Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Habacuc se încrede în Dumnezeu, chiar dacă știe ce se va întîmpla cu poporul său | Wayne Barber

După ce în primele capitole îl vedem pe prorocul Habacuc că caută să invinuiască pe oricine pentru păcatul comis chiar și pe Dumnezeu, în capitolul 3 îl vedem că el a recunoscut că el însuși este vinovat de păcat, și este gata să se încreadă în Dumnezeu chiar dacă știe ce are de gând să facă Dumnezeu cu poporul Israel.