Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Evenimente

Întâlnirea surorilor lidere la Surduc a.c. de Mia Oglice

   Subiectul pe care l-am dezbătut cu aceas­tă ocazie a fost: „Dacă avem parte de su­ferințe, avem parte și de mângâiere” (2 Co­rinteni 1:7). Dumnezeu este Sursa mângâierii. Scopul mângâierii este să mângâiem, așa cum am fost mângâiați. Toți suntem chemați să mângâiem pe alții.

    „A mângâia„ înseamnă „a merge alături de cineva”. Când cineva este în suferință, să mergem alături de aceea persoană. După cum Dumnezeu are milă de noi, să avem și noi milă de cei ce suferă. De ce suferință? 2 Corinteni 1:3-7 explică situația și dă răspunsul la această întrebare, și anume, ca să fim mângâiați de Dumnezeu. De ce primim mângâiere? Ca să mângâiem pe cei ce se află în vreun necaz. Dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea altora.

    La un moment dat, apostolul Pavel spune: „Am slujit....cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor, călăuzit de Duhul, știind că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Nu am ținut neapărat la viața mea. Vreau să îmi sfârșesc cu bucurie calea” (Fapte 20:22-28). „În toate privințele”, spune Pavel, „v-am dat o pildă” (v. 35), chiar în suferință și în mângâiere! „Timp de trei ani, cu lacrimi, nu am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi” (v. 31). În 2 Corinteni 6:1-10, Pavel, autorul epistolei, enumeră suferințele prin care a trecut: necazuri, nevoi, strâmtorări, bătăi, temniță, răscoale, osteneli, vegheri, posturi, prin curăție, înțelepciune, îndelungă răbdare, bunătate, roada Duhului Sfânt, lovire, apărare, cu neprihănire; necunoscut, dar bine cunoscut, murim, dar iată că trăim, pedepsiți, dar nu omorâți. Întristați și totdeauna veseli, ca săraci, dar îmbogățim pe alții.

    Grija lui Pavel pentru corinteni este arătată în 2 Corinteni 11:28-29 când scrie: „în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Sunt slab când alții sunt slabi, când alții cad în păcat, eu ard pentru ei”. Pavel se identifică cu fiecare persoană căreia îi slujește, cu aceia pe care îi mângâie și le poartă de grijă, îi pasă de cei care suferă.

    În toate privințele, slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să fie exemplu prin purtarea lor în harul lui Dumnezeu. Pavel a avut parte de osteneli, primejdii etc., dar în același timp a avut parte și de mângâiere în suferință și astfel, la rândul lui, el îi poate mângâia pe alții.

   Fiecare din noi suntem chemați să fim un exemplu de slujire lui Dumnezeu, vrednici în toate privințele, iar cu mângâierea cu care am fost mângâiați, să mângâiem pe alții. Prin sfaturi, rugăciune, scrisori, identificare cu alții, prin cuvântul harului și să putem spune și noi, ca Pavel, că nu am ascuns nimic din planul lui Dumnezeu pentru fiecare.

La această întâlnire, surorile au fost mângâiate și încurajate, așa cum ele înseși mărturisesc:

  • „Prin studierea Cuvântului am înțeles cât de bine îmi cunoaște nevoile Dumnezeul meu și mângâierea Lui îmi dă siguranță, încredere în slujire și am învățat cum să mângâi la rândul meu. Părtășia cu surorile și slujirea lor în dragoste îmi dă nădejde și curaj de a merge mai departe, privind la Domnul”.
  • „Plec de la această conferință întărită în umblarea mea cu Domnul, mai plină de râvnă, cu mai multă putere de a sluji. Am conștientizat cât de important este să-i mângâiem pe cei din jur, așa cum Dumnezeu ne mângâie pe noi”.
  • „Am primit multă mângâiere, încurajare și certitu­dine pe calea Domnului, chiar în necazurile prin care trec. Mesajul acestei conferințe mă va ajuta să mă alătur mai repede și mai ușor celor ce suferă și să le dau mângâierea care am primit-o. O prețuiesc așa de mult pe sora Mia, care ne-a încurajat în lucrarea pe care o avem de făcut”.
  • „Conferința aceasta m-a ajutat să fiu mai aproape de cer. Ne-am apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu, am fost învățate cum să aplicăm adevăruri în familie și acolo unde Domnul ne trimite, să răspândim mângâierea pe care o primim.”
  • „Sunt văduvă și am simțit mereu ajutorul lui Dumnezeu în viața mea prin aceste învățături deosebite. Sfaturile primite m-au ajutat în multe situații grele. Doresc în continuare să particip, să aprofundez și să dau mai departe, la cercul de rugăciune cele învățate și acelora cărora le slujesc”.
  • Subiectul studiat a fost o încurajare pentru surori și o pregătire pentru Ziua internațională de rugăciune. Am studiat împreună viața mai multor personaje biblice, care au înțeles că „dacă ai parte de suferință, ai parte și de mângâiere, ca să o oferi celor din jur”.

Părtășia avută și planurile de lucru pe care le-am întocmit pentru 2017 au constituit pentru fiecare participantă o încurajare și motivare pentru slujire.

Mulțumesc Domnului pentru harul de a sluji surorilor.