Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Evenimente

Conferință pastorală, de Gigel Olariu

    În a doua săptămână a lunii mai am avut bucuria să găzduim la Centrul de Studii Biblice Surduc o CONFERINȚĂ A PĂSTORILOR cu participanți din România, Moldova, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina și Australia. Cei 120 de participanți au studiat împreună cu Mia și Costel Oglice cartea GALATENI.

Și, așa cum a spus un păstor, „această conferință a fost un timp de studiu și meditare în căutarea răspunsului la întrebarea: Ce înseamnă a trăi prin Duhul și a umbla în neprihănire? Sunt mulțumitor pentru Mia și Costel, care ne-au motivat să rămânem în Hristos prin harul care aduce slobozenie. Am luat decizia să nu cad de oboseală în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și în vestirea mesajului lui Hristos, să slujesc oamenilor cu dragoste”. În fiecare zi am studiat cartea Galateni și fratele Costel ne-a prezentat mesaje din studiul acestei cărți. Mesajul despre frumusețea vieții creștine pe care o avem numai în Hristos, care locuiește în noi prin credință, a fost o motivare puternică pentru frații păstori.

Iată câteva gânduri:

  •  Cum poate trăi un om neprihănit ca o făptură nouă în har;
  •  Firea pământească nu are nici un loc în planul plin de har al lui Dumnezeu;
  •  Pot mântuit doar prin Hristos și doar prin credință;
  •  În clipa în care am adăugat ceva la harul Lui încep să mă clatin în credință.
  •  Atitudinea credinciosului sub har este aceasta: cred că sunt iubit pe nedrept și fără nici un merit personal;
  •  Refuz să fac Domnului promisiuni ca să obțin favoruri din partea Lui;
  •  Mă aștept să u binecuvântat de Domnul, dar îmi dau seama că nu am nici un merit;

    Un pastor a spus: „Am văzut nevoia de a predica Evanghelia și puterea dobândită prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu”. „Vreau să trăiesc Evanghelia și să o predic în biserica mea și altora. Sunt mulțumitor pentru învățătorii noștri și în special pentru studiul cărții Galateni și pentru părtășia avută aici. M-am bucurat să înțeleg mai profund că puterea credinciosului este numai în Hristos și să văd că trebuie să alerg întotdeauna la El pentru a primi această putere.

    ” Un alt pastor a spus: „Vreau să predau tinerilor din biserică și la școala biblică unde sunt profesor cartea Galateni pe care am studiat -o în profuzime și ale căror adevăruri ne direcționează spre o trăire călăuzită de Duhul.” Atmosfera plăcută și bucuria participanților de la această conferință ca și dorința lor de a primi această carte ce va predată în biserici, a fost o mare încurajare pentru mine. M-am bucurat să-l aud pe un păstor spunând: „Am fost încurajat foarte mult de tema „plin de râvnă pentru Evanghelie” și am înțeles motivația harului, care ne duce la o slujire în dragoste și mulțumire.”

„Această conferință a fost o mare încurajare pentru mine și am înțeles că nu pot trăi cu puterea mea o viață creștină biruitoare și să fiu plăcut Domnului. El mă cheamă să Îl cunosc pe El și să Îl las să fie puterea mea. Sunt mulțumitor lui Mia, Costel și tuturor celor ce s-au implicat și au făcut posibilă această conferință. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.”

    Unii păstori au participat cu soțiile și au fost din aceia care au venit pentru prima dată la Centrul de Studii Biblie și la o astfel de conferință. Ei ne-au mulțumit pentru timpul petrecut în Cuvânt, părtășia frățească, odihna trupului și a sufletului. Tineri și mai în vârstă, am studiat cartea Galateni și am fost motivați să vedem valoarea acestui studiu și astfel participanții au luat peste 3.000 de cărți, cu dorința de a împărtăși altora bucuria descoperirii adevărului și a harului lui Dumnezeu. „Harul lui Dumnezeu des- coperit în această carte a făcut o schimbare esențială în viața mea”.

 

    Grupul de păstori din Ucraina au călătorit 30 de ore până la centrul Surduc. Microbuzul lor s-a defectat pe drum și, neputându-l repara pe loc, au trebuit să se întoarcă acasă cu o viteză mică, ceea ce a adăugat 3 ore la călătoria lor. Cu toate acestea, nu s-au plâns și au fost mulțumitori pentru părtășia și cercetarea Cuvântului! Unui păstor i s-a defectat mașina la câțiva kilometri de centru. Spre bucuria lui microbuzul a putut fi reparat și participanții au mulțumit Domnului pentru că au terminat călătoria cu bine. Grupul din Cehia care a călătorit două zile a fost încurajat de dinamica conferinței, motivați să studieze Scriptura cu alte persoane.

    „Conferința a fost un timp minunat și fiecare lecție a fost o încurajare pentru mine. Am fost mustrat și mi s-a arătat, prin Cuvânt, unde trebuie să mă corectez în viață. Cartea Galateni este foarte practică pentru zilele noastre. Doresc să direcționez fiecare adevăr acolo unde am nevoie de el. Mulțumesc pentru dragoste și Cuvântul lui Dumnezeu care mă pregătește să slujesc mai bine”.

 

„Am venit la conferință din Ungaria, împreună cu soția, și am fost foarte încurajați de studiul cărții Galateni. Mulțumim pentru această conferință. Pentru noi a fost un timp ideal”. „Timpul petrecut în Cuvântul lui Dumnezeu zilele acestea m-a motivat ca să studiez și mai mult. Am participat pentru prima dată la un astfel de studiu. Dumnezeu mi-a spus direct să caut să fiu plăcut Lui, nu oamenilor. Sunt mulțumitor pentru timpul minunat în Cuvânt și în părtășie frățească.

Mulțumim celor care ne-au slujit și au făcut posibilă șederea noastră aici la Surduc.” Rugăciunea mea este ca experiența binecuvântată în Cuvântul lui Dumnezeu pe care am avut-o la această conferință să aducă mult rod în viața participanților, care au fost încurajați în umblarea și slujirea lor.