Cînd te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, nu ai vrea să poți spune Domnului și Învățătorului tău că nu te-ai împotrivit chemării Sale pentru viața ta?