Când am predat una din sesiuni la Moscova împreună cu Mia, studiam cartea Doamne, dă-mi o inimă dedicată Tie, un studiu bazat pe 2 Corinteni și slujirea pastorală. Unul dintre subiectele discutate a fost "Cum rezolvăm conflictele?", iar un alt subiect a fost: "Dragostea pentru oameni și zidirea relațiilor." Marina, traducătoarea pentru grpupul de surdo-muți care au participat la sesiune, ne-a mărturisit: "Dumnezeu mi-a cercetat inima și mă văd așa cum spune Scriptura, dar, în același timp am primit multe răspunsuri la întrebările mele". Marina s-a născut într-o familie cu părinți surdo-muți. Ea este primul copil și mai are doi frați.

     Ea ne-a mărturisit că mama ei, după ce L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al ei, a început să se roage pentru copii ei și mântuirea lor. În același timp, mama a trăit o viață schimbată, așa cum citim în 2 Corinteni 5:17 "Dacă este cineva în Hristos, este o făptură  nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi". Când L-a primit pe Domnul Isus, mama Marianei a devenit o făputră nouă și întreaga familie a văzut schimbarea produsă în viața ei. Din prima zi mama a început să se roage neîncetat pentru copii ei și pentru mântuirea lor. Tatăl copiilor a murit când erau mici. Primul care L-a primit pe Domnul a fost Maxim, fratele Marinei, care a participat la o tabără creștină, a auzit Evnaghelia, a crezut, a chemat Numele Domnului și a devenit o persoană nouă. Viața schimbată a lui Maxim și rugăciunile mamei au atras atenția Marinei și, ca urmare, ea s-a întors la Domnul. Apoi s-a întors la Domnul și celălalt frate.

    Marina ne-a spus că mama ei este un exemplu deosebit pentru ei pentru că și-a luat în serios responsabilitatea de a le vesti Evanghelia  prin modul ei de viață, făcând studiu biblic acasă cu copii ei, învățându-i cum să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu și îndrumându-i în viață, întodeauna prin Cuvântul Domnului. Mama ei a luat inițiativa formării unui grup de studiu biblic pentru surd-o muți, care apoi s-au constituit într-o biserică.

Cei trei copii ai acestei familiei aud și vorbesc. Marina ne-a povestit că, în copilărie, s-a întrebat adesea de ce a îngăduit Dumnezeu ca ea să se nască din părinți surdo- muți. Acum Marina vede clar că Dumnezeu a îngăduit acest lucru pentru ca ea să poată sluji la astfel de oameni și o face cu multă bucurie! Marina ne-a vorbit despre marea bucurie  a mamei când a aflat de mântuirea copiilor ei. A plâns de bucurie! De multe ori căuta un loc în care să fie singură și, în tăcere, mulțumea lui Dumnezeu pentru copii ei și  mântuire lor.

    În ultima vreme am primit multe mesaje și scrisori de la mama care ne mărturisesc problemele pe care le au cu copii lor. Unii copii, deși au cresut în familii de credincioși, au auzit Evanghelia din copilărie, aleg totuși să trăiască cum doresc ei. Mamele continuă să se roage, cu multe lacrirmi, pentru schimbarea vieții și întoarcerea copiilor lor la Dumnezeu.

    O mamă ne-a povestit că fiul ei, deși căsotori și cu copii, a început să consume alcool și droguri, apoi a făcut alte fapte imorale și în cele din urmă a divorțat. El a mers din rău în mai rău: și-a pierdut serviciul, viața lui a devenit  tot mai grea și obositoare și în aceste condiții a recunoscut că și-a distrus viața. Atunci s-a întros la copii lui, care se simțeau străini față de el. Alungând la căpătul puterilor fizice și emoționale, soțul a fost invitat la un concert creștin, a auzit Evanghelia  și L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor personal. A fost ca și când s-a aprins o lumină înăuntul lui, și-a dat seama că numai Dumnezeu îl poate ajuta prin Domnul Isus. El s-a rugat lui Dumnezeu și viața lui a fost schimbată în mod radical.

   Din acea clipă nu a mai folosit alcool și droguri, nu mai mai participat la jocuri de noroc etc. Și-a cerut iertare de la mamă, soție, de la copii și a devenit o altă persoană. Pasiunea lui a început să fie Cuvântul lui Dumnezeu și s-a înscris la seminar ca să devină păstor. Mama lui a fost cea mai fericită pentru că Dumnezeu i-a răspuns rugăciunilor pe care le-a înălțat ani de zile către Domnul.  El continuă să fie recunoscător mamei, care nu a renunțat să se încreadă în Dumnezeu și săs e raoge pentru mântuirea lui. Dragostea mamei și rugăciunile ei l-au ajutat să-și  refacă viața pocăindu-se de păcatele lui și întorcându-se la Dumnezeu din toată inima.

Sunt multe mama care plâng și se roagă pentru copii lor. Dumnezeu spune că El ascultă rugăciunile care sunt făcute după voia Lui și dorește mântuirea copiilor noștri; de aceea, să ne apropiem de El în rugăciunile noastre căci El poate să Se descopere prin viața noastră și prin Scriptură celor dragi. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze și să convingă de păcat pe cei care încă nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos.

 

Prin viața Sa, Domnul Isus L-a arătat pe Tatăl Său și astfel oamenii au văzut dragostea lui Dumnezeu și starea lor păcătoasă. Când s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu, au primit iertare, vindecare și restaurare. Umblând cu Isus zi și noapte, ucenicii Domnului au văzut puterea rugăciunii și, de aceea, la um momenta dat, I-au spus: "Doamne învață-ne să ne rugăm!" Ei și-au înțeles nevoia de părtășie cu Dumnezeu Tatăl, prin rugăciune, pentru a avea puterea ca să Îl umreze și să facă voia Lui.

    Mai târziu, înainte de a fi prins, judecat și răstignit, Domnul Isus, rugându-Se Tatălui, a spus: "Tată le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu M-ai trimis. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi:- tot ce este al Meu este al Tău, și ce este al Tău este al Meu - și Eu sunt proslăvit în ei" (Ioan 17:8-10). Și din această rugăciune a Domnului Isus învățăm că trebuie să ne rugăm pentru copii, pentru ce idragi și pentru oameni în general, știind că totul depinde de unitatea noastră cu El în rugăciune și de încrederea în lucrarea pe care El o poate face în viața oricărei persoane.

   Da, Marina a avut dreptate:mama ei un exemplu deosebit pentru ei, căci ea s-a încrezut total în Dumnezeu, în toate neputințele ei și El i-a atras pe copii ei la El atât prin mărturia ei cât și prin vestirea Cuvântului și rugăciunile ei. Este o moștenire deosebită să ai părinți  care să se roage pentru tine!

Dragi părinți, nu obosiți în rugăciunile voastre pentru copiii! Iată cum ne încurajează Cuvântul Domnului: "Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciuniea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului; pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu" (Romani 8 26-27).