Cunoaște pe Domnul

mai profund.


Trăiește

diferit.


“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.”

Psalmul 119:105

  • Home
  • Magazine
  • „Fetele, podoaba caselor noastre”- de Alina Chibici

„Fetele, podoaba caselor noastre”- de Alina Chibici

Întâlnirea fetelor a avut loc la Centrul de Studii Biblice Surduc în perioada 23-26 iulie, a.c. Tema taberei fetelor lidere a fost „Fetele, podoaba caselor noastre”.  Cu această ocazie s-a studiat ce spune Dumnezeu despre fete în Biblie, ce înseamnă ca o fată să fie podoabă a casei, cum să ajutăm alte fete să fie podoabe ale casei și rolul fetei lidere în a ajuta alte fete să fie podoabe. Pentru aceasta s-a arătat prin texte biblice care și cine sunt podoabele, ce să faci cu podoabele, iar concluzia a fost aceasta: cuvântul podoabă în sens biblic înseamnă caracterul unui om schimbat, născut din nou.

Expresiile podoabei descrise în Scriptură sunt: sfințenia, închinarea înaintea lui Dumnezeu, înțelepciunea, priceperea, smerenia, un duh blând și liniștit, primitor de învățătură și o comportare care aduce cinste. O astfel de fată are direcții precise, călăuzire în înțelepciune, ascultă de Dumnezeu și dorește să facă binele, fără să se teamă de ceva.  Fetele care sunt podoabă prin caracter și comportare fac cinste lui Dumnezeu, părinților, bisericii și societății. Înțelepciunea primită de la Dumnezeu și dobândită din Scripturi o prețuim, o păzim și aceasta ne ajută să trăim în sfințenie ca să fim folositoare Domnului și El va da cinstea Lui și caselor noastre.

De asemenea, am studiat viața unor fete din Scriptură care au fost podoabe ale casei, ca de exemplu: fata din Israel care a ajuns roabă în Siria (2 Împărați 5:1-19), o fată care a avut o credință mare și a dovedit că Îl cunoaște pe Dumnezeu și Cuvântul Său. Această fată a avut o soluție de la Domnul pentru stăpânul ei și Dumnezeu a binecuvântat curajul și credința acestei fete. Apoi am studiat despre fetele lui Țelofhad, care au prețuit ceea ce Dumnezeu prețuiește, și anume, păstrarea moștenirii în familie (Numeri 27: 1-11). Ele au fost hotărâte să lupte pentru ceea ce este valoros, au cunoscut prioritatea Cuvântului lui Dumnezeu și a relației cu Domnul și au dat valoare la ceea ce El dă valoare. Dacă fetele noastre sunt hotărâte să trăiască ca fiice ale lui Hristos, nu vor uita care este scopul vieții pe acest pământ, și anume, nădejdea moștenirii vieții veșnice și, ca urmare, vor trăi spre lauda slavei lui Dumnezeu.

Cu ocazia întâlnirii fetelor lidere s-a luat hotărârea de a promova proiectul Adevărata dragoste așteaptă, prin care tinerii necăsătoriți sunt încurajați să facă un legământ de-a se păstra curați pentru partenerul de căsătorie. Fetele care au semnat acest legământ vor învăța pe alte fete (folosind studiul Într-o zi mă voi căsători sau Sexualitatea din perspectiva Bibliei) și vor arăta importanța de a face un legământ înaintea Domnului pentru a se păstra curate. Fiecare fată care face acest lucru va păstra legământul scris pentru ea.

Fetele care le învață pe alte fete și iau în serios acest proiect vor face un plan la nivel național. Acest proiect a fost lansat deja în mai multe locuri din țară și ne bucurăm de activitatea celor care au înțeles valoarea pe care o dă Dumnezeu fetelor, podoaba caselor noastre. Mulțumim surorii Mia Oglice, care a inițiat această lucrare cu fetele, îi suntem recunoscătoare pentru subiectele predate și dorim ca învățătura biblică și exemplul ei de slujire să îl transmitem următoarei generații. Astfel fiecare din noi vom fi o influență pozitivă și o dovadă de fete podoabă pentru casele noastre, biserică și societate.


Manuale


Zidind relații

Zidind relaţii – cum să dezvolţi relaţii trainice, pline de compasiune şi dragoste? Oamenii sunt mereu în căutare de relaţii. […]

Zaharia

Dmnezeu spune: „Întoarceţi-vă la Mine“ – dar sincer, ar schimba aceasta cu adevărat lucrurile? După învierea Sa, Domnul Isus mergea […]

Vrei să fii uncenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul!

Ce așteptări avea Isus atunci când chema bărbați și femei ca să fie urmat? Era rezonabil? Care este diferența dintre […]

Viaţa predată – O privire asupra vieţii creştine normale

Având ca bază biblică Epistola lui Pavel către Efeseni, autorul redă cum arată viața creștinului atunci când „permite lui Dumnezeu […]

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL