăsându-L pe El să fie prioritatea vieţii noastre. Mă bucur de părtășia pe care au avut-o surorile, de pozele, activităţile şi dragostea arătată în comunitățile din țară. Rugăciunea mea este ca, în continuare, să lăsăm ca lumina noastră să strălucească înaintea celor ce au nevoie să o vadă, să o cunoască.

Mă rog ca dorința noastră de a fi lumină să crească tot mai mult. Mulțumesc Domnului pentru fiecare soră participantă și pentru acest eveniment care ne-a unit prin duhul în timp ce am participat la această zi specială de rugăciune. Publicăm în continuare selecţii din mesajele pe care le-am primit referitoare la această sărbătoare.

Cu dragoste, Mia Oglice

    Bacău: În data de 7 noiembrie 2016 surorile Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Bacău s-au bucurat să aibă părtășie în rugăciune cu surorile din întreagă lume. Studiul din 2 Corinteni 1:3-7 le-a fost de folos pentru mângâiere personală și a celor din jur, iar proiectele prezentate le-au dat un imbold pentru lucrare. Cele 16 surori prezente la această întâlnire L-au lăudat pe Domnul prin poezii, cântări și dărnicia lor.

Urecheanu Geta

    Bicazu Ardelean: Și pentru surorile baptiste din Piatra Neamț, Bicazu Ardelean și Bicaz-Chei a fost o bucurie să se unească în rugăciune, laudă, mulțumire și mijlocire împreună cu surorile din țară și din întreaga lume în ziua de 7.11.2016. Inițiativa a aparținut surorilor Doina Tifrea, Ana Mureșan și Lia Țepeș. Bisericile din care provin surorile amintite și-au adus contribuția la realizarea proiectelor propuse la nivel mondial. La finalul părtășiei, surorile din Bicaz-Chei și o parte din Bicazu Ardelean au avut părtășie și la o masă de dragoste. După cum se vede în poza atașată, mulțumim Domnului pentru binecuvântările Sale și din această zi.

 

Lia Țepeș

    București: În București, evenimentul prilejuit de Ziua internațională de rugăciune a femeilor creștine din bisericile baptiste s-a organizat în Biserica Betania și au participat surori din mai multe biserici din București. Surorile au venit cu mare bucurie și entuziasm la această întâlnire pentru a sluji Domnului în rugăciuni de mijlocire pentru situațiile prezentate în ghidul de rugăciune. Sora Daniela Manea a adus un salut de bun venit surorilor, iar mai târziu a prezentat înaintea surorilor mărturia despre Casă Prieteniei din Canada și a prezentat proiectele propuse anul acesta.

   Prin studiul din 2 Corinteni 1 sora Mariana Caraman a încurajat surorile – pe baza exemplului apostolului Pavel – să nu uite când trec prin suferință că vor avea parte de mângâiere din partea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri. Apoi, când alții vor trece prin suferințe, la rândul lor să îi încurajeze și să-i mângâie, așa cum au fost și ele mângâiate. Astfel, mesajul ne ajută să înțelegem că mângâierea de care noi avem parte este și spre folosul altora, așa încât fiecare trebuie să fim alături de ceilalți și să-i încurajăm când trec prin necazuri și în felul acesta vom sluji în dragoste.

    Eu am prezentat subiectele de rugăciune ale su­ro­rilor din cele șapte uniuni continentale și le-am încurajat să ne rugăm cu încrederea că Dumnezeu va răspunde potrivit cu planul și voia Sa. Astfel ne-am unit glasurile cu altor mii de surori din lumea întreagă pentru a mijloci la tronul harului lui Dumnezeu spre împlinirea multor nevoi, spre vindecarea traumelor, spre edificarea Trupului lui Hristos.

    Mulțumim Domnului pentru acest prilej, de a sta la dispoziția Lui și a-L sluji cu bucurie. Surorile de la Biserica Baptistă „Emanuel” au dorit să se întâlnească la ele în cartier. Mi-au împărtășit că și ele au fost în acelas duh cu noi și cu toate celelalte surori. S-au îmbărbătat prin studiul din 2 Corinteni 1 și au înțeles că suferința le ajută să crească în credință; că atunci când trec prin suferință și Domnul mângâierii le mângâie, ele la rândul lor vor încuraja și mângâia pe alții care trec prin suferințe. De asemenea au înțeles că în suferința pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste ele. În rugăciuni de mijlocire au adus și ele la tronul harului nevoile prezentate în ghidul de rugăciune.

Lidia Ștefanide

    Caransebeș: Cu mulțumire, vreau să vă spun că și anul acesta am avut o întâlnire binecuvântată cu ocazia Zilei internaționale de rugăciune. La Bise­rica Baptistă „Sfânta Treime” din Caransebeș ne-am bucurat împreună cu surorile de la Biserică Baptistă Ghetsimani, Biserică Penticostală Menorah și Biserică Baptistă Golet. Am avut părtăsie în Cuvânt, rugăciune și cântare, alături de sora Daniela Lăcătușu de la Biserica Izvorul Vieții din Reșița, care a lăudat pe Domnul cu vocea și flautul. Am învățat din Cuvântul Domnului cum să ne ridicăm și să luminăm mângâindu-ne unele pe altele, așa cum Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre. Am ascultat mărturii ale unor surori care au fost mângâiate de alte surori care au trecut prin încercări asemănătoare. De asemenea, am făcut mai multe rugăciuni și, la sfârșit, ne-am rugat pentru fiecare continent în parte, potrivit cu motivele prezentate.

    În încheiere, am citit din revista Familia creștină chemarea la acțiune pentru fiecare soră. A fost o seară deosebită unde am simțit prezența Duhului Sfânt, care ne-a unit cu surorile din lumea întreagă și credem că Dumnezeu ne-a ascultat cererile și a primit mulțumirile noastre. A fost o întâlnire deosebită și acest lucru s-a văzut și în colecta pe care am făcut-o. Am încheiat seara cu părtășie la o masă de dragoste, unde surorile de la Biserică Baptistă „Sfânta Treime” au pregătit cu drag gustări pentru toate surorile.

    Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri! 2 Corinteni 1:3 Vă îmbrătișez, cu drag, și vă purtăm în rugăciune! Domnul să fie cu dumneavoastră în tot ce faceți!

Aurelia Budimir

  Giurgiu: În Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Giurgiu, prezența Duhului Sfânt a înviorat inimile surorilor prezente pentru această lucrare. A fost o bucurie și o încurajare să știm că în această zi de rugăciune surorile din toată lumea se întâlnesc pentru a aduce la tronul harului toate rugăciunile de mijlocire și nevoile noastre pentru ca Domnul să Se îndure după voia Sa. Ne-am rugat pentru puterea de a fi lumină în orice loc în care ne-a așezat Dumnezeu. Pe lângă motivele de rugăciune primite pentru cele 7 uniuni continentale, am adăugat și rugăciuni pentru biserica noastră: pentru copii și învățătoarele lor, pentru bătrâni, păstor, bolnavi, pentru țara noastră și nu am uitat să ne rugăm și ca Domnul să hotărască președinți în Republica Moldova, SUA, Bulgaria și țara noastră – Domnul să hotărască oameni cu frică de Dumnezeu în alegerile parlamentare! Ne-am bucurat unele de celelalte, am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-a îngăduit în viața noastră.

  Ne-am hrănit din Cuvântul Său prin studiul din 1 Corinteni 1:3-7: „Dacă aveți parte de suferințe aveți parte și de mângâiere”. Surorile au fost întărite prin Cuvântul lui Dumnezeu și încurajate ca atunci când trecem prin încercări să mulțumim Domnului, care ne mângâie, și să nu uităm să mângâiem și noi surorile și frații care trec prin suferință – în felul acesta dăm dovadă că suntem LUMINI! Mulțumim soră Mia pentru materialele trimise pen­tru această întâlnire de rugăciune și pentru toa­te celelalte de până acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Ioana Vitan

    Ipotești: Am avut un timp frumos astă seară la rugăciune. Sora Geta Candrianu a început cu o rugăciune și apoi cu cântare: „Fii o lumină unde ești, / Poate cineva prin tine vine la Isus, / Fii o lumină unde ești!” Apoi, ca în fiecare an, sora Geta a prezentat motivul întâlnirii noastre și am făcut rugăciuni pentru cele șase continente și pentru motivele și nevoile fiecărui continent. Am avut o părtășie minunată în prezența Domnului și surorile au fost încurajate și motivate să se roage și pentru alte femei. La sfârșit ne-am delectat și cu ceva delicios: un tort făcut de mine pentru că eu am organizat întâlnirea și surorile au fost invitatele mele la această zi – și au fost foarte încântate! Ne bucurăm că în această Zi internațională de rugăciune ne-am unit cu surorile din toată lumea și am învățat cum să mângâiem pe alții cu mângâierea cu care suntem mângâiate de Domnul (2 Corinteni 1:3-6).

 

Alina Chibici

    Racovița, județul Sibiu: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale” (Psalmul 73:28).

Un grup de surori din Biserica Baptistă

    Comunitatea Sibiu: La iniţiativa fratelui Timotei Stânea, pre­şedintele Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Sibiu, am organizat o întâlnire pentru femei la nivelul întregii comunități. Întâlnirea a avut loc sâmbătă 5 noiembrie, la Sala Noblesse, Lancrăm, și au participat 220 de femei din mai multe localităţi. Întâlnirea aceasta s-a îmbinat armonios cu ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE. Invitata specială a întâlnirii a fost sora Adriana Cosman din Cluj Napoca. Tema întâlnirii a fost aceasta: „…Dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere” (2 Corinteni 1:7).

    Timpul nostru de laudă a început la ora 10:00 împreună cu grupul de închinare din Alba Iulia. Sora Adriana ne-a vorbit despre modul în care a primit mângâiere din partea Domnului în perioadele deosebit de grele prin care a trecut de-a lungul vieţii. Femeile au fost încurajate să-şi pună încrederea în Dumnezeu, încurajând apoi prin experienţa proprie, pe alte femei ca și ele să poată depăși momentele grele din viaţa lor. La 12:30 a avut loc o pauză, timp în care s-a servit masa de prânz.

    Întâlnirea a continuat până la ora 16:00 cu timp special de RUGĂCIUNE pentru cele 7 uniuni continentale din Alianţa Mondială a Femeilor Baptiste. Mesajele primite ulterior au fost foarte încurajatoare pentru mine ca organizatoare. Într-o biserică, duminică dimineaţa fratele păstor a întrebat: „Cum a fost la întâlnirea de ieri?” şi surorile au răspuns în cor: „Excelent, extraordinar, superb!” Întreaga zi petrecută împreună a fost orchestrată în chip minunat de Dumnezeu, eu fiind doar o unealtă în mâna LUI. TOATĂ SLAVA SĂ FIE A DOMNULUI NOSTRU!

    Aiud: În seara de 7 noiembire, la AIUD în județul Alba, surorile s-au adunat la rugăciune şi au avut un timp special. Pentru seara de rugăciune de la SIBIU, am ataşat mesajul scris de sora Maria Şeican.

Cu încântare şi mulțumire,Livia Zdrânc

   Sibiu: Părtășia minunată pe care am avut-o sâmbătă la Noblesse s-a continuat pentru noi, cele din Sibiu și luni. Am fost vreo 30 de surori care ne-am rugat împreună la Biserica Betania. La urmă am servit împreună o gustare și am avut o părtășie mai puțin formală. De fapt începând cu Ziua națională de rugăciune din mai anul trecut, la sugestia surorii Lenuța Poplăcean, am început să ne strângem împreună, surori din bisericile baptiste din Sibiu. La aceste întâlniri participă regulat 30-40 surori de la Betania, Speranța, Stânca și Renașterea. Ne întâlnim în fiecare primă luni din lună, pe rând, la fiecare dintre bisericile implicate. Întâlnirea ține o oră și jumătate.

    Cântăm și ne rugăm împreună în triplete pe diferite teme. De obicei, țin și o prelegere de vreo 30 de minute pe teme stabilite dinainte. Cu sora Lenuța ne-am gândit că ar fi de folos să abordăm teme pozitive. Astfel am vorbit despre Bine, Frumos, Adevăr, iar acum am început să vorbesc despre Roada Duhului Sfânt, câte una în fiecare întâlnire. Surorile sunt încurajate și atmosfera este plăcută. În data de 17 octombrie am făcut o ieșire cu 5 mașini la Biserica Baptistă de la Racovița, județiul Sibiu unde ne-am bucurat cu surorile de acolo (am fost 50 de surori în total). De sărbători am hotărât să avem și o slujire practică: strângem bani, cărți de povești și pijamale pentru copiii cu boli terminale sau handicapuri severe internați la un Hospice în Sibiu.

Maria Șeican

    Târgoviște: În seara zilei de 7 noiembrie 2016, surorile de la grupul de rugăciune, Biserica Golgota din Târgoviște au adus înaintea DOMNULUI motivele de rugăciune cuprinse în ghidul de rugăciune. Suntem mulțumitoare DOMNULUI că ne-a făcut parte de un asemenea prilej, ne-a oferit oportunitatea de a ne uni în rugăciune cu surorile baptiste din întreaga lume. Nu suntem un grup numeros, dar DOMNUL Își arată slava în lucrurile mici. Sunt sigură ca El a ascultat strigătul nostru și, la vremea hotărâtă, va trimite răspuns după voia SA binecuvântată. Har și pace de la DOMNUL!

Ela Tudose