În urmă cu 8 ani de zile, am făcut cunoștință pentru prima dată cu  metoda inductivă de studiere a Sfintelor Scripturi. Această metodă am considerat-o fiind de-a dreptul revoluționară, caci prin ea, am descoperit o explicație naturală a scrierii Cuvântului lui Dumnezeu, și nu o părere a unor oameni. De atunci am continuat să studiez inductiv Scriptura, să deschid grupe de studiu și să fac ucenici.

    În cadrul Bisericii “Pâinea Vieții”, unde am venit ca să slujesc, predau studiu biblic inductiv din anul 2010. În această Biserică, oamenii au intrat în legământ cu Domnul Isus Hristos, neavând un istoric care sa fi avut vreo bază a credinței, oamenii venind din medii sărace, fără educație, fără nici o idee despre Dumnezeu. Am pornit bazele credinței în Isus de la zero, fără ca oamenii să știe mai nimic despre: Isus, Biblie, sau Credință.

Impactul studiului biblic inductiv în viața oamenilor cu care lucrez:

  • Copii cu care am început să lucrez nu știau să citească bine, iar alțiii deloc, erau  total nepregătiți pentru școală, dar după ce am început să studiem Biblia împreună prin metoda de studiu biblic inductiv, ei singuri au descoperit pe Isus într-un mod direct. Acești copii și-au înbunătîțit cititul, scrisul, iar  prin întrebările studiului biblic, ei au învățat să își facă o evaluare a lecției studiate. Unii din ei au început să fie tot mai buni și în școlile de stat unde învață;
  • Un alt avantaj al acestei metode de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, este că cei care au venit și au continuat să vină  la grupele noastre de studiu biblic, s-au dezvolatat mult mai bine, iar creșterea lor spirituală este evidentă, spre deosebitre de cei care nu vin, sau preferă o simplă citire a Bibliei;
  • Cei care participă  la grupele de studiu, acum la rândul lor au ucenici și astfel lucrarea de Evanghelizare a oamenilor în cartier este în plină ascensiune;
  • Un alt avantaj al studiului biblic inductiv, este că oameni descoperă și se aprofundează în subiecte care nu se discută la biserică;
  • Această metodă oferă bucuria descoperirii personale a adevărurilor și doctrinelor spirituale de către Însuși Dumnezeu prin lumina Duhului Sfânt;
  • Studiu biblic unește credincioșii  în trupul lui Hristos, de fiecare dată cînd ne adunăm să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm împreună și avem părtășie unii cu alții;
  • Și nu în ultimul  rînd, studierea Scripturilor, a schimbat și continuă să schimbe viețile oamenilor;