Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Principii de lider din cartea Obadia

Ce înseamnă a fi lider, reeșind din ceea ce se poate de învățat din istoria relației poporului Edomiților, urmașilor lui Esau, cu poporul Israel, urmașii lui Iacov? Ce rol joacă mândria și îngâmfarea în zidirea unui caracter plăcut Domnului? La aceste și la alte întrebări răspund învățătorii Mia și Costel Oglice.