Cunoaște pe Domnul

Mai Profund ,


Trăiește

Diferit .


“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.”

Psalmul 119:105

Numeri

Când israeliții au strigat către Dumnezeu, El l-a ridicat pe Moise ca să-i scoată din robia egipteană și să-i ducă în țara promisă. Însă poporul s-a răzvrătit și a suferit consecința rătăcirii prin pustie timp de aproape patruzeci de ani.  Este important să-i înțelegi pe evrei ca să poți să discuți cu ei pe baza Scripturilor. Amintește-ți că apostolul Pavel a predicat Evanghelia mai întâi evreilor și apoi neamurilor. Când aceștia îl dădeau afară din sinagogă, Pavel mergea la neamuri și lua cu el, pe acei evrei al căror văl a fost ridicat atunci când au crezut că Isus este Hristosul, Mesia Cel mult așteptat. Acest curs de studiu biblic inductiv este alcătuit din 7 lecții care  te va ajuta să înțelegi principii extraordinare de lucru în echipă și cum studiul cărții Numeri are de-a face cu acea perioadă de timp din istoria poporului Israel în care sfinții, poporul sfânt al Domnului, au călătorit în formație de marș, pornind de la Muntele Sinai spre țara care le-a fost promis ca moștenire veșnică. Îl urmezi pe Domnul în locul în care dorește să fii? Ai nevoie de întărire în umblarea ta cu Dumnezeu, pentru a putea urma călăuzirea Lui? Studiază cartea Numeri ca să înțelegi mai bine puterea Domnului Dumnezeu Cel Atotputernic.

Mai mult


Ești chemat să conduci? Răspunde chemării!

Ce chemare ai tu? Cum înțelegi la ce te-a chemat Dumnezeu? Ce lucrare vrea Domnul să faci? Încă nu ai […]

Evanghelia după Marcu

Cea mai importantă întrebare este aceasta: cine crezi că este Isus Hristos? Cum poți ști cine are dreptate, având în […]

Manual pentru copii: Călătorie în lumea digitală

Tehnologiile informaționale, au înlocuit jucăriile în viața multor copii aducând o revoluție adevărată în lumea noastră. Tableta, telefonul și computerul, […]

Înflăcărează-ţi pasiunea pentru Dumnezeu

Trecând în viaţă prin diferite situaţii este posibil să devenim apatici, nepăsători faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. În loc să […]

Să educăm noua generație în folosirea corectă a tehnologiilor informaționale moderne!

La sesiunea din 29 iunie – 10 iulie vom organizaun grup, care vor trece pregătirea pentru predarea noului curs pentru copii “Călătorie în lumea digitală”, lansat recent la Chișinău.

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL