A avut loc sesiunea: Cum să abordezi un text dificil din Biblie

Alegoria ”vița și mlădițele” din Ioan 15 a fost totdeauna subiect de discuție, un text greu de înțeles. Cum să studiezi un text dificil din Biblie ca să fii sigur că nu ajungi la interpretări greșite?

Profesorii Institutului de Studiu Biblic Inductiv din mai multe țări timp de 2 săptămâni au cercetat Scripturile la sesiunea ”CUM SĂ STUDIEZI UN TEXT DIFICIL?”. Au parcurs cursul Evanghelia după Ioan partea I, capitolele 1-11 și au învățat cum să interpreteze un text dificil în baza alegoriei de la Ioan 15:1-6. Sesiunea a fost predată de directorii Institutului, Mia și Costel Oglice, la Centrul de Studii Biblice Surduc din România.

“Tot ceea ce este nevoie ca noi să știm este clar în Cuvântul lui Dumnezeu, se repetă atât în contextul apropiat, cât și în toată cartea Evanghelia după Ioan, dar și în toată Scriptura. A lua o învățătură dintr-un verset unde nu este clar și a face o interpretare greșită înseamnă să folosești Scriptura ca un pretext. Nu putem să facem interpretări fără să cercetăm ceea ce spune Scriptura.” (Mia Oglice)

Lucrători în Evanghelie din diferite țări ale lumii trec pregătirea de 3 ori pe an în cadrul Institutului, pentru că au văzut eficiența studiului biblic în viața acelora în care investesc. O predare calitativă, profundă a Cuvântului aduce schimbare în viața multor oameni și-i crește spre maturizare spirituală. Petru Kalberer folosește manualele de studiu biblic inductiv în lucrarea pe care o desfășoară în 36 de penitenciare din România:

“Aceste cărți au început să fie foarte căutate. Sunt cazuri când ei spun că s-a întâmplat ceva cu viața lor și doresc să mai primească cursuri de care avem. La ora actuală studiem în țară cu 160 de deținuți din aproape toate închisorile. Sînt închisori în care vin deținuții și mă roagă să le trimit cursuri așa cum am trimis și altor deținuți.” (Petru Kalberer, România)
 
   
    ” Aici primesc o odihnă mare pentru sufletul meu. 2 săptămâni stau în Cuvântul lui Dumnezeu, Îl aud pe Dumnezeu. Slujirea și responsabilitățile le las pentru această perioadă ca să pot petrece mult timp în studierea Cuvântului. Iată de ce venim aici și facem toate eforturile ca să nu scăpăm nici o sesiune. (Iurie Sosnovik) Am venit din Polonia să studiem Evanghelia după Ioan. Această Evanghelie este foarte importantă și relevantă pentru noi în biserică când încercăm să ajutăm pe oameni să crească spiritual. Noi trăim într-un context romano-catolic în Polonia și atunci când spunem oamenilor despre Isus, mulți spun că Îl cunosc pe Isus, că Îl cred, că L-au primit în timpul Sfintei Împărtășanii. Dar, oamenii nu-L cunosc personal, nu cred că este Dumnezeu și nu înțeleg aceasta. Studiul Evangheliei după Ioan este foarte important, este temelia, ne ajută atât de bine să înțelegem cine este Isus.” (Andrei Sewerin, pastor, Polonia)
 
    Următoarea sesiune în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv la Centrul de Studii Biblice de la Surduc, România, este anunțată pentru 1-12 februarie 2016. Sunt invitați profesorii și absolvenții Institutului de Studiu Biblic Inductiv. Va fi predată cartea Judecători, potrivit conducătorilor Institutului, foarte relevantă pentru liderii care lucrează în vremurile de azi.
 
   
    Cartea aceasta ”Judecători” este prima carte pe care eu am studiat-o inductiv, dar așa de mult se potrivește cu zilele noastre. Pe vremea Judecătorilor fiecare făcea ce dorea ca și azi, fiecare face ce vrea. Situația morală este ca și pe vremea judecătorilor. (Mia Oglice)
 
    În prima jumătate a lunii februarie vom studia aici la Centrul de la Surduc cartea Judecători, o perioadă de 350 de ani în viața unui popor, în care fiecare făcea ce voia. Ne vom gândi că se referă la faptul că lumea trăiește cum vrea, dar nu acesta este cazul în cartea Judecători. Poporul lui Dumnezeu făcea ce voia, pentru că în vremea aceea nu este un împărat în Israel. Există un Împărat în cer, nu pe pământ. Ei au crezut că ce le place lor, Îi place și lui Dumnezeu. Fiecare avea ideile lui și cerea binecuvântare. Poporul a strigat și a cerut ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu a fost, dar nu cu poporul, ci cu Judecătorul. Dar, cu părere de rău, după moartea judecătorului, ei reveneau în același ciclu – să facă ce vrea el în Numele lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne arată care sunt capcanele celor care cred că trăind cum vor ei înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va binecuvânta. Acești 350 de ani de istorie repetată ne arată care sunt aceste capcane și cum noi să ieșim și să ne întoarcem la Împăratul. (Costel Oglice)
 
Sursa: www.moldovacresina.md


Să educăm noua generație în folosirea corectă a tehnologiilor informaționale moderne!

La sesiunea din 29 iunie – 10 iulie vom organizaun grup, care vor trece pregătirea pentru predarea noului curs pentru copii “Călătorie în lumea digitală”, lansat recent la Chișinău.

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL