În tot ce facem credem următoarele:

Scripturile

Noi credem că întreaga Biblie este Cuvântul insuflat de Dumnezeu şi că oamenii lui Dumnezeu "au fost inspiraţi de Duhul Sfânt " să scrie cuvintele Scripturii.

Dumnezeu (Trinitatea)

Noi credem într-un singur Dumnezeu existând în trei prsoane distincte (Tată, Fiu şi Duh Sfânt), fiecare dintre ele fiind în întregime şi în mod egal Dumnezeu, care posedă toată natura şi calităţile divine şi care merită pe deplin închinare şi serviciul nostru.

Omul

Noi credem că omul fost creat după chipul lui Dumnezeu prin acţiunea directă a lui Dumnezeu şi nu a ajuns la statura de astăzi prin evoluţie.

Satana

Noi credem că Satana este instigatorul răului şi este un duh real, nu numai personificarea răului.

Mântuirea

Noi credem că Sângele lui Isus Hristos pe cruce este singura bază pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuire, care este darul fără plată al Harului lui Dumnezeu.

Viaţa creştină

Noi credem că fiecare creştin ar trebui să trăiască pentru Hristos şi nu pentru sine însuşi şi ar trebui, prin puterea Duhului Sfânt, să îi permită lui Dumnezeu să se manifeste în viaţa lui spre lauda lui Dumnezeu.

Biserica

Noi credem că Biserica este trupul lui Hristos al cărui Cap este Isus şi ai cărei membri sunt cei care l-au primit cu adevărat pe El prin credinţă.

Ritualurile

Noi credem că singurele două ritualuri ale Bisericii, recunoscute de Scriptură, sunt Botezul cu apă şi Cina Domnului.

Destinul veşnic al omenirii

Noi credem că la moarte fiecare credincios în mod conştient şi imediat, intră în prezenţa şi părtăşia Domnului ca să aştepte înviere fizică şi înnoirea trupului său la revenirea lui Hristos.

Lucrurile viitoare

Noi credem că evenimentul profetic următor va fi răpirea Bisericii când Domnul Isus Hristos se va întoarce pe nori ca să ia la El pe toţi credincioşii din toate timpurile Bisericii.