Lecția 8 din cursul 2 Timotei are drept scop, să ne ajute să învățăm adevăruri esențiale despre  cel credincios și cel necredincios.