Cunoaște pe Domnul

Mai Profund ,


Trăiește

Diferit .


“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.”

Psalmul 119:105

O inimă împărțită, o națiune împărțită

Acest curs de studiu biblic inductiv abordează subiectul din perspectiva capitolelor din 1 Împăraţi 1–15 și 2 Cronici 1–13.Cuvîntul lui Dumnezeu devine viu și lucrător atunci cînd este studiat cu dorință și  pasiune de a cunoaște adevărurile Sale. Ce se întâmplă când inima ta este împărţită? Află din acest studiu despre Solomon, Roboam, Ieroboam şi Abia ce face Dumnezeu când poporul Său se încrede în propria-i judecată şi nu ascultă de El. Prin acest curs Dumnezeu va răspunde la cele mai profunde nevoi pe care le ai.

Mai mult


Efeseni

Biserica care este zidită în dragoste, umblă în putere! Epistola apostolului Pavel către Efeseni arată cine suntem noi în Hristos […]

Ce spune Biblia despre Sexualitate?

Într-o cultură saturată cu informații despre sex, multora le vine greu să creadă că lui Dumnezeu, Creatorul universului, Îi pasă […]

Să educăm noua generație în folosirea corectă a tehnologiilor informaționale moderne!

La sesiunea din 29 iunie – 10 iulie vom organizaun grup, care vor trece pregătirea pentru predarea noului curs pentru copii “Călătorie în lumea digitală”, lansat recent la Chișinău.

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL