Cunoaște pe Domnul

mai profund.


Trăiește

diferit.


“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.”

Psalmul 119:105

Ascultă predica!

Când copiii noștri erau mici vorbeam cu ei acasă despre predica de duminică. Mai târziu când au început să scrie și să citească, fiecare copil trebuia să ia notițe la predică. Acasă citeam notițele cu voce tare, puneam întrebări și îi ajutam să înțeleagă importanța mesajului și ce era aplicabil lor. De ce este important să-i învățăm pe copii și pe tineri mesajul Scripturii?

Nu toți sunt chemați să predice, dar toți sunt chemați să asculte. Biblia are întotdeauna un mesaj care să ne entuziasmeze și care răspunde la problemele noastre. În 2 Timotei 3:16 apostolul Pavel spune că toată Scriptura este inspirată sau insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire. De asemenea,  Pavel spune că Scriptura trebuie vestită sau predicată. Deoarece Dumnezeu dorește să-i ascultăm pe mesagerii Lui – păstorii bisericii care predică mesajul Evangheliei, trebuie să sădim în inima și mintea copiilor noștri respect și bucurie pentru a asculta predicarea. Ascultarea este un rezultat al înțelegerii a cine este Dumnezeu.

 „Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos care are să judece vii și morții, pentru arătarea și împărăția Sa, propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura  (2 Timotei 4:1-2). Expresia „te rog fierbinte“ era folosită la tribunal când judecătorul cerea solemn ascultarea celor din sală. În același fel Dumnezeu ne în deamnă să ascultăm și să înţelegem că El Însuși, prin Cuvântul Său, vorbește prin oameni.  Apostolul Pavel a lăudat biserica din Tesalonic pentru răspunsul ascultării de Evanghelie: „De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi, care credeți” (1 Tesaloniceni 2:13).

Când ascultăm cu atenţie Cuvântul Său, Dumnezeu lucrează prin acest Cuvânt în viața celor ce îl ascultă. Copiii care înțeleg acest lucru vor primi mesajul Evan gheliei și Îl vor urma pe Domnul Isus Hristos încă din tinerețe. Când un predicator se ridică la amvon este ca și când el se află înaintea lui Dumnezeu și cere respect audienței în ascultare de Cuvânt. Este important să explicăm aceste lucruri copiilor noștri. Când ei vor ști de ce este important să asculte predica şi cum să o asculte, ei vor deveni ageri, înțelepți și vor avea discernământ.  Un alt lucru important este acesta: când ascultăm o predică, noi ascultăm Cuvântul lui Dum ne zeu. Expresia „propo vă du iește Cuvântul“ era folosită de crainicii de la curtea împărătească. Ei trebuiau să asculte cu atenţie mesajul împăratului ca apoi să îl transmită, iar cei care ascultau nu erau atât de preocupați de mesageri, cât de mesajul împăratului transmis prin ei.

Când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, primim mesajul din partea Lui care a inspirat sau transmis cuvântul Său. Când apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să stăruiască asupra Cuvântului la timp și nelatimp înseamnă că acesta este modul în care să ne pregătim predica. Dumnezeu are un timp pentru fiecare mesaj, care este potrivit pentru cei care îl ascultă. Prin Cuvântul Său, noi și copiii noștri suntem învăţaţi, mustrați, certați, îndreptaţi, îndemnați şi încurajați. A încuraja sau a îndrepta înseamnă a te alătura cuiva care are nevoie de ridicare, sfătuire, mângâiere, mustrare; acestea trebuie să le facem întotdeauna prin Cuvântul Său. Să folosim orice ocazie ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, predicile, să-i învățăm pe copii importanța cunoaşterii adevărurilor Scripturii, care îi învaţă și îi ajută să crească în respect față de Domnul și Cuvântul Său.

Într-o zi, Eunice a deschis televizorul ca să asculte mesajul de pe un canal creștin. În timp ce asculta, la un moment dat a strigat: „Mamă! Mamă! Vino să asculți! Eu cred că nu așa scrie în Biblie!“ Am ascultat și noi și ne-am bucurat că fata noastră a putut să recunoască o învăţătură greşită încă de la o vârstă fragedă. Această experienţă ne-a încurajat să continuăm să-i învăţăm, să insistăm ca ei să ia notițe când ascultă un mesaj biblic şi să discutăm despre importanța cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu așa cum este scris. A asculta o predică înseamnă a-L ruga pe Dumnezeu să-ţi vorbească într-un mod personal, căci dorești să asculți ce are să-ţi spună prin Cuvântul Său. Generației de astăzi le lipseşte din ce în ce mai mult capacitatea de a se concentra și a asculta.

Când ascultăm cu atenție tot mesajul, fără întreruperi, putem înțelege mesajul și ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Pavel îi scrie în continuare lui Timotei: „căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute [îşi vor urma propriile dorinţe] și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite“ (2 Timotei 4:3).

Noi trăim astfel de vremuri, în care oamenii vor să li se gâdile urechile și să audă numai lucruri plăcute. Lipsa disciplinei de a învăța să asculți şi dorința de a asculta numai ce îți convine ne face vulnerabili la învățăturile înșelătoare. Cu cât copiii învață mai devreme să cunoască Scrip tura, să o cerceteze și să o asculte cu atenție, cu atât vor fi mai feriți de învățăturile înșelătoare. Îmi aduc aminte că pe vremuri, la întâlnirile de tineret, Mia ne îndemna să ne rugăm pentru păstor şi pentru vestitorii Evangheliei și aceasta a devenit un obicei pentru noi ca familie și pentru copiii noștri.

Când asculți o predică și pe slujitorul lui Dumnezeu, roagă-te pentru el!  Scriindu-i lui Timotei, apostolul Pavel continuă: „Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba! (2 Timotei 4:5). Când ne rugăm împreună cu copiii, Îi cerem Domnului ca păstorul să vorbească cu îndrăzneală, să propovăduiască plin de putere Cuvântul lui Dumnezeu și să-şi împlinească bine slujba pe care i-a dat-o Domnul.

Cu cât de rogi mai mult pentru păstorul tău și apreciezi cuvântul care îl asculți, cu atât mesajele lui vor avea un efect mai puternic în viața ta. La sfârşitul pildei semănătorului, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Luați seama dar la felul cum ascultați!“ (Luca 8:18). Când practicăm ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, suntem modele pentru alţi părinți şi copii de respect față de Cuvânt, pentru că atunci când ascultăm Cuvântul Îl ascultăm pe Însuși Domnul, care vorbeşte sufletelor noastre. Şi Cuvântul Lui ne va încuraja, direcționa, mângâia, sfătui și ne va cerceta.


Manuale


Zidind relații

Zidind relaţii – cum să dezvolţi relaţii trainice, pline de compasiune şi dragoste? Oamenii sunt mereu în căutare de relaţii. […]

Zaharia

Dmnezeu spune: „Întoarceţi-vă la Mine“ – dar sincer, ar schimba aceasta cu adevărat lucrurile? După învierea Sa, Domnul Isus mergea […]

Vrei să fii uncenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul!

Ce așteptări avea Isus atunci când chema bărbați și femei ca să fie urmat? Era rezonabil? Care este diferența dintre […]

Viaţa predată – O privire asupra vieţii creştine normale

Având ca bază biblică Epistola lui Pavel către Efeseni, autorul redă cum arată viața creștinului atunci când „permite lui Dumnezeu […]

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL